2. Sayı

  Doç. Dr. İsmail DOĞAN[*] Yaklaşık 800.000 nüfuslu Sekellerin çoğu bugünkü Romanya’nın Transilvanya (Erdel) bölgesinde, bir kısmı Moldova bölgesinde, diğer bir kısmı da Macaristan içerisinde yaşamaktadırlar. Sekel adına 13. yüzyılda rastlandığı belirtilir, ama Sekel adı 10-11. yüzyıllarda Macaristan’da duyulmaya başlanır. Bu dönemin yazılı kaynaklarında da Sekel adının geçtiği bilinir. Hatta Sekel âlim Alexander Ferenczi, Sekellerin […]

Devamını Gör

  Şorlar (Şor Türkleri) – Güney Sibirya’nın yerel azınlık halkı, Kemerovo Oblastı’nın (Oblast-vilayet, çev.) güneyinde yaşamaktadırlar. 2002 yılında yapılan nüfus sayımına göre Kemerovo Oblastı ve çevre bölgelerde yaşayan Şorların sayısı 14 binden fazladır. Şor Dili Uygur-Oğuz Türk Dilleri grubunun Hakas alt grubuna aittir. [1, s. 11]. Şor milleti, geçmişteki manevi kültürünün odak noktası olan zengin […]

Devamını Gör

27 Ekim 2013 Pazar günü yaklaşık olarak 120.000 Sekel, Sekelistan bölgesinin özerkliği için gösteri düzenlediler. Bütün dünyaya, Romanya devletinin baskısına karşı kararlılıklarını göstermek için 14 ayrı köy ve şehirde, 54 kilometrelik bir zincir oluşturdular. Avrupa’nın birçok ülkesinde, ABD’de ve Kanada’da bu gösteriye destek amaçlı birçok etkinlik düzenlendi. Gösteriler Romen konsolosluklarının ve temsilciliklerinin önünde yapıldı. Etkinlik […]

Devamını Gör

Kişiler, ülküsü var ise hayatlarına anlam katabilirler. Milletine fayda sağlayacak insanların önceliği, bir ülkü doğrultusunda çalışmaya başlamaktır. Adnan Ötüken, bu doğrultudan hiç sapmadan bir ülküye ömrünü adamış ve gelecek nesillere temiz bir Türkçe bırakmak için çalışmıştır. O, Türk Dili’nin kutsallığına inanmış, ülkemizin milli bir kütüphanesinin olmayışına derinden kahretmiş ve bu eksikliğin giderilmesini kendine ülkü edinmiş […]

Devamını Gör

Emir Timur’un Portresi: Togan’dan Günümüze Tarihçilerin Değişik Yorumları   Timur Kocaoğlu* Michigan State University, ABD     – Ord. Prof. Dr. A. Zeki Velidî Togan’ın anısına –   “Tarih Yapan” olarak geçmişte önemli yer tutan büyük devlet adamlarının portreleri (ya’ni onların kişilikleri, devlet yönetimi, ordu düzeni, savaş  stratejilerini topluca değerlendiren yorumlar) değişik dönemlerde ve özellikle […]

Devamını Gör

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Levent YENER Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Biri ırkçılıktan bahsettiğinde aklıma hep, 15-16 yaşlarımdayken bir Türk rock –o zamanlar Anadolu falan diye o da bölünmemişti- topluluğunun Apartheid Afrika’da adlı parçası gelir. Apartheid terimi ile ilk kez o parça vasıtasıyla tanışmıştım, yaşımı düşünürseniz bugünkü gibi internet gibi bir kolaylık yoktu. Bizim arama […]

Devamını Gör

       (Geçen sayıdan devam)       2.2. Târihçide Bulunması Gereken Özellikler Cevdet Paşa’nın belirttiği üzere bir târih yazarının üç temel görevi vardır: İnsanlara faydalı olabilecek haber vermek, târihi olayların gerçek sebeplerini araştırmak ve bunları herkesin anlayabileceği şekilde açık ve akıcı bir şekilde yazmaktır: “müverrihin vâzife-i zimmeti fâidei haber virecek ve medâr-ı ibret olabilecek vek’âiyin […]

Devamını Gör

  Rahmetli Mümtaz Turhan’ın “Kültür Değişmeleri”[1] isimli eserini tamamlamasının üzerinden 50 yıl geçti. Öğrencisi rahmetli Erol Güngör, 1975’te düşünce dünyamıza “Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik”[2]  isimli eserini kazandırmadan beş yıl kadar önce bu konudaki çok önemli bir eser olan John.U.Nef’in “Sanayileşmenin Kültür Temelleri”[3]ni çevirmişti. M.Turhan kültür değişmesini serbest ve mecburi diye iki sınıfa ayırırken, serbest kültür […]

Devamını Gör