Dergi Yazıları

19.yüzyılda, “Milletler Zindanı” olarak adlandırılan Çarlık Rusya’sında esaret altında olan 30 milyon Türk; cehalet ve sefaletin de esiriydi. Eğitim görmeleri için ellerindeki iptidai medreselerden başka kurum bulunmamakla beraber bu medreseler de yalnızca Kuran okutuluyor, modern anlamda bir müfredat bulunmuyordu. Rus Çarları; Türkleri sürekli ve toplu olarak sürgün ve katliamlara maruz bıraksalar da izledikleri bu siyaset […]

Devamını Gör

Avrupalı düşünürler de tıpkı Avrupalı Monarklar gibi ciddi birer Türk düşmanıydılar.Birçok Avrupalı aydın Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasının taraftarı olmuş ve hatta bunun nasıl gerçekleşmesi gerektiği konusunda fikirler sunmuşlardır.Çünkü ”aydın”, Türkiye’de anlaşıldığının aksine, milli varlığı tehdit eden unsurların nasıl bertaraf edileceği üzerine düşünce sistemleri geliştirerek, devleti ve toplumu bu konuda yönlendiren yani aydınlatıcı görevini üstlenen şahıstır. Modern […]

Devamını Gör

  “Ben Mirza Alp. 1994 yılında Doğu Türkistan’ın Hoten ilinde doğdum. Ben doğduğumda babam Çin zindanlarında son nefesleri veriyormuş. Türk olmanın, Kürşad’ın kanını taşımanın karşılığı ölüm oldu bu topraklarda. Karşılığı Çin zindanları oldu. Yine de nefesler hep dava yolundan ayrılmamış olmanın saadetiyle son buldu. Yine de vazgeçen olmadı. Ben babamın ve ardından anamın can verdiği […]

Devamını Gör

  Tarihimiz hayatını millet ve memleket hizmetine adamış büyük insanlarla doludur, Nuri Demirağ da şüphesiz bu büyük insanlardan biridir. Hayatını iş yaparak, eserler ortaya koyarak yaşamıştır. Boş durmaktan hiçbir zaman haz duymamış, “başkaları yapsın da ben arkasından gideyim” yanılgısına kapılmamıştır; daima ufukların ötesini görerek öncü olmaya çalışmış birisidir Nuri Demirağ. Hayata atılıp büyük işler başardığı […]

Devamını Gör

  Bir milletin varlığı kültür zenginliklerinin yaşatılmasına bağlıdır. Gelenek, görenek, töre, örf ve âdetleri, inanç ve uygulamaları, yaşam biçimleri, giyim-kuşamları, mutfağı vb. ile bir hazine durumunda olan Türk milleti, bu zenginliklerini nesilden nesile devam ettirerek varlığını sürdürmektedir. Bu zenginliklerden biri olan evlenme; kız isteme, nişan, kız verme, hediyeleşme, düğün gibi uygulamalarla kişiyi ve toplumu ilgilendiren […]

Devamını Gör

Kobani’ye selâm gönderenler, Şam rejimini değiştirmek isteyenler Akçakale’nin birkaç kilometre ötesindeki Tel Abyad’a müdahale edemediler. Irak’ın kuzeyinde istedikleri düzeni kuranlar, şimdi de plânın Suriye ayağını adım adım işletmektedir. Yaşananlara rağmen bölgenin asıl gücü Türkiye, ne yazık ki plânı bozmak bir kenara, bu şer plânının işlemesi için uğraş içerisindedir. Kuzey Suriye’de yaşananlar bugün dananın kuyruğunun koptuğu […]

Devamını Gör

                Yazının konusu olan kartta Şeyh Ahmed Senusi, Başbuğ Atatürk ve ısrarla Kürt yapılmaya çalışılan fakat Türk oğlu Türk olan Selahaddin Eyyubi var. Bu kart Türk Millî Mücadelesi devam ederken, Misak-ı Milli’nin dışında kalmış olup Arapların çoğunlukla meskûn bulunduğu yerlerde, aynı zamanda Hindistan, Pakistan ve Türkistan’da pek çok Müslümanın elindeydi. Şeyh Ahmed Senusi, Libyalı bir […]

Devamını Gör

  Bozkurtlar Diriliyor’dan; … Buluç sevinçliydi. Artık dinlenebilirdi. Mağaranın içine uzandı. Açlık, susuzluk… Şimdi bunlar ondan çok uzaktı. Ocağın alevi yüzüne vuruyordu, çekiç sesleri bozkırın boşluğunda kaybolurken derin bir uykuya daldı. Çekicin örse inerken çıkardığı sesler, ona çocukluğunun kaygısız, yani bahtıyar günlerinde bile duymadığı tatlı bir ninni gibi geliyordu. Çekicin her vuruşu ülküye doğru atılan […]

Devamını Gör