Atsız’a Türkçeyi ve Türkçülüğü öğretenler (!)

Türkçülük, sistemleştiği tarihlerden bu yana entelektüel bir fikir olması özelliğini korudu. Ancak günümüzde her fikrin, değerin içinin “boş kitlelerce” boşaltılmasından Türkçülük de nasibini aldı.

Beyni olmadan fikri olan bu kitle, Türkçülüğün hiçbir gerekliğini yerine getirmeden yalnızca sosyal medyadan gördükleriyle kendi dünyalarında bir Türkçülük meydana getirdiler!

Bu ve buna benzer farklı yerlere sızmış bu tür kitlenin en öne çıkan özelliği ise cüretkâr olması.

Cüretkârlığını cahilliğinden alan ve bir bilgiyi “Google”den bile doğrulamaktan aciz bu kitle, kalkıp hayatını ilme adamış Atsız’a bile ders vermeye kalkmış.

Nasıl mı, anlatalım.

Genç Atsızlar sosyal medya ekibi Atsız’ın Türkçü yayınlarda yayımladığı, bizlerin de beşincisi ve altıncısını kaleme alarak geleneği sürdürdüğümüz Türkçülere tekliflere tasarım yaparak sosyal medya aracılığıyla yayımladı. Atsız’ın dille alâkalı tekliflerini konu alan bu tekliflerin ikincisi olan “Türkçülere İkinci Teklif” yazısı bizim (!) cahillerde hazımsızlığa neden oldu.

Bu teklfifte Atsız “a, b, c, d” şeklindeki sıralamaların Türk elifbasına uygun olmadığını ve “a, b, c, ç, d” şeklinde sıralamanın olması gerektiğini ifade ediyor. Bu teklifi de 1950 yılında Orkun dergisinde yayımlıyor.

Genç Atsızlar sosyal medya ekibinin hazırladığı tasarım.

Bu tasarıma, Genç Atsızlar sosyal medya ekibi Atsız’ın adını değil de yalnızca fotoğrafını ekleyince bu cahil sürüsü cehaletinin cüretkârlığıyla ahkâm kesmeye başlıyor!

Önce elifba demekten vazgeçmeyi teklif ediyorlarmış! İçlerinde abeceyi önerip “ABC” şeklinde yazanlar mı ararsınız yoksa “elifba”ya karşı Yunanca kökenli “alfabe” kelimesini tavsiye ederek ahkâm kesenleri mi ararsınız siz beğenin!

Bu cahil sürüsü Atsız’ı okumayı bir kenara bırakın yazıdan bir cümleyi Google’ye yazıp yazının kime ait olduğuna bile bakmıyor! Yazının 1950’de yazıldığını ve o dönem “elifba” kelimesinin kullanıldığından zaten bîhaberler!

Size bir çağrımız var: Lütfen kendinize asla “Türk milliyetçisi, Türkçü” gibi sıfatlar takınmayın. Lütfen kendinize başka bir sıfat takının!

Türkçülükten def olun!