Bir Kart ve Anlattıkları- Kemal Önalır

images (1)

                Yazının konusu olan kartta Şeyh Ahmed Senusi, Başbuğ Atatürk ve ısrarla Kürt yapılmaya çalışılan fakat Türk oğlu Türk olan Selahaddin Eyyubi var. Bu kart Türk Millî Mücadelesi devam ederken, Misak-ı Milli’nin dışında kalmış olup Arapların çoğunlukla meskûn bulunduğu yerlerde, aynı zamanda Hindistan, Pakistan ve Türkistan’da pek çok Müslümanın elindeydi.

Şeyh Ahmed Senusi, Libyalı bir Müslüman kanaat önderidir. Sivas kongresi toplanacağı sırada Türkiye’ye gelen Şeyh Senusi, Mustafa Kemal Paşa ile görüşerek Millî mücadeleye destek vermek istediğini belirtmiştir. Bu minvalde kendisine müsaade verilmiş ve Sivas ile Mardin’de birer hutbe okumuştur. Bu hutbelerinde herkesi Millî mücadeleye katılmaya teşvik etmiştir. Ayrıca Sultan Vahdeddin ile Mustafa Kemal Paşa’nın tam bir ittifak içinde olduğunu anlatarak şüpheleri silmeye çalışmıştır. Daha sona Gazi Paşa’nın direktifi ile Irak’a gitmiş ve burada faaliyetlerini sürdürmüştür. Kendisiyle alakalı son olarak söylememiz gereken, İstanbul hükümeti ve hain Damat Ferit’in etkisiyle yayınlanan Millî Mücadele karşıtı fetvaya karşılık, Ankara hükümetince yayınlanan fetvaya destek vermiş olduğudur.

Selahaddin Eyyubi ise Haçlılara karşı Ortadoğu’da başlattığı temizlik harekâtıyla Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğindeki Millî mücadelenin ilk temsilcisi sayılıyordu. Bu üç lider emperyalist güçleri İslam Coğrafyasından kovmuş ve kovacak kimseler olarak görülüyorlardı.

Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları İslâm coğrafyasının her yerindeki temsilcilerle görüşmeye çalışmışlardır. Suriye’de, başta Şam ve Halep şehirlerinde Türk Millî Mücadelesi büyük bir destek bulmuştur. Hatta dönemin Suriye yöneticisi Faysal, Suriye’yi Fransızlara satmakla ve Türklerin aleyhine İngilizlerin lehine bir siyaset güderek İslâm’a ihanetle suçlanmıştır. Nablus kentinde ise Türkler lehine birçok hadiseler meydana gelmiştir. Mustafa Kemal Paşa, bu durumu kullanarak Fransızları Halep’e askeri harekât düzenlemekle tehdit dahi etmiştir. O dönemin Şam valisine, Yunanlara karşı kazanılan zafer telgraf yoluyla müjdelenmiştir. Bu telgraflara gelen cevaplarda Mustafa Kemal Paşa için ‘Seyfu’l İslâm’ yani İslâm’ın Kılıcı tabiri kullanılmıştır.

Hindistan Müslümanlarından ise iki isim öne çıkmaktadır. Mevlana Mehmed Ali ve Şevket Ali kardeşlerin kurduğu Hint Hilafeti Hareketi, Türk Millî Mücadelesine hem maddi hem manevi destek sağlamıştır. Mevlana Mehmed Ali, Anadolu’ya gelerek Mustafa Kemal Paşa ile görüşmüş ve Hindistan’da Türk Millî mücadelesini anlatması istenmiştir. 17 Eylül 1920’de Türkiye’den ayrılıp Hindistan’a dönmüştür. Bu tarihten sonra İngilizler Hintlileri Türklere karşı kullanamamışlardır.

Aynı zamanda Afganistan, İran, Irak, Rusya, Arnavutluk, Yemen, Hicaz ve Türkistan Müslümanları ile de her şekilde iletişim kurulmaya çalışılmıştır. Bu durum Türk’ün sonunu bilmediği, var oluş yahut yok oluş mücadelesi verdiği bir dönemde bile gösterdiği büyüklüğü açıklar. Ankara hükümeti, Türklüğün şuuru ile ne kadar zor durumda da olsa etrafındaki Müslümanları ve Türkleri ihmal etmemiş, her zaman bir çözüm ve yardım yolu aramıştır. Şeyh Ahmed Senusi gibi, Mevlana Mehmed Ali ve Şevket Ali gibi ‘Kesrette Vahdet’in’ şuuruna erişmiş gerçek Müslüman aydınlar da hem Türk Millî mücadelesinin hem de Başbuğ Mustafa Kemal’in destekçisi olmuşlardır.

 

şeyh

Şeyh Ahmed Senusi ve Mustafa Kemal Paşa Mersin limanında.