Genç Atsızlar Teşkilatı’nı bu şiirimle selamlıyorum- Heydər Oğuz

Genç Atsızlar Teşkilatı’nı bu şiirimle selamlıyorum…

 

Kimmiş Qazaq, Özbək, Cağatay, Azəri?- bilməm

Türkəm, Dədə Qorqud ocağından gəlirəm mən.

Allahdan ulu kimsəni məbəd yeri bilməm,

Haqq əsgəriyəm, Haqq qucağından gəlirəm mən.

 

Düşmənlə savaşlarda qırılmış qanadından

Səkdikcə bu gün Türklüyü sanma ölü artıq.

Yox onda işarət düşünüb Türklük adından

Zənn etmə qırılmışsa sağalmaz beli artıq.

 

Duyduqca sənin fikrini gülsəm, buna çaşma.

Çox böylə qırılmış belim ondan gülürəm mən.

Yaddan çıxarıb kimliymi həddini aşma,

Türkəm, Dədə Qorqud ocağından gəlirəm mən.

 

Türk ömrü keçib sanki zaman keşməkeşindən,

Gah zirvəyə qalxıb, yenə gah zirvədən enmiş.

Vaz keçməyib ancaq o vüqarlı yerişindən

Gah atdan enib dincələrək, gah ata minmiş.

 

Atsız görərək üstümə çox köhləni sürmə,

Heç sanma beyindən bunu bir gün silərəm mən.

Murdardır əlin, qaysağımın üstünə sürtmə!

Türkəm, Dədə Qorqud ocağından gələrəm mən.

 

 

 

Anadolu Türkçesinde

 

Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün

 

Kimmiş Kazak, Özbek, Çağatay, Azeri?- bilmem,

Türk’üm, Dede Korkut ocağından gelirim ben.

Allah`tan ulu kimseyi mabet yeri bilmem,

Hakk askeriyim, Hakk kucağından gelirim ben.

 

Düşmanla savaşlarda kırılmış kanadından

Sektikçe bu gün Türklüğü sanma ölü artık.

Yok onda işaret düşünüp Türklük adından

Zannetme kırılmışsa sağalmaz beli artık.

 

Duydukça senin fikrini gülsem, buna şaşma.

Çok böyle kırılmış belim ondan gülerim ben.

Asla unutup kimliğimi haddini aşma,

Türk’üm, Dede Korkut ocağından gelirim ben.

 

Türk ömrü geçip sanki zaman keşmekeşinden,

Kâh zirveye kalkmış, yine kâh zirveden inmiş.

Vaz geçmeden ancak yine vakur yürüyüşünden

Kâh attan inip dinlenerek kâh ata binmiş.

 

Atsız görerek üstüme çok kır atı sürme,

Hiç sanma beyinden bunu bir gün silerim ben.

Çek, git, yaramın üstüne murdar eli sürme,

Türk’üm, Dede Korkut ocağından gelirim ben.

Heydər Oğuz- Naxçıvan