Devlet Bahçeli’nin Okurlara Mesajı Var

Aşağıdaki yazılar bana ait değildir. Devlet Bahçeli’nin sizlere mesajı vardır; sözler kendisine aittir.

“Bugün yapılan Anayasa değişikliği Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter, siyasi yapısı ve kimliğine uygun olmadığı, bu temelleri sarsacak, kabul edilemez hükümler içerdiği bilinmektedir. Demokratik haklar arkasına gizlenen “tuzak maddeler”, toplumdan saklanmaktadır.

Anayasa; sicili bozuk, sabıkaları kabarık, lekelenmiş ve şaibeli zihniyetlerin değiştireceği bir metin değildir. AKP, topluma ak diye yutturmaya çalıştığı karanlık yılların hesabını vermekten kurtulmak için anayasa değişikliğinde, telaş içinde her şeyi istismar edecek kadar korku yaşamaktadır.

“Hayır” De, Hayır Bul; Vebalden Kurtul!

Anayasa değişikliğinin kaynağı, millî nitelik taşımadığında yabancı dayatmalarla toplum ihtiyaçlarının dışında, parti anayasası gibi görünecektir. Bugün milletimizin önüne getirilen değişikliklere bakıldığında, bunların toplum ihtiyaçlarından kaynaklanmadığı çok açık olarak görülecektir. AKP, AB ve ABD’nin istekleri doğrultusunda, Türk milletinin ihtiyaçlarından kaynaklanmayan bu anayasa değişikliğini milletimize dayatmaktadır. Toplum menfaatlerinden uzak olan bu dayatma, toplumda telafi edilemeyecek bir tahribat yaratacaktır.

Sivil Dikta’ya ”HAYIR!”

AKP, devletin işleyişini kendi çıkarı için bozma çabasında ve Cumhuriyet’in temellerini sarsarak millî bütünlüğümüzü yok etmenin peşindedir.

Özün Sözün Bir Olsun, ‘HAYIR’ De, Yüzün Gülsün!

Yokluğun, yoksulluğun, açlığın ve yolsuzluğun gerekçesi anayasa değil, işbaşındaki AKP hükümetidir. Anayasa değişince; işten atılanlar geri dönmeyecek, aşsız tencereler kaynamayacak, halkımız fukaralıktan kurtulamayacak, terör bitmeyecek, bölücülük sona ermeyecektir. Milletimizi yokluğa mahkûm etmiş müflis zihniyetin rezaletlerini örtme arayışlarının ve gündemi değiştirme çabalarının maskesi olan “Anayasa Değişiklikleri”ne “Hayır” oyu verilmelidir.

PKK’ya Habur’u, Türk Gençliğine Kabri Layık Görenlere ”HAYIR!”

Anayasa Mahkemesi ile ilgili değişiklikte, Yüce Divan kararlarına yeniden inceleme yolu açılarak bölücülük ve PKK ile işbirliği suçundan milletvekilliğinden düşürülen Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk adlı PKK yandaşlarına milletvekillikleri iade edilecek ve bunlar TBMM’ye geri döneceklerdir. (Sayın Bahçeli Akp’nin hapse attığı Ahmet Türk’ü azad ettirmemiş miydi geçenlerde??? Siyaset işte ne yaparsın…)

AKP’nin Anayasa Paketi, demokrasi kalkanıyla diktatörlük kurmaktadır. Yasama ve yürütmeyi kontrol altına alan AKP, yargıyı da ele geçirmek istemektedir. Bunun nedeni, yıllardır kabarmış olan suç dosyalarından dolayı yargılanma ihtimaline tedbir olarak Yüce Divan üyelerini kendi memuru yapma telaşıdır. Kuvvetler ayrılığının ortadan kalkmasının adı, diktatörlüktür. AKP, diktatörlük kurmaya çalışmaktadır.

Mevcut hükümet Anayasa Mahkemesi’ne kendilerine uygun hâkimler atayarak, Yüce Divan’da kendi adamlarına hesap verir gibi yapıp kurtulmayı amaçlamaktadır. Türk halkı bu hesapları referandumda “Hayır” diyerek bozacaktır.

Habur’u Unutturma, ‘HAYIR’ De, Bu Oyunu Yutma!

Referanduma “Hayır” demek, AKP’nin:

  • Uzlaşmaz ve itici tavırlarına,
  • Başına buyruk siyaset anlayışlarına,
  • Dayatmacı ve tehditkâr üslubuna,
  • Millî kimliğimizi tahribat arayışlarına,
  • Özürlü demokrasi algısına,
  • Bölücü terörle girdiği sıcak ilişkilere,
  • Etnik ayrımcı fikirleri temsil eden yıkıcı projelerine,
  • Farklı düşüncelere yönelik aşağılayıcı tutumlarına,
  • Uluslararası dayatmalara karşı teslimiyetine

“HAYIR” demektir.

Tek Parti Diktasına ‘HAYIR’!

Türk milleti, referandumda HAYIR oyu kullanarak:

– Bölünmeyi Mazur Gören Anayasa Değişikliğine “HAYIR” diyecektir.

– Bölünmeye, parçalanmaya, ayrışmaya, farklılaşmaya ve kutuplaşmaya “HAYIR!” diyecektir.

– Teröristle kucaklaşmaya, terörle yaşamaya, teröre boyun eğmeye, teröre teslimiyete, açılım denilen yıkıma “HAYIR!” diyecektir.

– Millî devletin, üniter yapının, millî kimliğin, millî dilin yıkılmasına, millî birliğin tahribine “HAYIR!” diyecektir.

– Türk milletinden yeni milletler çıkartmak için girişilen alçakça tahriklere ve otuz altıya bölme arayışlarına “HAYIR!” diyecektir.

– İçerden ve dışarıdan tam bir husumet kuşatmasına maruz kalarak millî birliğimiz ve millî bekamıza yönelmiş hain emellerin gerçeklemesine “HAYIR!” diyecektir.

– Toprak bütünlüğüne ve devlet yapısına yönelik tehditlere ve saldırılara karşı teslim olmuş yönetime “HAYIR!” diyecektir.

– Millî kimlikte değerlerin istismarı ve alt kültürlerin okşanması ile ortaya çıkan ağır tahrikler ve yozlaşmaya “HAYIR!” diyecektir.

– Dış işlerde taviz ve teslimiyete, iç işlerde, çaresizlik, ilkesizlik, kayırmacılık ve aymazlığa “HAYIR!” diyecektir.

– Türk milleti ile yarım kalmış hesabı olanlara, ecdadımızın şanlı tarihinden utanç duyanlara, vatanımızı Sevr şartlarına götürmek isteyenlere “HAYIR!” diyecektir.

– Şehide “kelle”, katile “Sayın”, eşkıyaya “Ağabey” diyenlere ve İmralı’dan terörü yönetmeyi demokratik bir hak, Kandil’den saldırıları meşru görenlere “HAYIR!” diyecektir.

– Vatan için hayatını vermiş evlatlarımızın ardından Anadolu’dan yükselen “Şehitler ölmez, vatan bölünmez!” haykırışlarını tahrik sayanlara “HAYIR!” diyecektir.

– Türk milletini çözmek, Türk devletini bölmek için dayatma projeleri üreten güçlerin oluşturduğu şer ittifakına “HAYIR!” diyecektir.

– “Tarihle yüzleşme” adı altında ecdadımıza yapılan hakaretlere, isyan elebaşlarını alkışlayan zihniyetlere “HAYIR!” diyecektir.

– Yıllardır kurtulamadığı yokluğa, yoksulluğa, yolsuzluğa, bunları örtmek için oynanan oyunlara “HAYIR!” diyecektir.

– Annelerimizin gözleri yaşlı, gençlerimizin umutsuz, yetişkinlerimizin işsiz, çocuklarımızın eğitimsiz, toplumun karamsar ve pusulasız olmasına “HAYIR!” diyecektir.

– Yolsuzluk yapanlara, yetim hakkına el uzatanlara ve buna seyirci kalanlara “HAYIR!” diyecektir.

– Vurguncuların, soyguncuların, haram lokma yiyenlerin hesap vermekten kaçmasına “HAYIR!” diyecektir.

– Toplumsal huzursuzluk alanlarının genişlemesine, cephelerin derinleşmesine, ülkemizin yeni bir krize sürüklenmesine “HAYIR!” diyecektir.

– İhanet, talan ve yıkım şebekelerinin tahribatı sonucu, Türkiye’nin daha ezik, daha yoksul, daha çaresiz bir ülke durumuna düşürülmesine “HAYIR!” diyecektir.

– Sözde darbelerden hesap sorma, vesayet kaldırma, demokrasi getirme gibi değerler üzerinden yapılan istismarlara “HAYIR!” diyecektir.

– Demokrasi adına paketin içine serpiştirilmiş cazip tuzaklara düşmeyecek, nihai oyunu görerek karanlık niyetlere “HAYIR!” diyecektir.

– Defalarca değişen anayasalara rağmen bir türlü değişmeyen kara talihinin devamına mutlaka “HAYIR!” diyecektir.

– Referanduma ‘evet’ demekle sekiz yıllık yıkım sürecinin artarak devamının geleceğini bilerek, kaderine biçilmek istenen kefene “HAYIR!” diyecektir.

– Açlığa, adaletsizliğe, ahlaksızlığa ve asayişsizliğe “HAYIR!” diyecektir.

– Yokluğa, yoksulluğa, yozlaşmaya, yabancılaşmaya ve yalanlara “HAYIR!” diyecektir.

– Çürümeye, çözülmeye, çöküşe ve çaresizliğe “HAYIR!” diyecektir.

– Krize, kargaşaya, kaosa, korkuya, kutuplaşmaya, kavgaya, karanlığa “HAYIR!” diyecektir.

– Peşmerge ile işbirliğine “HAYIR!” diyecektir.

– Kanlı küresel oyunlara “HAYIR!” diyecektir.

– Bölünmüş Türkiye projelerine “HAYIR!” diyecektir.

– Yeni Habur törenlerine “HAYIR!” diyecektir.

– Anayasa değişikliğine “HAYIR!” diyerek, AKP’ye “HAYIR!” diyecektir.”

Devlet Bahçeli yukarıdaki mesajını 2010 yılında verdikten ve 2010 referandumunda “Hayır” kampanyası yaptıktan sonra ölmüştür. Bugün “Evet” diyen şahıs ise İsrail’in Devlet Bahçeli diye yutturduğu Yahudi ajanı Dovidke Berekhiah’tır.

Devlet Bahçeli’nin mesajını yayından kaldırmayı unutan MHP yönetimi duruma uyanmadan aşağıdaki linkten orijinal metni hemen indiriniz.

https://www.mhp.org.tr/usr_img/_mhp2007/kitaplar/NedenHayir.pdf