6. Sayı

  16.yüzyıl sonlarına kadar Türk devletleri; Çin, Hindistan, Türkiye, Türkistan, Kafkasya, İran, Rusya, Baltık, Arabistan, Afrika ve Ukrayna’ya yayılmışlar ve doğrudan siyasi sınırları içine katmasalar da, bu köklü bölgelerden geriye kalan yerlerde de askeri ve siyasi anlamda etkili olmuşlar, güçlerinin doruklarına ulaşmışlardı. Bu yüzyılın sonlarına kadar, dünyanın her yerinde az veya çok Türk devletlerinin gücünü […]

Devamını Gör

İsmail, hem Orta Doğu, hem de Türk tarihi açısından son derece önemli bir karakter olmasına karşın yeterince araştırılmamış, üstüne düşülmemiş bir konudur. Şüphesiz bunun birçok nedeni olmakla birlikte, en başta geleni mezhepsel farklılıktan kaynaklanır. Öyle ki İslam dünyasındaki bu ayrılık, hepimizin bildiği gibi 8 ila 9. asırda başlamış ve iki farklı halifelik ortaya çıkmıştır. Şah […]

Devamını Gör

Fener Patrikhanesi ve faaliyetleri hakkında bugüne kadar yazılan yazı ve makalenin çokluğunun aksine Türk Ortodoks Patrikhanesi ve kurucusu Papa Eftim hakkında o kadar azlıkta yazı kaleme alındı ve yayınlar yapıldı. Kurtuluş Savaşı’nda Papa Eftim’in çalışmaları ve mücadeleye verdiği katkı tartışılamayacak ölçüde büyük olmakla birlikte, hayatının tamamı başlı başına bir konu oluşturmaktadır. Başbuğ Atatürk, Papa Eftim’in […]

Devamını Gör

Bu yazımızda kalkınmanın ne olduğunu, ekonomik kalkınmanın ne anlama geldiğini ve kalkınmaya ne derece etkisi olduğunu, Türkiye’nin durumunu ve son olarak fikir öncülerimizin  bu konuyla ilgili tavırlarını kaleme alacağız. *** Ekonomik kalkınma (Economic Development), bir ekonomide,  gayri safi milli hasıla(GSMH) hacminde meydana gelen artış demektir.(1) Nüfus artışı, doğal kaynaklar, sermaye birikimi ve teknoloji, ekonomik kalkınma […]

Devamını Gör

Çin’in Orta Asya Politikası İbrahim İnanç Çakıroğlu*   Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan soğuk savaş döneminde dünya iki büyük güç, ABD ve Sovyet Rusya etrafında, iki kutuplu bir şekilde yönetilmiştir. 1991’de Sovyet Rusya’nın dağılması ile dünya siyaseti ABD hegemonyası etkisi altında kalmıştır. Özellikle son 20 yıl tek kutuplu bir yönetim şekli ile idare edilmiştir; fakat son […]

Devamını Gör

Bulunduğumuz her ortamda her ne kadar gerici, at gözlüklü gibi ithamlara tahammül göstermek zorunda kalsak da mücadelemizden vazgeçmeyerek Türk’ün dertlerini, o dertlerin çarelerini yorulmadan usanmadan anlatmak zorundayız. Kendi milletinden soğuk, atalarından ve geçmişten bihaber, aile bağları zayıf, sosyal çevre ve ilgi alanları maddiyata dayalı bir nesil ile geleceğimizin nereye gittiğini görmek için kâhin olmaya lüzum […]

Devamını Gör

Ülkemizde idam cezası, 2002 yılında kaldırıldı. Savaş, çok yakın savaş tehdidi ve terör suçları, 2002 yılında bu kapsamın dışında tutuldu. 2004 yılında ise, bu suçlar da dâhil olmak üzere, her türlü suç idam cezası kapsamından çıkartıldı. Aslında 1984 yılından beri, mahkemeler tarafından verilen ve Yargıtay tarafından onaylanan bütün idam cezaları, TBMM’den izin çıkmadığı için infaz […]

Devamını Gör