Bursa da İdam İstiyor

İdam yasası geri gelsin” başlıklı imza kampanyamıza, yurdun her köşesinden destek gelmeye devam ediyor.
Bursalı Türkçüler tarafından, Şehreküstü Meydanı’nda açılan imza sergisiyle, Bursalılar da idam yasası için imza atmaya başladı.
Şehreküstü Meydanı başta olmak üzere, Bursa’nın çeşitli yerlerinde hafta boyunca açılacak olan imza masalarına, soydaşlarımızın desteğini beklediklerini belirten Türkçü gençler; Türkmeneli’nde devam etmekte olan islamcı terörüyle ilgili de bir basın açıklaması yaptılar.

Türkçü Turancılar Derneği ve Ötüken Dergisi Bursa temsilcisi Şevkihan Kaya, Bursalı Türkçüler adına okuduğu basın açıklamasında şunları kaydetti:

” Bin yıllarca elinde tuttuğu cihan hakimiyetini kaybettikten sonra, bütün Türkistan’da, Balkan coğrafyası, ve Orta Doğu’da; din, dil, ırk ve mezhep ayırtetmeksizin herkesin zulmüne uğrayan ve katledilen Türk Milletinin başına son olarak IŞİD denilen kan emici bir güruh musallat olmuştur. Müslüman olduklarını iddia eden ama tam olarak hangi dine hizmet ettikleri kestirilemeyen bu canavar sürüsü; Musul, Terafe ve Kerkük Türkmenleri için adeta kabus olmuştur.

IŞİD’in Irak’a girmesi ile bölgedeki dengeler ve emperyalist devletlerin planları da alt üst olmuştur. Korkaklık ve ihanet ile dolu tarihi olan Arap ordusu, bölgeden hızla kaçarken, Kerkük’ün kontrolü de Kürt peşmergelerin eline geçmiştir. Korkak ve hain Arap ordusu bölgeden uzaklaşırken, bir hapisahanede esir tutulan 80 Türkmen kardeşimizi de şehit edip öyle kaçmıştır. 

Kürtler, Araplar ve şeriatçi katillerin arasına sıkışan Türkmenler, “burada ölümü bekliyoruz” diyerek Türkiye hükümetini uyarmıştır. “Komşularla sıfır sorun” palavrası işe yaramayan ve bugün Kuzey Irak ve Suriye’de Türkmenleri ateşin içine atan AKP hükümetine Türkçüler olarak çağrımız şudur;

Hatay ve Kıbrıs davasından vazgeçmeyen bu devlet, elbette ki Musul ve Kerkük sevdamızdan da vazgeçmemelidir. Bir kuşluk vakti, ansızın Rum’a cehennem olan Kıbrıs gibi; Kerkük de, bir gece ansızın kahraman Türk askerinin, havadan ve karadan saldırısı ile Kürt peşmergelere ve hain Araplara cehennem olabilir ve biz de Musul-Kerkük sevdamıza kavuşabiliriz.

Kan emici emperyalist ülkelerden çekinerek, böyle bir adım atamayacak olan AKO hükümetine, ikinci önerimiz de şudur;

Bölgede batının desteğini alan Kürtler, kendi özerkliklerini ilan etmişlerdir. Bugün yine İran ve SUriye’nin desteğini alan Şiiler, kendi bölgelerini oluşturmuşlardır. Bugüne kadar IŞİD’i destekleyen AKP hükümeti, bu desteğini Türkmen cephesine kaydırabilir ve biz desteğimizle, Kuzey Irak’ta Özerk bir Türkmen devleti kurabiliriz.

Biz Türkçüler olarak; cepheye gönüllü gitmeye hazırız. Bu uğurda can vermeyi kendimize şeref sayarız. Kür Şad’ın, Mete’nin, Fatih’in, Atatürk’ün torunları yeri geldiğinde, cenk etmeyi barıştan daha çok arzular. Türk’e, Türkçeye ve Türkiye’ye düşman olanlara inat buradan haykırıyoruz; 

Soysuzlar duysun! Türk Milletinde son nefer kalana kadar, damarlarımızda ki asil kan tükenene kadar, duvarlar yıkılana kadar, Ermeni Karabağ’dan çekilene kadar, Çinliler Urumçi’ye gömülene kadar, Tebriz’e ulaşana kadar, Kürtlere Kerkük’ü dar edene kadar, Tanrı Dağı’na kadar, Turana kadar, Türk milletinin şerefli çocukları direnecektir. İç düşmanlar, dış düşmanlar, katil Çin, Kerkük’ün hayalperest Kürtleri, faşist İran, soysuz Ermeni, Barzani, Talabani ve hatta dağlar taşlar bunu böyle bilsin.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someone