“Efendiler!”

Efendiler! Görev ve sorumluluk sahibi olun!
“Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.”

Efendiler! Ne iç, ne dış düşmanlarımız bitmemiştir! Mücadeleye devam edin!
“Benim Türk milletine, Türk cemiyetine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınız.”

Efendiler! Tarihimizin ve benliğimizin bilincinde olun!
“Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler, başka milletlere yem olurlar.”
“Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz.”

Efendiler! Din tacirlerine geçit vermeyin!
“Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.”
“Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye muhalif değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasde ve fiile dayanan taassupkâr hareketlerden sakınıyoruz.”

Efendiler! Kim olduğumuzu unutmayın!
“Bu memleket dünyanın beklemediği, asla umut etmediği ayrıcalıklı bir varoluşa sahne oldu. Bu sahne en az 7 bin senelik bir Türk beşiğidir. Beşik doğanın rüzgarıyla sallandı; beşiğin içindeki çocuk doğanın yağmurlarıyla yıkandı, o çocuk doğanın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu sonra onlara alıştı; Onların oğlu oldu. Bir gün o doğa çocuğu, Doğa oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu… Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.”

Efendiler! Perde önünde farklı gözükseler bile, perde arkadasında aynı kaynaktan beslenen, sizin verdiğiniz oylarla, sizin olan ülke üzerinden kendini besleyen siyasi partilerin partizanı olmayın!
“Uluslar, egemenliklerini geçici bile olsa, bırakacağı meclislere dahi gereğinden fazla inanmamalı ve güvenmemelidir. Çünkü meclisler bile despotluk yapabilir ve bu despotluk bireysel despotluktan daha tehlikeli olabilir. Meclislerin öyle kararları olabilir ki, bu kararlar ulusun yaşamına giderilmesi olanaklı olmayan zararlar verebilir.”

Efendiler! Damarlarınızdaki asil kanın farkında olun!
“Memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!”

Efendiler! Bir şeyleri anlamak için, yarın çok geç olabilir.
Efendiler! Seçtiklerinizin esiri olmayın!

Efendiler! Akp olmadan dininizi yaşayabilirsiniz!
Efendiler! Chp olmadan Atatürk’ün izinde olabilirsiniz!
Efendiler! Mhp olmadan Milliyetçi olabilirsiniz!

Efendiler! Atatürk’ü okumak yetmez, Atatürk’ü anlamak gerekir!

Efendiler! Herkes bir adım geri dursun!

Efendiler! Akp’liler komutan görsün!
Efendiler! Chp’liler Türkçü görsün!
Efendiler! Mhp’liler Başbuğ görsün!

Efendiler! Türk Orduları Başkomutanı, en büyük Türkçü, son Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ile selamlayın!

29 Ekim kutlu olsun!