JAPONYA’DA TURANCILIK: NSJAP VE NSJAP LİDERİ KAZUNARİ YAMADA (RÖPORTAJ)

 

İbrahim Alpaslan GAVAZ

JAP2Japonya… Türkiye’nin konumuna bakıldığında, mesafe açısından bizlere oldukça uzak bir ülke. Ancak kültürel, tarihsel, linguistik, antropolojik ve diplomasi açısından bizlere oldukça yakın. Özellikle Ural-Altaylı yani Turan Kültür ve Etnik Dairesi mensubu bir millet olması ile bizlerin oldukça ilgisini celbeden bir coğrafya. İki milletin yani Türkler ve Japonların arasındaki samimi ilişkileri de göz önüne koyduğumuzda aradaki sıcaklık –sanırız- her alanda göze çarpmakta. Öyle ki benzerliklerimizi ve ortak noktalarımızı saymaya kalktığımızda liste oldukça kabarık bir hal alıyor. Bu nedenle biz Türklerin ve Türkçülerin ilgisini çekmesi anormal olmasa gerek.

Birçoğumuzun merakını celbeden bir konudur, Japonların bizleri ilgilendiren konulardaki samimi duruşları. Doğu Türkistan, Musul-Kerkük, Çin ve Rusya karşıtlığındaki birliktelik ve Turan’a olan ilgi… Japonlardaki bu ortak duruş geleneği bizim de – bu satırların yazarının da – her daim ilgisini çekmiştir. Bu söyleşinin başlangıç noktasındaki mihenk taşını da bu oluşturdu. Çağımız teknoloji çağı ve bilgiye ulaşmak kolay olduğu gibi insanlara ve değişik milletlere de ulaşmak bu yüzden oldukça kolay.

İnternet ortamında, değişik ilgi gruplarının buluştuğu yerler mevcuttur. Bu satırların yazarı da uluslararası bir internet platformunda Japon Turancı ve milliyetçileri ile tanıştı ve röportajımıza yolculuğumuz başladı. Konular konuları açtı, zaman aktı, dostluk ilerledi. Özellikle Turan konusunda ki ortak fikirler ve onların kendilerini Turancı olarak nitelemeleri ilgimizi çekti. Konuşmalarımızı röportaja çevirmeyi düşündüm ve Japon dostlarımıza teklif ettim. Ancak kendilerini bu teklifi değerlendirmek için yeterli görmeyen bu insanlar beni kendi liderlerine bu teklifi götürmem konusunda teşvik ettiler ve yol gösterici oldular. Kazunari Yamada ile tanışmaya çıkan yol burada, böylelikle açılmış oldu.

Aslına bakılırsa kendisine ulaşmam oldukça kolay oldu. Sadece saat farkı sebebiyle konuşmalarımız ve iletişimimiz gecikmeli oluyordu. Bunun haricinde herhangi bir sorun yaşamadım. Hatta röportaj teklifini kendisi ilk duyduğunda bana şöyle tepki verdi ki beni oldukça şaşırtmıştır:

Türk Yoldaşım, Türkiye ile Japonya tarihi kardeşlik bağları olan iki ülke. Siz Türk dostlarıma tabi ki röportaj veririm. İstediğiniz zaman bunu gerçekleştirebiliriz.”

                Bunun üzerine ben de kendisine sorularımı ilettim ve oldukça samimi cevaplar aldım. Aşağıda okuyacağınız satırlar tamamen Kazunari Yamada’ya ait samimi cevaplardan oluşuyor. Ama sanırız röportajı anlayabilmek için öncelikle birkaç küçük bilgi vermekte fayda var.

Kazunari Yamada, Japonya’da NSJAP’ın (Nasyonel Sosyalist Japon İşçi Partisi) liderliğini yapan bir kimse. NSJAP ise Japonya’daki aleni şekilde ırkçılık yapan tek parti konumunda. Bu yüzden oradaki direniş için oldukça yaşamsal bir direnç görevi görmekte.

NSJAP’ın temelleri 2.Dünya Savaşı sonrası atılmış bir parti. Savaştan Mihver Devletleri ile birlikte yenik çıkan ve oldukça ağır kayıplar veren Japonya, revizyon dönemine girerken, Japon halkının umutsuzluğuna karşı Japon Nasyonalistlerinin gizlice örgütlenmeye başlamasıyla ilk çalışmaları başlamış. Bu çalışmaların başlangıcı 1952 yılına tekabül ediyor. Resmen kurulup faaliyete geçmesi ise 1982 yılında gerçekleşmiş ki bu neredeyse 30 yılın sadece örgütlenmeye ayrıldığını gösteriyor. Bu sebeple altyapısı oldukça sağlam diyebiliriz. İlk gerçek anlamda sokak eylemlerine ise 1988 yılında başlamışlar. Kabataslak bir hesapla tam 27 yıldır ise boş geçirdikleri bir an bile yok. Her ay, aylık eylem planları hazırlıyorlar. Ve sokaklara hâkim bir yapıya sahipler. Yapmayı planlayıp da yapamadıkları, gerçekleştiremedikleri herhangi bir eylemleri yok. En ilginç özelliklerinden biri ise bu parti mensuplarının kendilerini Turan Irkı dairesine mensup saymaları ve kendilerini Turancı olarak nitelemeleri.[1] 13.000 yıllık bir kültüre ait olduklarını savunuyorlar ve savundukları şeylerde oldukça iddialılar. Parti ile ilgili detaylı bilgi ise kendi internet sayfalarından edinilebilir.[2]

 

JAP1

Kazunari Yamada ile ilgili çok fazla bilgi vermeye gerek görmüyoruz çünkü kendisinden kısaca röportajımızda bahsetti. Ayrıca konuşmalarımızda da belirttiği bir nokta vardı ki, o da kendisinin önemsiz olduğu, önemli olanın yürüttüğü dava olduğu noktasıydı.[3] Tüm bunlara karşılık kendisi oldukça ünlü bir kişiliğe sahip. Çeşitli uluslararası bağlantılara sahip, ayrıca Japonya’daki mevcut Shinzo Abe hükümetine yakın isimlerle de diyalog halinde. Ancak ırkçı siyasi kimliği nedeniyle mevcut hükümetle olan ilişkileri Japonya’da mevcut hükümete karşı yoğun eleştiri yağmuru yöneltilmesine sebep olmuş. Tabi ki bu eleştiriler genelde uluslararası yabancı kurum, kişi ve devletlerden yöneltildiği için pek etkili olmuş denilemez.

 

Ayrıca verecek olduğumuz bir de terimler listemiz mevcut. Kısaca bu terimler ise şöyle;

Yamatolar: Japonya’da baskın olan yerel etnik gruptur. 19. yüzyılın sonlarına doğru Japonya anakarasında yaşayan gruplar ile Ryukyulular, Aynular, Koreliler gibi Emperyalist Japonya’ya dahil azınlık grupları ayırt etmek amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. “Yamato” ismi 4. yüzyılda Japonya’da hüküm sürmüş Yamato hükûmdarından gelmektedir. (Kısaca Yamatolar bugünkü Japonlardır.)[4]

Aynular: Aynular, Ainular Japonya’nın kuzeyinde yer alan Hokkaido Adası, Kuril Adaları ve Sakalin’in yerlisi olan, beyaz ırktan etnik bir topluluktur. Aynu (Aynu lisanında insan) kelimesi Japonya’da uzun bir zaman etnik bir hakaret olarak kullanıldığı için halen bazı Aynular kendilerine Utari (yoldaş) demeyi tercih etmektedir. Aynuların bugün Ural-Altaylı bir kavim oldukları ve Japonca’dan farklı, Moğolca’ya yakın bir dil konuştukları biliniyor. Yaklaşık nüfusları ise 250.000 kadar.[5]

Emishiler: Edo –Antik Tokyo’nun Adı Edo’dur- Dönemi’nde (Antik Japonya’da kısaca) doğulu barbarlar olarak adlandırılan, Japon Takımadaları’nın kuzeyinde yaşayan, Japonların atası olan bir halk. Henüz Güneyli Japonlar örgütlenmemişler iken kendi kendilerini feodalite ile yöneten, Japonlardan farklı bir dil konuşan, Japonlara göre daha kıllı ve savaşçı bir halktırlar. Moğolistan ve Kore üzerinden Japonya’ya göçtükleri tahmin edilmektedir. Daha sonraları Samuray kültürünün de doğuşuna öncülük edeceklerdir.[6]

JAP3Kara Okyanus Örgütü: Japonya’da 1881 yılında kurulmuş olan ve Toyoma Mitsuru tarafından kurulmuş olan Büyük Asyacılık (Pan-Asiatic) fikrini savunan, ırkçı, militarist ve Japon İmparatorluğu’nun yükselişini savunan, aynı zamanda Turancı görüşleriyle de bilinen bir örgüt. Diğer adı Japonca’da Genyōsha’dır.[7]

Kara Ejder Örgütü: Diğer adı Amur Irmağı Cemiyeti olan, 1901 yılında Uchida Ryohei tarafından Mançurya’da kurulan, Kara Okyanus Örgütü’nün Asya bağlantılarını organize eden, Turancı, Paramiliter, Irkçı bir Japon Örgütü.[8]

Yakuza: Kendilerine has bir kültürleri olan, üyeleri ağırlıklı olarak Japon Geleneklerine bağlı, Çoğunluğu Japon Milliyetçisi olan Japonya’ya özgü mafya. Liderleri genellikle Japonya’daki önemli işadamlarıdırlar. Ve Japonya’da polis veya adaletin çözemediği konuları kendi yöntemleri ile çözmeleri ile ünlüdürler. Genellikle Japon Devleti Yakuzaların faaliyetlerine müdahale etmezler.[9]

Uyoku Dantai: Japonya’daki aktivist Sağcı-Milliyetçi güçlerin genel adı.[10]

Uyoku Dantai Bayrağı

Japon Milliyetçi Gruplarından Bir Kare

Bu kısa terimsel bilgilendirme sonrası Kazunari Yamada ile yaptığımız röportaja geçebiliriz. Umarız Japonya’daki fikirsel etkileşimlere ve oradaki Turan’a ilgili gruplarla geçilebilecek diyaloglara bu röportajımız öncülük edebilir.

KAZUNARİ YAMADA İLE YAPTIĞIMIZ RÖPORTAJ

-Bize kendinizden ve partinizden biraz söz edebilir misiniz?

Türkiye’deki Yoldaşlara;

Ben, Nasyonel Sosyalist Japonya İşçi Partisi Lideri Kazunari Yamada. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ben Tokyo’da, bir anlamda “Tokyo”ya karşı mücadele ediyorum. Anti-Küreselleşme, Anti-Siyonist, Anti-Yalta-Potsdam Sistemi, Anti-Neo Muhafazakâr, Anti-Göç Sistemi, Anti-Komünist, Anti-Feminist bir düşünceye sahibim. Aynı zamanda Tokyo’daki uluslararası Yahudi sermayesine karşı da mücadele içindeyim. Yaklaşık 30 yıldır bu kavganın içindeyim. Benim önerdiğim ve savunduğum sistem, batının yozlaşmış kültür ve sistemine karşı, milli ve her milletin kendi gümrüğüne dayalı bir devlet sistemidir. Buna nasyonal sosyalist bir model diyebiliriz.

Bundan başka olarak ben, Almanların 6 milyon yahudiye soykırım yaptığına inanmıyorum. Buna soykırım diyemeyiz. Bizim hakkımızdaki Nanjing Katliamı yalanı ise, İkinci Dünya Savaşı esnasındaki Müttefik Devletlerin “hayat kadınları” olarak lanse ettikleri ve onların askerlerinin işledikleri tecavüz suçları yanında hiç kalır. Bunlar uluslararası suçlardır ve cezasız kalmışlardır. Ayrıca Tokyo Hava Baskını ve Hiroşima-Nagazaki’ye atılan atom bombaları tamamen bizi susturmak amaçlı yapılmış gerçek soykırımlardır. Müttefikler Dresden Bombalamasını saklamışlardır ve bu kendi yazdıkları sahte tarih içerisindeki bir diğer aldatmacadır.

Şuan Japon Halkı, Çin’in arka bahçesinde yaptığı toprak genişletme hareketini dikkatli ve endişeli bir biçimde takip etmektedir. Ayrıca Dünya Ekonomisi üzerindeki Çin etkisi de aynı ölçüde kaygı vericidir.

Bunun yanısıra Güney Kore’nin de Anti-Japon olarak tanımlanabilecek dış siyaseti bizi tehdit etmektedir.

Ben ulusal olarak bunlara karşı çeşitli taciz eylemleriyle karşı çıkmaya çalışıyorum.

-Japonya’da Sağ Örgütlerin (Uyoku Dantai’nin) Faaliyetleri Nasıl?

Japon Sağcı Güçleri olarak, 70’lerin Japonya’sındaki Hareketler gibi, Madde 9’daki Çin’den ve Güney Kore’den Japonya’ya yapılan göçlere karşı, halkımızın üzgün sesine kulak vererek, yumuşak sayılabilecek boykotlarla direniyoruz.

-Turan ve Turanlılık üzerine görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? Geçmişte Japonya’da Turan Cemiyeti, Turan Ulusal Birliği ve Japonya Turan Derneği gibi örgütlerin olduğunu biliyoruz. Bugün Japonya’da durum nasıl?[11]

Saygıdeğer Turan ve Turan Irkı hakkında;

Turan medeniyeti ve Turan Irkı. Bu tabirleri Japonya’da bilenler azımsanmayacak kadar çoktur. Bugün Japonya’da bu ırksal çerçevede bizim partimiz haricinde başka herhangi bir parti yoktur ki Turan ve Turan Irkı için çalışsın. Bizler ta Sümerler’e kadar Turan kelimesinin manasını araştırmış, “Cennetin Çocuğu” ve “Gökkuşağı” gibi sözlük anlamlarını bilen kimseleriz.

Bugün Turan kelimesi daha çok, Ural-Altay Dağları civarında bulunan ovalardaki topraklar için, Turan Irkı tabiri ise daha Ural-Altay Dağları’ndan doğarak yayılma gösteren halklar için kullanılıyor. Tabi bu yaygın ölçüde de kabul görmüş bir teori.

Japonlara, eski uygarlıklara ait, mesela Sümerler’e ait bilgiler öğretilir. Ancak bu öğretilenler çoğunlukla batı kaynaklı tarih tezleriyle öğretildikleri için çoğunlukla sahtedir. Bizler bugün Japon Milliyetçileri olarak biliyoruz ki, insanlık tarihini baz alarak en derinlere gittiğimizde, bizi sizlerle birleştiren bir üst çatıya ulaşıyoruz. İşte bu üst çatının, şemsiyenin adı Turan medeniyetidir. Birkaç onbin yıl önce sizi ve bizi de içerisine alacak şekilde oluşan bu prototip, Turan Irkıdır. Mesela sizin Ortadoğu’da yarattığınız ve Turan Irkı kökenli olan bir medeniyetin adı Sümer Medeniyeti’dir. Verdiğim örnekteki gibi Turan Medeniyeti ve Irkı kuzeyden güneye, doğudan batıya dağılarak taşındı. Doğu Kolları’na giden bu medeniyetin mensupları, Japon Takımadalarına ulaştı ve Yamatolar olarak da bilinen bugünün Japonlarının ataları oldular.

-Türkiye ve Japonya Ortak Tarihsel Geçmişe Sahip İki Ülke. Türk-Japon Dostluğu Hakkında Neler Söylemek İstersiniz?

Japonya ve Türkiye İçin;

Bizlerin, yani Japonlar ile Türklerin, 1890ların Osmanlısıyla yaşadığımız üzücü bir olay olan “Ertuğrul” Fırkateyni olayı sonrasında artık kardeş olduğumuza inanıyorum.

Buna ek olarak, İran-Irak Savaşı esnasında Türk Hükümeti’nin bize yönelik jestleri üzerinde özellikle durmak da isterim.

1985’te İran-Irak Savaşı esnasında Türklerin 200’den fazla Japon’un hayatını kurtarmak için çalışmasını sonsuza kadar unutamayız. Ayrıca Türkler için çalışan Japonlar olduğunu da unutmayalım.

-Aynular ve Emishiler hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Biz Türkler bu konuya oldukça ilgiliyiz.

Ainular ve Emishiler hakkında

Ainu sorununa ilişkin araştırma hala sonuçlanmış değildir. Bana göre Ainular Japonya’nın yerlileridirler. Ancak saf Ainu ırkı yoktur, Japonlarla karışmışlar ve asimile olmuşlardır. Ainu meselesi günümüz Japonya’sında hallolmuş sayılır.

-Kara Okyanus ve Kara Ejder Örgütleri hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Bu örgütlerin geçmişte Turancı faaliyetleri olduğunu biliyoruz. Hala Japonya’da bu örgütlerin kalıntıları var mı ve faaliyette mi?

Genyōsha ve Kara Ejder Örgütü

Japon Sağcı Görüşünün kurucusu Genyōsha Lideri Toyama Mitsuru’dur ve 1881 yılında temelleri atılmıştır.

Onların ideali, Hintliler ve benzeri asya halklarının özgürlüklerini savunur cinsten bir idealdi. Koreliler de kendi ülkelerini özgürlüğe kavuşturmak için bizlere katılıyorlardı. Aynı zamanda Çin üzerindeki etki alanımızı genişletmek ve oralardaki kardeşlerimize de hâkim olabilmek için kendi davalarına “Büyük Asyacılık” dediler. Batı Emperyalizmine karşı olan bu hareketin denizaşırı bölgelerdeki temsilcisi ise Ryohei Uchida ve Kara Ejder Örgütü olmuştur.

Asya halklarının bazılarını Genyōsha önderliğinde kurtuluşa yaklaştırmak, zincirlerini kırmak, batılıların sömürge yönetimlerine bakıldığında, oldukça erdemli bir davranış olarak karşımıza çıkar.

Genyōsha 1946 yılında liderliğinden aldığı talimat ile dağıtılmıştır. Bu Genyōsha’nın sonudur. 1960 yılından sonra yeni bir sağcılık anlayışı doğdu ve bu sağcılık anlayışını bir anlamda Yakuza düzenlemiştir. Genyōsha iddia edildiği gibi kendini fesh etse de bu gruba mensup olan insanlar daha sonra keyfi olarak kendi başlarına Genyōsha’daki gibi faaliyetlerine devam ettiler. Diğer bir deyişle gerçeğine benzer değişik ve küçük çaplı “Genyōsha”lar doğdu.

Ancak şu anki sağ kanada bakıldığında “Büyük Asyacılık” fikrini savunanların neredeyse yok denecek kadar az sayıda bir topluluk olduğunu söyleyebilirim. Bu kişilerin değerlerinin bir değişiminin sonucu değil, özellikle Çin, Güney ve Kuzey Kore’deki insanların doğasına göre belirlenmiş bir realitedir. Asya’da da şuan bu saydıklarımdan benim gibi rahatsız olanlar çoktur.

-Yakuza ile bağlantılarınız var mı? Bildiğimiz kadarıyla onlarında milliyetçi faaliyetleri var.

Biz Nasyonel Sosyalist Japonya İşçi Partisi olarak Yakuza ile gerektiği kadar alakalıyız.

-Sizce Japon ve Türk Irkçıları Ortak Bir Harekette Buluşabilir mi? Ortak hareket etmek mümkün mü?

Umudumuz Türk ve Japon Sağcılarının işbirliği yapabilmesi yönündedir. Batılıların önderliğindeki globalizm ile ancak bu şekilde savaşabiliriz.

-Shinzo Abe hakkındaki görüşleriniz neler? Bildiğimiz kadarıyla hükümetin bir takım bakanlarıyla ve çeşitli meclis üyeleriyle görüşüyorsunuz ve bu basına da birkaç resim ile yansıdı?

Biz Shinzo Abe’yi ülkesine ihanet içerisinde olan bir hain gibi görüyoruz. Çünkü küresel güçlerin ülkemizdeki “milliyetçi” kılığındaki maşası kendisidir.

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin ile olan ilişkileri kesinlikle kabul edilemez. Bu uluslararası Yahudi lobilerinin, İsrail’in köpeği bir şeytan olmakla aynı şey.

Son Olarak Eklemek İstedikleriniz Var Mı?

Türkler İslami köktendinci örgütlerin sağcı olduğu yalanına inanmamalıdır.

Yoksa Almanya gibi ülkeler şen Türk insanı hakkında niye kötü düşünsünler ki?

Eğer kötü düşündükleri bir şey varsa bu köktendincilikle alakalı şeylerdir.

Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi – Japonya

Yamada Kazunari

 

[1] Resmi Sitelerindeki İbare “Our racial pride is based on Turanism. The ancient relationship between Aryans and Turanians was demonstrated by Reich’s official racial theorist Prof. Hans Günther.” – Bkz. : http://www.nsjap.com/en/introduction/intro.html adresindeki “History and Cause” bölümü.

[2] Parti Resmi İnternet Adresi (İngilizce Kısmı) : http://www.nsjap.com/en/index.html

[3] Kendisi ile ilgili çekilmiş bir mini belgesel mevcuttur. Türkçe altyazılı olarak https://www.youtube.com/watch?t=438&v=k_pP_sc09FY adresinden ulaşılabilir.

[4] Bkz. : http://tr.wikipedia.org/wiki/Yamatolar

[5] Bkz. : http://tr.wikipedia.org/wiki/Aynular

[6] Bkz. İngilizce: http://en.wikipedia.org/wiki/Emishi , Türkçe: http://www.aydinlikgazete.com/zaman-treni/dr-erdal-kucukyalcinla-samuraylar-h62091.html .

[7] Bkz. : http://en.wikipedia.org/wiki/Geny%C5%8Dsha

[8] Bkz. : http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Dragon_Society

[9] Bkz. : http://tr.wikipedia.org/wiki/Yakuza

[10] Bkz. : http://en.wikipedia.org/wiki/Uyoku_dantai

[11] Japonya’daki geçmiş Turancı Örgütler İçin Bkz. : http://en.wikipedia.org/wiki/Turanian_Society