Kerkük ve Musul yolu gözüktü!

Türkiye Cumhuriyeti’nin Misak-ı Millî’de de net biçimde çizdiği sınırlara göre Kerkük, Musul Türklerin yurdudur. Bugün belki siyasî sınırlarımız içinde değildir. Ama bir gün mutlaka ama mutlaka bu topraklarla buluşacaktır. Bu bizim inanç ve amacımızdır.

Bunları ifade ederek şimdi Irak’ın kuzeyinde oluşturulan sözde yönetimin sözde halk oylamasına gelmek istiyoruz.

Bu sözde yönetim, 25 Eylül’de yapmayı planladığı bağımsızlık halk oylaması Türkiye’nin ana gündemi hâline geldi. Gelmeli de…

Sözde yönetim bağımsızlık oylamasını sözde kendi bölgesinde ve ayrıca Bağdat yönetiminin idaresinde olan Türklerin yoğunlukta yaşadığı Kerkük, Musul ve Tuzhurmatu’da da gerçekleştirmeyi planlıyor.

Bu kentlerde planlı bir oyun oynandı. DAEŞ bu kentlere saldırdı ardından bölge DAEŞ’ten temizlenir temizlenmez Barzani’ni peşmergeleri bu topraklara adeta çöktürüldü!

Şimdi de güya kendi bölgesine katıp bağımsızlık kazanacak.

Bölgeden edindiğim bilgilere göre halk oylamasından vaz geçilmesi söz konusu değil gibi görünüyor…

Ankara hükûmeti, halk oylamasından vaz geçilmesi yönünde çağrılarda bulunuyor ama kimlerin kuklası olduğu malûm olan Barzani’nin bundan vaz geçeceği yok gibi görünüyor. Zira halk oylaması için sandıklar dağıtılmış durumda.

Ankara, Irak devletinin duruma müdahale etmesini de istiyor.

Milli Güvenlik Kurulundan yapılan açıklama hem bizlere hem o bölgede yaşayan Türklere güven verdi. MGK, halk oylamasını gayrimeşru görerek Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan doğan hakkını saklı tutacağı bildirildi.

Bekleyip göreceğiz. Umuyoruz ve bekliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti devleti üzerine düşeni gerektiği biçimde yerine getirsin. Halk oylamasının yapılması durumunda Türkiye’nin uçakları istikbalin göklerde olduğunu bilmelidir.

Taviz verilmemeli ve geri adım atılmamalıdır!

Saygılarımla.