Bilgilendirme: Ekonomi Dili-2

Yazımızın birinci bölümünde daha çok bireylerin hareketlerinde kullanılan kelimeleri öne çıkartmıştık. Bugün ise kurum ve kuruluşların bazılarını açıklayacağız. ‘’Bize ne kardeşim yabancıların kurduğu kuruluşlardan?’’ derseniz eğer cevabı uzun uzun verebiliriz ama kısaca örneklendirirsek F.E.D. bütün izlediğiniz ekonomi programlarında ucundan da olsa cümle arasında geçer. Özellikle dolarla ilgili durumlarda kesinlikle geçer. Neden? F.E.D.’in anlamını bilmeden çıkarım yapamayız ya da O.P.E.C. olarak karşımıza çıkan şeyin ne olduğunu bilmeden petrol üzerine nasıl konuşabiliriz? İşte bunların hepsini anlayarak yorumlayabilmek için kelime anlamlarını öğrenmemiz gerekecektir. Bu yüzden bazı kurum ve kuruluşları da yazma ihtiyacı gördük. Birinci bölüme göre daha az kelime ile karşılaşacağız. Bir sonraki yazımızla da ortak noktaları, cümle aralarını tamamlayarak birkaç örnek ile artık yorumlama çalışmasına gireceğiz. Şimdi derlediğimiz kelimelerin zamanı…

E.X.I.M.B.A.N.K / Export-Import Bank nedir?

-A.B.D. İhracat ve İthalat Bankası, Amerikan hükümetinin başlıca uluslar arası finans kuruluşlarından biridir. 12 Şubat 1934’te Washington İthalat-İhracat Bankası adıyla kurulmuştur. Amacı ihracatın finansmanına katkıda bulunmaktır. 13 Mart 1968 tarihli bir yasa ile adı bugünkü halini almıştır. A.B.D. ile ticaret ilişkilerini sürdürebilmek amacıyla geçici dolar sıkıntısı çeken ülkere tarım meta kredileri de vermektedir. İhracat kredisi dışındaa ihracat sigortası da sağlamaktadır ve bu şekilde dış ticareti destekler.

F.E.D. / Federal Reserve Bank nedir?

-A.B.D. Merkez Bankası. Ülkenin parasal istikrarını korumak amacıyla 23 Aralık 1913 yılında Kongre’nin çıkardığı bir yasayla kurulmuştur.

G7/G8 nedir?

-Sanayileşmiş zengin ülkelerin oluşturduğu grup; ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Kanada. 1975’ten beri yıllık ekonomi zirveleri düzenlemektedirler. Son zamanlarda Rusya’nın da katılımıyla G8 olarak anılmaktadırlar.

G20 nedir?

-ABD, AB, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Kore, Meksika, Arabistan, Güney Afrika, Türkiye’nin oluşturduğu grup. Dünyadaki ekonomik krizleri önlemek amacıyla çalışır. Bünyesinde G8 ülkeleri de bulunur.

E.C.O. / Economic Cooperation Organization nedir?

-Ekonomik İşbirliği Teşkilatı; Türkiye, İran ve Pakistan’ın katılımıyla 22 Temmuz 1964 tarihinde Kalkınma ve Bölgesel İşbirliği Teşkilatı RCD adıyla kurulan ve uzun süreden beri de faaliyetleri durgunluk içinde devam eden teşkilat.

O.P.E.C. / Organisation Of Petroleum Exporting Countries nedir?

-Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı. 1960 yılının Eylül ayında, İran, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Venezuela ve Katar, Caracas’ta bir araya gelerek OPEC’i oluşturmuşlardır. Daha sonrasında Endonezya, Libya, Abu Dhabi, Cezayir, Nijerya, Ekvador ve Gabon bu ülkelere katılmıştır. Amaç, ham petrol fiyatına istikrar kazandırmak, petrol ihraç politikalarını koordine etmektir.

I.M.F. / International Monetary Fund nedir?

-Uluslar Arası Para Fonu. Uluslararası ticaretin gelişmesi, tam istihdam, gelişim hızının arttırılması, sabit kur sisteminin gerçekleşmesi, kurlarda kararlılığın sağlanması, tek yönlü devalüasyonu önlemek ve ödemeler dengesi çözmek, kredi sağlamak gibi çok amaçlı kurulmuş bir örgüttür.

Dünya Bankası/ World Bank nedir?

-1944 yılı sonrası, Avrupa’nın yeniden imarına yönelik olarak International Bank for Reconstruction and Development adı altında kurulan uluslar arası bir örgüttür. Daha çok, gelişmekte olan ülkelere uzun vadeli proje kredileri sağlamaktadır. Son yıllarda görev tanımları içerisine, gelişmekte olan ülkelerin dış borçları ve yoksullukla mücadele kavramları da girmiştir.

I.F.C. / International Finance Corporation nedir?

-Uluslararası Finans Kurumu. 1956’da özel sektöre kredi vermek için kurulmuştur. Türkiye 1957’de katılmıştır. Başkenti Washington’dadır. Dünya bankası grubu içerisinde yer alır.

I.D.A. / International Development Association nedir?

-Uluslararası Kalkınma Birliği. Dünya bankasının bir yan kuruluşu olarak 1960 yılında kurulmuştur. Enerji, yol, liman gibi altyapı yatırımları için uygun koşullarda dış borç bulamayan az gelişmiş ülkelere hiç faizsiz ya da çok düşük faiz ile uzun vadeli krediler verir.

B.I.S. / Bank For International Settlement nedir?

-Uluslararası Ödemeler Bankası. Parasal ve finansal istikrarı sağlamaya yönelik olarak merkez bankaları ve diğer kurumların kendi aralarındaki işbirliğini arttırmak amacıyla kurulmuş uluslar arası bir organizasyondur. 1930 yılında kurulmuş olup, İsviçre’nin Basel kentinde yerleşiktir.

I.C.C. / International Chamber of Commerce nedir?

-Uluslararası Ticaret Odası. 1920 yılında kurulmuştur. 110 ülkenin ticaret ve sanayi odası birliklerinin üst kuruluşu olarak faaliyetini sürdürür. Merkezi Paris’tedir.

O.E.C.D / Organisation for Economic Cooperation And Development nedir?

-Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, 1960 yılının Aralık ayında imzalanan bir konvansiyonla 1961’in Eylül ayında faaliyete geçmiştir. Merkezi Paris’tedir.