Attığınız pislik suratınızda kaldı!

Türklerin binlerce yıllık tarihlerinde kurtuluş mücadelelerinde öne kahramanlar geçmiştir.

Mitolojik dönemde bu kahramanlar halk anlatılarında doğaüstü özelliklere sahipken daha ilerleyen dönemlerde “destansı” kahramanlara dönüştüler. Uygar çağlarda ise kahramanların doğaüstü özelliklerden ziyade onların aklıyla, ferasetiyle ve korkusuzluklarıyla kahramanlaştıklarını anladık.

Anadolu’ya girişimizde Alparslan’ı, Avrupa’da Atila’yı, Horasan’da Tuğrul ve Çağrı Beyleri gördük. Anadolu’daki son kurtuluş mücadelemizin kahramanlarından biri de Mustafa Kemal Atatürk’ün arkasında kümelendik.

***

Büyük zorluklarla işgalden kurtarılmış topraklar…

Sonrasında devleti güçlendirmeye yönelik zorlu mücadeleler…

Kalkınma hamleleri, eğitim faaliyetleri, uygar toplum yaratabilme yolundaki gayret gerektiren uğraşlar…

Ve bir hedef: Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medenî memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş, refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.

Sonuç olarak bu hedefe yönelik Mustafa Kemal’in ardındaki ilerleyişler.

***

Sonra aradan yıllar yıllar geçsin…

Üç tane “sözde tarihçi” gevşek, oturdukları koltuktan yaşamı Osmanlı’nın son dönemindeki savaşlar, işgal ve ardından kurtuluş mücadeleleriyle geçmiş bir kişi hakkında ucuz iddialar ortaya atsın!

Üstelik iddia o kadar çirkin ki burada aktarmaya bile utanıyoruz.

Bunların tarihçiliği zaten tartışılır ve tartışılıyor da…

Ancak içlerinden birisi var ki yıllar önce kitabının ilk sayfalarında FETÖ’nün lideri Fetullah Gülen’in sözleri aktarılıyordu çok önemli sözmüş gibi!

***

Her insan eleştirilebilir. Eksikleri, yanlışları vardır ama böylesi ucuzluk da nedir Allah aşkına!

***

Fazla uzatmanın âlemi yok. Terbiyesizlik de ortada Türk milletinin bu terbiyesizliğe karşı duruşu da ortadadır.

Attıkları pislikler suratlarına yapıştı!

***

Sanatçı İsmail Türüt de bu terbiyesizliğe karşı kısa bir görüntü hazırlamış internette rastladık, uyaklı falan. Kendisine sonuna kadar katılıyoruz. Çok yaşasın Türüt.

Saygılarımla…