Bu Gece Cahil Kalıyoruz

Tarihimizde çeşitli dönemlerde farklı alfabeler kullandık. Bunlar içerisinde en uzun kullandığımız Arap alfabesidir. Aslında Arap alfabesi de değil. Fars alfabesi. Çünkü Arapça’da olmayan “ç, j, p” sesleri Farsçada karşılık bulmuştur ve Müslümanlığı kabul ettikten sonra bu alfabeyi kullanmaya başlamışız.

Türkçe sesleri sembolize eden bu harfler, ait oldukları milletlerle ilgili bir takım kültürleri de benimsememize sebep olmuştur. Aslında bu oldukça doğal bir olaydır. Lakin İstanbul’un fethiyle başlayan ve 20. yy’ın başlarına kadar devam eden süreçte bu kültürel etkileşimin dil üzerindeki etkileri işin suyunu çıkmıştır.

Sarayın konuştuğu dil ile halkın konuştuğu dil anlaşılmayacak düzeyde başkalaşmış, ağzı en çok Farsça tamlama yapana hürmet artmış, günümüzdeki plaza dilinden kısa sürede rahatsızlık duyulmasına rağmen, o dönemin saray dilinden ancak aşağı yukarı 400 sene sonra rahatsızlık duyulmuş ve Atatürk adeta “Konuşacaksanız adam gibi konuşun, doğru düzgün yazı yazın.” diyerek 1 Kasım 1928’de yaklaşık 1000 yıldır kullanılan alfabeyi değiştirmiştir.

Normal şartlarda hayata geçirilmesi ve halka indirgenmesi on yıllar sürebilecek bir devrimi, ulu önder 3 aylık bir sürede halka indirgeyecek hale getirmiş ve Osmanlı döneminde okuma yazma bilenlerin sayısının bilmem kaç katı insan okur-yazar olmuş. Üstelik böyle devrimler genellikle liderlerin ömrüyle sınırlı olmasına rağmen, Atatürk’ün bu büyük ve riskli devrimi gediğine öyle bir oturmuştur ki sanki yüz yıllardır hep bu alfabeyi kullanıyormuşuz gibi milletimiz tarafından benimsenmiştir.

Osmanlıca’yı bilen, nüfusun anca yüzde bir kaçlık kesimi ise zaten nüfusun kalbur üstü veya okumuş, literatür takip eden kesimi olduğu için bu yeni harflerle aralarında bir problem çıkmamış.

Fakat bugünün Damat Ferit fırlatmaları “Bir gecede cahil kaldık, dedelerimizin mezarlarını bile okuyamıyoruz.” gibi zırvalarla Atatürk’e saldırmakta, Atatürk üzerinden Türk düşmanlığı yapmaktalar.

Bunların artık kale alınacak tarafları kalmamıştır. Biz Ata’mızın başarısıyla iftihar ediyoruz, bize sağladığı bu kolaylıktan ötürü kendisine şükranlarımızı sunuyoruz ve aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.

Cahil kalanlar, oturup Osmanlıcayı öğrenmekten aciz olanlar “cahil edebiyatı” yapadursunlar, bizler Osmanlıcayı bunlardan iyi okuyabilen Türkçüler olarak bu kutlu geceyi atalarımızın kutlu ruhlarına dualar ederek geçireceğiz.