İtiraf!

21 yıllık Kayseri Belediye başkanı, birkaç zamandır da Şehirleşme Bakanı Mehmet Özhaseki, İmam Hatiplilerle beraber yediği bir yemekte bir konuda itirafta bulunmuş. Kendi belediye başkanlığı döneminde 10’dan fazla kaçak İmam Hatip yaptırdığını söylemiş. Ve eklemiş; ‘Bizim savunduğumuz İslam düşüncesini en iyi temsil edenler İmam Hatiplerdir’ demiş.

Bu iki cümlede birden fazla mesele vardır.

Birincisi; yaptırılan okulların kaçak olmasıdır. Cümle ilk okumada iğreti geliyor. ‘Kaçak okul’ tamlaması sadece bizim değil dünya tarihinde bir devlet görevlisi tarafından ilk defa kullanılmıştır. ‘Kaçak okulu’ kim açar? Mesela bir terör örgütü açabilir. Bunlara hücre evi de denir. O mekânda kendi ideolojisini aktarır ve militan yetiştirir.

Bir devletin istihbarat servisi başka bir ülkenin içine sızar. Orada bu kaçak okulları kurar. Sızdığı devleti içerden çökertecek kadroları yetiştirir. Bu da bir nevi kaçak okuldur. Muzır insan yetiştirir.

Bu işin bir başka halini de bizim Siyasal İslamcılar yapar. Üstelik devletin imkanları ellerindeyken, mühür sahibiyken, koltuk işgal ederken yaparlar. Sebep? ‘Kayserili bazı kimseler İmam Hatip yapılmasını istemedikleri için’.

**

İkincisi; okulların tamamının İmam Hatip olmasıdır. Fen lisesi, meslek lisesi, sağlık lisesi veya düz lise değil de İmam Hatiplerin kaçak yapılıyor olması. Hem de Kayseri’de.

Neden ısrarla İmam Hatip?

İki nedeni var. Birincisi bilime düşmanlar. İkincisini bakan bey kendisi itiraf ediyor. ‘Kendilerinin savunduğu İslam anlayışını İmam Hatipler temsil ediyor.

**

Türkiye’deki bütün liseler eğitim yılı içerisinde projeler hazırlıyor ve Türkiye’nin bilim kurumu diye lanse edilen TÜBİTAK’ın projelerinde yarışıyorlar. Bu yarışmalarda ödül alan projelere devletin bütçesinden paralar veriliyor. Uluslararası yarışmalara gönderiliyorlar ve masrafları yine devletin bütçesinden karşılanıyor. Pekâlâ güzel bir uygulama. Fakat uygulayan da bir sıkıntı var.

Misal; Haccın farzlarını yerine getiren robot. Çin malı bir oyuncak motorunun üzerine oturtulmuş insan siluetine beyaz bez sararak yapılan bu proje TÜBİTAK tarafından kabul gördü. Haliyle para da konuştu.

‘Tillo evliyalarının kerametleri’, ‘Papaz eriğini İmam eriğine çevirme’, ‘Kanserin tedavisinde duanın rolü’, ‘EKG önlüğü ile mahremiyeti korumak’

Bunların tamamı ‘proje’ denilerek devlete sunuldu, paralar havada uçuştu.

Yani bu anlayışın içinde devletin malını yemek caiz, üstelik bunu milletin gözüne baka baka, zekasıyla dalga geçe geçe yapmak çok normaldir.

**

Bu hükümetin Ensar Vakfı olayından sonra yapılan açıklamadan sonra taciz, tecavüz gibi olaylar hakkında söylediği hiçbir sözün geçerliliği yoktur.

‘Diğer okullarda olmuyor mu?’ diyenler olacaktır.

Oranlara baksın sonra tekrar konuşalım.

Bakan beyin ifade ettiği anlayışın içinde bu rezalette vardır. Çıkarttıkları yasalar da ortadadır.

**

Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi bir tanıtım kâğıdı hazırlatmış, okulunun reklamını yapmak istemiş. Okul müdürünün adı Bayram Beroje. Bu kâğıdın bir kısmında İmam Hatip öğrencilerinin Askeri okullar ve Polis okullarına girecekleri zaman ayrıcalıklı olacakları yazılıyor.

Hani İslam’da liyakat esastı? Hani işi ehline veriyorduk?

İmam Hatip ve AKP’nin İslâm anlayışında ‘bizden olanı yükseltmek, olmayanı alçaltmak’ görüşünün de varlığını böylece öğrenmiş oluyoruz. Aslında tasdik etmiş oluyoruz.

**

Ankara Tevfik İleri İmam Hatip lisesi kendi içinde bir okuma yazma yarışması düzenliyor. Çocuklar okuyor, yazıyor ve sınava tabi tutuluyor. Fakat okulda öğrenci olan bir kız çocuğu düşük not alıyor. Gayet normaldir. Herkes lisede düşün not almıştır. Fakat durum bu şekilde karşılanmıyor ve okula dava açılıyor. Çünkü o kız çocuğunun babası Millî Eğitim Bakanlığında bir bürokrat çıkıyor.

Okula müfettiş geliyor. 4 öğretmeni kınıyor, 6 öğretmeni de uyarıyor.

Demek ki bakan beyin dolayısıyla tüm AKP yöneticilerinin İslam anlayışında ‘güç sendeyse kullan’ mantığı vardır.

**

Uzar gider.

Siz bunları değil, bakanın ‘Kaçak okul yaptırdım’ dedikten sonraki sırıtmasını hatırlayın.