3.Siyonist Protokolü: “Çalıyor ama yapıyor da.”

Daha önce de değindiğim Siyonist protokollerinin üçüncüsü, aynen başlıktaki gibidir. Protokolleri incelerken hayret ettim. 24 protokolün ilk üçü bile birçok ders çıkarmamızı sağlarken, belki yüz defa hayrete düşürüyor.

Bakınız, Siyonistlerin 3.protokolünün sonlarına doğru aynen şu cümleler yer almaktadır:

“…Bizim iktidarımızı kolaylaştıran şey, Hristiyan (Tüm Yahudi olmayanlar) kavimlerinin, kuvvete boyun eğer, zayıf ve hataları affetmez ve fakat cinayetlere gözyumar olmaları, hürriyete karşı söz söylememeleri, cüretli bir diktatörün şiddeti önünde bir din kurbanı kadar sabırlı olmalarıdır.

Bugün Başbakanların yolsuzlukları önünde sabırlı ve tahamüllü olan bu adamlar, bu yolsuzluğun binde biri için yirmi kralın kellesini uçururlardı.

Bu tuhaflık şöyle izah edilebilir ki o diktatörler -Başbakanlar- ajanları vasıtasıyla halka alttan alta şunu dedirttiler: ‘Eğer onlar şimdi devlete zarar veriyorlarsa bu, halkın mutluluğunu, milletlerarası kardeşliği, dayanışmayı ve herkes için eşit hukuku sağlamak içindir.’

Şüphesiz bu birliğin ancak birinin hüküm ve irademiz altında gerçekleşeceği onlara söylenmez ve işte böylelikle suçsuzları mahkum, suçluları suçsuz gösteren halk, her hoşuna gideni yapabileceğine inanır; bu şartlar içinde halk her türlü istikrarı yıkar ve her adımda bir düzensizlik yaratır.

‘Hürriyet’ sözü, insan cemiyetlerini her kudrete, her kuvvete ve hatta Tanrıya ve tabiata karşı mücadeleye kışkırtır. İşte bunun içindir ki biz iş başına gelince, avamı yaban hayvanlar haline getiren bu sözü lügatlardan çıkarıp atacağız. Bu hayvanların, her kana doydukça uykuya vardıkları bir hakikattır. İşte o vakit onları zincire vurmak kolay olur; fakat kana doymadıkça da hiç uyumaz ve durmadan döğüşürler.”

Özellikle dördüncü paragrafa bakınca, aklınıza Ergenekon ve Balyoz kumpasları gelmelidir. Diğerlerinden ne anlam çıkaracağız zaten açıktır.

Bu protokolün adını da “Çalıyor ama yapıyor da.” koyalım.