9. Sayı

Sarıkamış harekatının 100’üncü yıldönümü vesilesiyle harekata olan ilginin arttığı bu yıl günebakış Gazetesi olarak KTÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Uğur Üçüncü’nün konu hakkındaki görüşlerine başvurarak, tarih verilerinin ışığında Sarıkamış gerçeklerini konuştuk. Doç. Dr. Üçüncü ‘90 bin kişi, kurşun atmadan şehit oldu’ iddiasının tarihi verilerle uzaktan-yakından ilgisi olmadığını söylerken, Sarıkamış’ta suçlu veya […]

Devamını Gör

Tarih boyunca kurulan Türk devletlerinde kadınlar toplum hayatında olduğu gibi siyasî hayatta da önemli roller üstlenmiştir. Zaman ve mekâna bağlı olarak bulundukları coğrafyada farklı kültürler ve inanmış oldukları dinlerin de etkisiyle kurmuş oldukları devletlerde kadınların rollerinde de bir takım değişikler yaşandığı görülmektedir. İslamiyet’ten önce Türk Kadını’nın tarihi hududu M.Ö.4.binden başlar ve bu Türklerin İslamiyet’i kabulü […]

Devamını Gör

Tarihin en kadim medeniyetlerinden biri olan Roma İmparatorluğu’nun doğudaki temsilcisi Bizans, şüphesiz göz dolduran bürokrasi örnekleriyle bize ışık tutmuş ve karanlık denebilecek bir çağda son derece önemli bilgileri öğrenmemizi sağlamıştır. Bu bilgiler elbette Türk tarihini de içeren argümanlardan oluşmaktadır. İlk olarak Avrupa Hunları ile başlayan ilişkiler sırasında kayda geçen ve sekmeyen kronikler Genel Türk Tarihçileri […]

Devamını Gör

Bu yazımızda ekonomik anlamda Cumhuriyet dönemi değişimlerini, gelişmelerini ve Ziya Gökalp etkisi altında bahsettiğimiz ve Türklere uygun hale getirilen solidarist korporatizm anlayışının Cumhuriyet Dönemi’ne etkilerini göreceğiz. Bu etkileri ve Cumhuriyet Dönemi değişimlerini incelerken dikkat etmemiz gereken bir nokta vardır. Cumhuriyet’i kuran ve üst kademelerde bulunan ekibin büyük bir kısmı İttihatçılardır. Tarihi bağlamda ele aldığımızda sadece […]

Devamını Gör

İnsanlar tarih boyunca avcılık, hayvancılık, tarım ve sanayi gibi temel alanlarda geçimlerini sağlamak amacıyla faaliyet göstermişlerdir. Avcılıkta yabani hayvanlar avlanırken, zamanla hayvanların bir kısmı evcilleştirilmiş ve “hayvancılık” gelişmeye başlamıştır. Miktarı ve türü zamanla artan hayvanların korunması ve bakım ihtiyaçları baş gösterince “çobanlık” bir uğraş alanı olarak toplumdaki yerini almıştır. Bu uğraş, tarihi bir geçmişe sahip […]

Devamını Gör

Genç Atsızlar… Biz mezarsız ölüp gidecek cesâretteki Türkçü gençlerin uzak uzak, büyük yüklerini sırtlayarak ve dava arkadaşlarıyla aralarında bir köprü kurmak amacıyla oluşturduğu birlik filizini vermiş, ulu bir çınarın tohumudur. Ektiğimiz bu tohumun, yeşermesinin hak olduğu iddiasıyla verdiğimiz bu mücadele Türklük yaşadıkça yok olmayacak, göz kırpmadan saldırıp bir daha dönmeyecek kahramanlar var oldukça adı ne […]

Devamını Gör

Toplumlar geçmişte yukarıdan aşağıya doğru değiştirilirdi. Devletlerin, milletlerin, ulusların, aşiretlerin, dinlerin, ülkelerin başında bulunan, hüküm makamını işgal eden ya da bir şekilde bu makamları ele geçiren kimseler, her zaman “daha iyi” olacağı vaadiyle ve genel olarak “zor kullanarak” idare ettikleri topluluğun ya da toplumun mevcut halinde kusur kabul ettikleri bir “şeyi” değiştirme yoluna gitmişler. Toplumların […]

Devamını Gör

Değerli okurlarımız; Türkçü-Turancı Genç Atsızların onuncu yılındayız. Bu on yılda, Türklüğe ve Türkçülere düşman birçok çevreler, Genç Atsızların eylem ve etkinliklerinin, aynı zamanda da yayınlarının ardından hep şu soruları sordu: Genç Atsızlar kimdir? Neler yaptılar? Ne istiyorlar? Bu sorular, Türk ve Türkçülük düşmanları için cevapları esas muhataplarına bırakılamayacak kadar önemli sorulardı. Sonunda, birçok haber veya […]

Devamını Gör