4. Sayı

    *Umutların Gözü Yaşla Dolunca Umay, çantasını hazırlarken pikap aheste aheste çalıyordu. Behiye Aksoy’un şarkısıydı, en sevdiklerinden… “Elveda bütün hatıralar Elveda bütün gençliğim…” En lüzumlu eşyaları bir sırt çantasına topladı ve bir daha dönebileceğini düşünmediği evine, odasına, yatağına, kitaplarına, yıllardır biriktirdiği plaklarına, o çok sevdiği antika çerçevesine ve çerçevenin içinde ailesinin fotoğrafına baktı uzun […]

Devamını Gör

  İnsanlar dünyaya karışık bir şekilde değil, yapılandırılmış ve hiyerarşik bir şekilde yerleştirilmiştir. İnsan nüfusu topluluklar halinde gruplandırılmıştır. İnsanoğlu tarih boyunca, aile, büyük aile, kabile, kabile konfederasyonları ve uluslar gibi çeşitli topluluklara sahip olmuştur. Günümüzde ayrıca bu topluluklara köyler, kasabalar, şehirler ve ulus devletlerin toplulukları gibi büyük ve küçük topluluklar eklenmiştir. En yüksek topluluk ise […]

Devamını Gör

19.yüzyıl, Türk dünyası için karanlık bir dönemdir. Batı Türklüğünün gerilemesi bir yana, artık Doğu Türklüğü de iyice gerilemeye başlamış ve bu yüzyılın sonuna doğru Türkistan coğrafyası, neredeyse tamamen Rus hakimiyetine girmiştir. Bunda, Türk toplulukları arasındaki çekişmelerin, hatta topluluklar içerisindeki ileri gelenlerin birbirleriyle giriştikleri amansız liderlik mücadelelerinin de payı büyüktür. Bu mücadeleler sırasında, yeri geldiğinde, bir […]

Devamını Gör

Tarih, bize demokrasi narası atanların en ufak bir boşlukta demokrasiyi kendi ideolojisine hizmet eden bir köle haline getirdiğini defalarca gösterdi. Bu yazıda demokrasinin köle edildiği o günlerde, düzen karşısında yiğitçe mücadele eden, şuurlu demokrasiden taraf olan ve hayatı boyunca verdiği karar yüzünden ölüm tehditleriyle yaşayan, haysiyet sahibi Ali Elverdi Paşa’yı tanıtmaya çalışacağız. Ali Elverdi, 1924 […]

Devamını Gör

  İktisadi Türkçülük kavramı, ilk olarak büyük Türkçü Ziya Gökalp’ın Türkçülüğün Esasları adlı eseri içerisinde bulunan Türkçülüğün Progamı bölümünde yer almıştır. Bizlere ışık tuttuğu bu yolda, günümüz dünyasına uygun, milli karaktere sahip bir iktisat sistemini oluşturmaya çalışacağız. Türkçülüğün iktisadi boyutunu incelemeden önce, iktisat bilimi nedir, iktisat biliminin tarihi nedir, milli sistemler iktisat biliminde uygulanmış mıdır […]

Devamını Gör

 (Ortaya Çıkışından 1925’e Kadar)   Türkçülük ülküsü temsilcileri, Türk’e zararlı ve O’na yabancı olan her türlü fikri akıma karşı, geçmişten günümüze değin, çok kere ve çeşitli şekillerde mücadeleler vermişlerdir. Bu yabancı menşeili zararlı akımlardan biri de sosyalizmdir. Sosyalizm sözcüğünü dilimize tercüme ettiğimizde anlamı Toplumculuk olmaktadır. Toplumculuk yani sosyalizmin terimsel, sözlükteki anlamı ise; “Toplumsal refahı(mutluluğu) devlet […]

Devamını Gör

Komünizm yıllarca ülkemizde bir takım kesimler tarafından hep çok güzel bir ideoloji olarak lanse edilmiştir. Bu kara propaganda sebebiyle hiçbir zaman komünizm tüm çıplaklığıyla ortaya konamamış, konmamış ve ya konulmak istenmemiştir.Eşitlik, işçi hakları, Proleteryanın birliği ,işçi hakları ve halkların kardeşliği gibi kavramların arkasına sığınılarak Komünist Teröre bir meşruiyet kazandırılmak istenmiş ve bunda da başarılı olunmuştur. […]

Devamını Gör

  Komünist terör târih boyunca çeşitli ülkelerde siyâsî ve askerî olarak temsil edilmiş; hâlâ da edilmektedir. Bunun en iyi örneklerini geçmişte Sovyet Rusya’nın Orta Asya ve Kafkas coğrafyasında yapmış oldukları ile bugün Çin Halk Cumhuriyeti’nin Doğu Türkistan’da uyguladığı zulüm ve katliamlarda görmekteyiz. Türkiye’de ise komünist terör bir tür askerî yapılanma olan PKK’nın faaliyet sahası içerisindedir. […]

Devamını Gör