Konya Yeni Düzene Karşı

İstatistik bilimi yanılmıyorsa referandumda Konya’dan “HAYIR” çıkacak. Sebeplerini şöyle sıralayayım.

Selçuklu’nun başkenti olan Konya topraklarında Karamanlıların Selçuklu’ya karşı Baba İshak isyanına katılmışlardır. Yöre halkı Selçuklu idaresinden memnun olmayarak Horosan’dan gelen Baba İshak ve müritlerinin yanında yer almıştır.

1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu topraklarında cirit atan Moğollar’a karşı gelinmemesi gerektiğini söyleyen ve pek çok defa Moğollar tarafından desteklenen Mevlana Celaleddin Rumi Konya’da hem o dönemlerde hem de günümüzde büyük saygı görmektedir.

Selçuklu’dan sonra Moğolları desteklemişler daha sonra Karamanoğlu Mehmet Bey komutasında bu sefer de Moğollara karşı mücadele etmişlerdir.

Selçuklu idaresinden bir şekilde kurtulan Konyalılar, Karamanoğlu Beyliği’ni kurarak bölgeye hakim olmuşlardır.

“Selçuklu’nun mirasıyız, Osmanlı ecdadımız.” anlayışında olan Konyalılar bundan aşağı yukarı 580 sene önce Sultan II. Murad’a ardından da Osmanlı’nın belki de Türk tarihinin en önemli sultanlarından biri olan Fatih’e isyan etmişlerdir.

“Evlad-ı Fatihan” diye gezinen tiplerin dedeleri Fatih’e yıllarca kök söktürmüşler, bir türlü Osmanlı hakimiyetini kabul etmemişler, Rum Ahmet Paşa’nın katline sebep olmuşlar ve en sonunda Gedikli Ahmet Paşa’nın ordusuna boyun eğmek zorunda kalmışlardır.

Avşar Türklerinden olan yöre halkının çoğu Balkanlar’a, İstanbul’a ve Trakya’ya sürgün edilmiştir. Aşık Paşazade’de Konya ve Karaman’ın fethinde Hristiyan fetihlerde bile yapılmayan tecavüz ve yağmalardan bahsedilir.

Konyalılar ecdatları Osmanlıyı o derece bezdirmiştir…

Avşarlar asidir, yiğittir, kolay kolay buyruk altına alınmazlar. Dolayısıyla Osmanlılar karşısında en dirayetli beylik olarak isyanları yaklaşık 40 yıl kadar sürmüştür.

Selçuklu varken Selçuklu’ya, Moğol varken Moğol’a, Osmanlı varken Osmanlı’ya karşı çıkan Konyalılar Cumhuriyeti mi ipler?

1920 yılında Atatürk’ün başlattığı milli mücadeleye karşı da ilk ayaklanan illerden bir tanesi…

Sebebi de Osmanlı’ya olan sadakatleri.

Bu özetten de anlaşıldığı üzere inanıyorum ki Konya başkanlık sisteminin en büyük muhalifi, referandumda en çok “hayır” çıkaran il, cumhuriyetin en büyük savunucusu olacak.