Ne İstediniz de Vermediler?

Sayın Cumhurbaşkanı;

Anayasayı değiştirmek, gerçekçi olmak gerekirse asker milletin vatanında sivil bir darbe gerçekleştirmek istiyorsunuz. 14 yıldır, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bu ülkeyi idare eden siz değilmişsiniz gibi, kendi projeniz olarak nitelediğiniz bir anayasayı referanduma sunarak, ülkenin önünün açılması gerektiğini söylüyor, mevcut sistemin eskidiğini iddia ediyorsunuz.

Sayın Cumhurbaşkanı;

Ben hiç siyasete girmedim. Parlementer sistem içerisinde herhangi bir görev almadım. Vatandaşlık görevim ne ise onu ifa etmeye çalıştım. Öğrenim hayatım sebebiyle yerine getiremediğim tek hizmet olan askerlik hizmetimi de yerine getirdikten sonra, çalışan, vergi vermeye devam eden bir vatandaş olmaya devam edeceğim. Siz, siyasetçisiniz. Vatandaşlık görevleriniz haricinde parlamenter sistem içerisinde vekil olarak, Başbakan olarak, Cumhurbaşkanı olarak görev aldınız. 14 yıldır da çoğunluğu elde eden partinin başındasınız. Kısacası bu sistemi ben eskitmedim.

Sormak isterim: Bu sistemi 14 yılda eskitmeyi nasıl başardınız? İktidarıyla ve muhalefetiyle bu sistemi nasıl tıkadınız? Hukuk devleti olmak, bu sistemi eskiten ve tıkayan siyasileri yargılamayı gerektirmez mi?

Bal gibi de gerektirir.

Siz ise yargıyı tamamen kontrol altına almak istiyorsunuz. Kanun yapmak istiyorsunuz. Meclisi sebep göstermeksizin feshetme yetkisi istiyorsunuz. Gensoru ve güvenoyu kaldırılıyor; meclis sadece bilgi almak için araştırma yapabiliyor. Çekindiğiniz bir şeyler mi var?

Yeni anayasayı hazırlarken ve referandum sürecine götürürken bütün hukuksuzluklar gözardı edildi, diyelim. Neticede Nisan referandumu gerçekleşti ve anayasa oylandı. %51, %49’a karşı “evet” dedi. Yarısına yakını anayasasına karşı olan, “terörist” bir toplum meydana getirmek ülke idaresine ne kazandıracak?

Antalya’da bir Başsavcıvekili diyor ki: “Hayır, diyenler PKK ile aynı muameleyi görecek. Küsmece yok.” Bu ifade sizi memnun ediyorsa, bu şahsın geleceğini parlatabilirsiniz. Yok, eğer parti başkanı değil Cumhurbaşkanı olduğunuzu hatırlıyorsanız, bu şahsı görevden almanız gerekiyor. 14 senelik icraatlarınıza bakınca, eğer bu yazdıklarımı okursanız, okuduğunuz sırada gülüp geçeceğinizi gösteriyor.

14 senedir ne istediniz de alamadınız? Bu millet size ne istediniz de vermedi?

Susmalarını istediniz, sustular. Sorgulamamalarını istediniz, sorgulamadılar. PKK ile masaya oturdunuz, yanınızda oldular. Orduya kumpas kurdunuz, destek verdiler. Medya ve basını linç kültürü ve “milli” kavramını kullanarak doğrudan veya dolaylı kendinize bağladınız, alkışladılar. Siyasetçilerin tiye alındığı parodileri izleyen bir toplumdan, siyasetçileri peygamberleştiren bir topluma dönüşümü sağladınız.

Şimdi de “Sistemi verin.” diyorsunuz. Başarsızlığınızın bir kısmını FETÖ’ye attık. Kalanını birtakım devlet görevlileri bizim üstümüze yıktı, diyelim. Yeni sistemde de onca yetkiye rağmen başarısız olunca ne olacak? Baskıdan yılmış bir toplum ayağa kalktığında ne olacak?

Parti mensuplarınızın beyanlarından anladığımız kadarıyla, aranızda iç savaştan medet umanlar var. Lütfen bize “Bütün diktatörler yıkıp gider.” dedirtmeyin. Partinizi tertemiz, pırıl pırıl yapın. Önce çevrenizi FETÖ’den temizleyin; PKK ile samimi bir mücadele gösterin; memleketin Türkçülerini, vatanperver gençlerini “tehlikeli adam” diye izletmekten, hakkında soruşturma açtırmaktan, geleceini karartmaktan, para veya hapis cezası verdirmekten vazgeçin. Söylemlerinizdeki davanız, icraatlarınızdaki davanızla bir olsun. O zaman elbette nasıl ki bugünkü anayasayı değerlendirip “hayır” diyorsak, yarın daha aklı başında bir anayasa ve daha Türkçü bir sisteme, Mustafa Kemal Atatürk’ün sistemine geçişi ve dönüşü kabul edebiliriz.

Sayın Cumhurbaşkanı;

“Şahsımın projesi” dediğiniz gün, yeni anayasadaki yetkilere bakarak biraz bile meşruiyet varsa onu da yok ettiniz, diye düşünmek icap eder. Öyle de düşünüyorum. Üstelik “Ben faniyim, bu devlet için.” diyorsunuz ama “evet” diyecek olanlar ısrarla anayasayı okumadan “Şahsı için evet” demeye devam ediyor.

Tekrar soruyorum: Bu millet her şeye göz yumdu. 14 sene tek başınıza iktidar olup bütün ülkeyi yönetim ve denetim altına aldınız. Bu millet size ne vermedi de siz daha fazlasını istiyorsunuz? 14 yıldır bu ülkeyi yöneten siz değilmişsiniz gibi kendi icraatlarınızı eleştirmeniz için de “Allah söyletiyor.” diyor, meseleyi kapatıyorum.