Geleceğin Türkiye’sini İnşa Edeceklere!

Dünyamız, tarım toplumu olarak yürüttüğü hayatından, sanayi toplumuna dönüşmüş, bugün ise bilgi toplumu haline gelmiştir.

Günümüzün ticaret malzemesi, koca yük gemileriyle taşınan mallar değil, bir parmak boğumu boyundaki taşınabilir belleklere yüklenen yazılımlardır.

Bu durumun ne boyuta geldiğini anlamak için hemen herkesin kullandığı Whatsapp isimli uygulamanın satışına bakmak yeterlidir. Bu satış için ödenen parayla, Türkiye’nin en büyük 5 şirketini satın alabiliyorsunuz. Bunların içinde Türk Telekom ve Türk Hava Yolları’da var.

Adı geçen uygulamayı yapan şirketin toplam çalışan sayısı 52’dir. Bugün Kayseri Organize Sanayisinde sadece bir şirket için çalışan sayısı 50 bin işçidir. Bu rakama yakın işçi sayısına sahip birkaç şirket daha vardır.

Günümüz dünyasına ayak uydurmanın en önemli şartı ‘yaratıcı düşünen’ bireyler yetiştirmektir. Her meslek gurubundan vizyon sahibi insanlar çıkarılmalıdır.

Sivil Havacılık, Mühendislik, Yazılım başta olmak üzere akla gelen her ihtisas alanında, kulvarına yenilik getirmek için uğraşan, cesur düşünen, hayal kurmaktan korkmayan, en büyük korkusu iş bulamamak değil, kendini yenileyememek olan gençler yetiştirilmelidir.

Bu gençleri yetiştirmek için de dünyadan haberi olan yönetici yetiştirmek lazımdır. Yetiştirmek lazımdır çünkü mevcut olanlar dünyadan bihaberdir. Bunun delili şimdi Başbakan olan zamanında ulaştırma bakanlığı yapan zatın, Cloud yani Bulut teknolojisiyle alakalı yaptığı konuşmadır. Bu konuşma meşhurdur, bulup izleyebilirsiniz.

En büyük gailesi milli geliri yükseltmek olanlar bu yenilikçi, cesur nesli yetiştiremez. Bir ülkenin milli gelirinin artmış olduğunu, 10 bin doların üzerine çıktığı takdirde anlayabilirsiniz. İnşaat, hizmet, ham madde gibi dallarla milli geliri 10 bin dolar yapabilirsiniz fakat bu rakamın üzerine çıkartamazsınız.

Türk milleti sanayi devrimini geç tamamlamış, bilgi çağına ise girememiş haldedir. Türk şirketlerinin sadece %3’lük kısmı ileri teknoloji ürün imal etmektedir. Bu rakam içler acısıdır. Bu mesele iktisatçıların işi olduğu için yorumu onlara bırakıyorum.

Vizyon sahibi insan yetiştirmek her toplum için önemlidir. Bilgisayar ve teknoloji alanında bunlara ek olarak mühendislik sektöründe bir an önce sistemi değiştirip bu kişileri yetiştirmemiz gerekiyor.

Mühendislik fakültelerinde mevcut durumdan daha kuvvetli bir şekilde girişimcilik, işletme ve pazarlama dersleri verilmeli. Mühendis adayları ‘memurluk’ yerine ‘iş adamı’ olmayı düşünmelidir.

Zihniyetin tam oturması için ailelerinde şimdiden çalışması gerekiyor. Çocuklarının, günü geçirme telaşındaki adamlar değilde, çağını değiştirmeyi düşünen insanlar olmasını hedeflemeleri, özgüvenlerini artırmaları, okul dışında da eğitimlerini güçlü tutmaları gerekiyor.

Geleceğin Türkiye’sini inşa edecek olan bilgi teknolojisidir, bilgi teknolojisi sanayiini kuracak insanlar vizyon sahibi bilimcilerdir.

Türk gençliği;

Kendine örnek olarak cinsi kırık, sapık, soysuz insanları değil, tarihinden bilim insanlarını seç.

Mimar Sinan, dünyanın en büyük kubbesini yapabilmek için matematiğin temel dört işleminden başka 2 yeni işlem türü icat etmiş, hedefine ulaşmıştır.

Uluğ Bey bilim uğruna tahtı, sultanlığı bırakmıştır.

Aziz Sancar, bu ülkenin bağrından çıkıp, Türklüğe hakaret etmeden Nobel bilim ödülünü almıştır.

Senin hiçbir şeyin eksik değildir. Tek ihtiyacın olan şey, çalışmaktır!