5. Sayı

(3 Mayıs 1980 tarihinde, Türkçüler Günü anmasına hazırlanırken Komünist uşaklarca şehit edilen, değerli ağabeyimiz Halil Tireli’nin yıllar önce “Ne yaptığını bilmeyeler“i uyardığı yazısı)   Türkçülük Bir Karakter Meselesidir…   Çağımızın en güçlü akımı milliyetçiliktir. Bunun aksini savunmak, karanlıkta göz kırpmak veya boşluğa yumruk sallamaktan başka bir şey değildir. Böyle bir hakikati anlamak istemeyenler de vardır. […]

Devamını Gör

Sağlıklı Türk Nesilleri Hareketini başlatmış, Türkçülüğe gönül vermiş gençler olarak, milletimize her alanda örnek olacak, öncülük edecek bir yaşam sürme gayretindeyiz. Bugün mesleğinde usanmadan çalışan, yaptığı işi en iyi şekilde yapan ve yarın hudutta, cephede, akında göz kırpmadan ölebilecek gençler olarak bedenen ve ruhen sağlıklı ve sıhhatli olmamız şarttır. Onlarca düşmana karşı Türklüğü, Türk’ü, hakkı […]

Devamını Gör

  “Sanki hüzündeki kuş gibi Yüzyıllar içinden uçuyor Süyümbike hakkında altın efsane”   Binlerce yıllık Türk tarihinin kahramanlarına hayat veren, kimi zaman da kahramanın ta kendisi olmaya karar veren, soylu mirasın sahibi Türk kadınlarından yalnızca biriydi Süyümbike. Güzelliğinin üzerine tek bir kişi söylenemez, tek bir söz dillendirilemezdi. O, Türk tarihinin suretiydi yaşadığı çağda. Türk tarihine, […]

Devamını Gör

Türkiye’deki gazeteciliğin vardığı nokta bir kenara dursun, biz bu yazımızda “yaşamında uğraştığı tüm işlerin aksine” gazeteciliği pek az bilinen, Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk’ün gazeteciliğinden söz edeceğiz. “Ben çocukken yoksuldum. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiç birisini yapamazdım” diyen Atatürk, kuşkusuz bir okuma sevdalısıydı. Bu özelliği, yaşamı […]

Devamını Gör

Bu başlığımız aslında alakasız gibi görünen ama birbiriyle etkileşim içerisinde olan iki farklı kavramın bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. İki  başlığın da en önemli yapı taşı ‘’insan’’dır. Bizler bazı büyük Türkçülerin Milli Ahlâk tanımlarıyla birlikte, günümüz Türk ekonomisinin ne durumda olduğunu ve toplumda milli bilince sahip bireyler olduğunda, ekonomi üzerinde ne gibi etkiler doğurduğunu anlatmaya çalışacağız. […]

Devamını Gör

  Seyfeddin BUNTÜRK ( Tarih Doktoru, Uzman,Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü) Tarihte Türkler kadar çeşitli alfabeler kullanan topluluklar yok denecek kadar azdır. Uzun bir tarihe ve geniş bir coğrafyaya sahip olan Türkler tarihi süreç içerisinde başka kültürleri etkilediği gibi onlardan da etkilenmiştir. Türkler bilinen tarihiyle VIII. yüzyıldan başlayarak Şamanizm, Budizm, Brahmanizm, Hıristiyanlık, Manilik, […]

Devamını Gör

Tanıştığımız andan itibaren sıcak ve samimi tavırlarıyla dikkatimizi celbeden, söyleşiye başladığımızda da “Bu gençlere nasıl yararlı olurum?” endişesi taşıyan gözleriyle dudaklarından dökülen cümleleri adeta tekrar yaşıyormuş gibi canlandıran İbad HUSEYNOV; 18 Ekim 1970’te Karabağ’da doğmuş, ortaokulu bitirdikten sonra askere gitmiş, Kara Yanvar olayları meydana gelince de çeşitli protestolar ve açlık eylemi yapmıştır. Rus ordusu içerisinde […]

Devamını Gör

TÜRKÇE KAYNAKLARA GÖRE 1916 YILINDAKİ  MİLLÎ MÜCADELE (Kırgızistan Bölgesi) Öğr. Gör. Dr. Roza ABDIKULOVA Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü   Rusya İmparatorluğu’nun sömürgeciliğine karşı Türkistan’da en büyük isyan 1916 yılında gerçekleşmiştir. İsyanla ilgili araştırmalar sadece Kırgızistan’da değil Orta Asya Cumhuriyetlerinde her sene yapılmaktadır ve yeni bilgiler ortaya çıkmaktadır. Ama Kırgızlarla beraber isyanı yöneten […]

Devamını Gör