Halep Türkmenleri’nin Geleceği

Bayır-Bucak Türkmenleri, Türkmen Dağı, Suriye meselesi derken varlıklarından haberdar oldular. Suriye’de Lazkiye ve Halep şehirlerinde ve bu şehirlere bağlı köylerde yaşayan Türkmenler, yaşadıkları sıkıntılar yüzünden siyasi malzeme oldular.

Öncelikle bir iki konuyu açıklayalım. Bugün Türkmen Dağında Türk olan tek şey dağın adıdır. O mevkiinin adı Suriye Devletinin haritalarından bir Cebel-i Etrak olarak geçer. Türklerin dağı demektir. Bugün orada çatışan gurubun içinde elbette Türkler vardır fakat o cephe milli bir cephe değildir. Birlikler El-Nusra olarak bilinen örgüte bağlıdır.

İkinci bir husus isimlendirmeleri meselesidir. Bayır ve Bucak iki mevkiidir. Bunlar aşiret, oymak adı falan değildir. Bayır Türkmenleri ve Bucak Türkmenleri olarak kendi aralarında ayrılırlar. Bayırlı bir Türkmen’e Bucaklı bir Türkmen’i sorarsanız yabancıdan bahseder gibi anlattığını görürsünüz. Suriye’de meskûn Türkmenlerin adı Halep Türkmenleridir. Misak-ı Milli içinde olup da bugün Suriye topraklarında kalan yerlerin en önemlisi Halep’tir. Misak-ı Milli’de kabul edilen güney sınırı Halep’ten Kerkük’e kadar uzanır. Yani Bayır-Bucak Türkmenleri tabiri yanlıştır.

Son olarak Batı Türk Elinde bulunan Türk kitleleri içinde en geri kalmış topluluk Halep Türkmenleridir. Bunların milletvekilli, bürokrat, ordu komutanı olanlarını geçin, edebiyatçısı dâhi yoktur. Sebebi eğitimsizlik ve baskıdır.

Hataylı olmam sebebiyle Lazkiye’de ve köylerinde akrabalarım bulunuyor. Bundan yıllar önce bayramlaşma geçişleri sayesinde Suriye’ye gitmiş atalarımın mezarlarını ziyaret etmiş, akrabalarımla görüşmüştüm. Hem Lazkiye’de hem köylerinde (başta Kestel köyü olmak üzere) yaşayan Türkmenlerin tamamı fakirlikle mücadele halindeydi. Oturacak koltuğu, evladının ayağına giydirecek ayakkabıları bile yoktu. Suriye hükümetinin baskılarından yılmış bir halde yaşamaktaydılar. İş bulup çalışmak bile büyük sıkıntıydı. Durum bugünde değişmiş değildir.

Önemli olan bu günden sonra ne yapılacağıdır. Halep Türkmenlerini Türkiye vatandaşı yapıp burada yaşamalarını sağlamak bence doğru değildir. Nüfus yoğunluğunu kaybetmemize sebep olacaktır. Misak-ı Milli’de sınırlar belirlenirken nüfusun Türk olup olmadığı kıstası etkili olmuştur. Halep bu sınırlar içinde olduğuna göre Türk şehridir. O halde bu insanların yurtlarına geri dönmeleri elzemdir.

Fakat hiçbir değişiklik yapılmadan, eğitim verilmeden geri dönmeleri eskisinden daha kötü bir hayat yaşamalarına sebep olacaktır. Şu an Hatay’da mülteci kamplarında yahut evlerde yaşayan parlak Türkmen gençleri tanıyorum. Bunların içinden, mühendis, doktor, uluslararası ilişkiler uzmanı, bürokrat, edebiyatçı ve tarihçiler yetiştirmek çok kolaydır. Hatta 5 yılda yetiştirebilirdik ama zararın neresinden dönülse kârdır.

Bugün Halep Türkmenleri için yapılabilecek en iyi hareket bu olurdu. Suriye meselesi her ne şekilde çözülürse çözülsün, gelecek yıllarda Türkmen varlığını koruyacak bir kitlenin yetişmesi gerekiyor. Burada en iyi örnek Kerkük Türkmenleridir. Bir takım yanlışlar yapıyor olsalar bile partileri, vekilleri ve en önemlisi orduları var. Bunun sebebi Türkiye’de eğitim gören ve Kerkük’ün asırlık kültür birikiminden faydalanan bir neslin yetişmiş olmasıdır. Bugün Türkiye Irak politikasını Kürtler üzerinden yürütüyor fakat istediği an Türkmenler ile hareket edebilir. Kerkük Türkmenlerinin bu yetişmişliği Türkiye’ye hareket alanı sağlıyor. Eminim ki bir gün bu hatadan dönülecek ve Türkmenlerin hazırladığı alt yapı büyük faydalar sağlayacaktır.

Biz bugün Kerkük’ten Erşad Salihi, Ata Terzibaşı’nı, Kırım’dan Abdülcemil Kırımoğlu’nu, Tebriz’de Cehreganlı ve Ahmet Obalı’yı tanıyoruz. Fakat Halep Türkmenlerinden bu şekilde öne çıkmış herhangi birini tanımıyoruz.  Bunun sebebi gerekli eğitimi alamamış olmaları ve milli şuuru aslında en temiz hali olan gönüllerde yaşıyor olmalarıdır. Fakat günümüz de milli şuur gönülde olmanın yanında dünya gerçeklerine de yaklaşmak zorundadır. İşte eğitim bunu sağlıyor.

Sonuç olarak Halep Türkmenlerinin en büyük eksiği kitleleri yönetecek liderlerinin olmamasıdır. Yıllar önce oradan öğrenci getirmek, eğitip yollamak imkânı elde edilememiş olabilir. Fakat bugün muazzam bir cevher elimizin altındadır. Türkmen çocuklarını eğitmek, meslek sahibi yapmak, diğer etnik unsurlardan daha kalifiye yapmak için hiçbir engel yoktur. Eğitimi ile bir adım öne geçecek Türkmen gençleri hem Halep Türkmenleri hem Türkiye için gelecekte en büyük faydaları sağlayacaklardır.