Ödüllü Beyin Fırtınası

Dün gece değerli hocam Prof. Dr. Behçet Kemal Yeşilbursa bir yazı yolladı. İngiliz Daily Express gazetesininin 14 Temmuz tarihli haberinin başlığı;

Cennetin Sonu Mu? Kuantum bilimi her zaman var olduğumuzu ve var olacağımızı söylüyor.

Dr. David Hamilton’ın iddiasına göre bilincimiz kuantum parçacıkları olarak her daim evrende mevcuttur. Biz doğarak bu enerjimizi fiziksel bir görünüme büründürmüş oluyoruz.

Dr. Hamilton bilinç-beyin ilişkisini ise televiyozon ve televizyonda yayınlanan programlara benzetmiş. Yani “Beyin TV, bilinç TV’de yayınlanan programlar gibidir.” demiş.

Bu iddia bilinci açıklayan güzel bir teori olarak değerlendirilebilir. Şimdi konuları biraz daha harmanlayalım:

Elektrik mühendislerinin söylediği bir şey vardır. Derler ki elektrik olmadan makine bir cesettir. Ona ruhunu veren elektriktir. Bu mantıkla beden ve beyin makineyse onun elektriği bilinçtir.

Bilinç ise kimine göre ruh (dinlere), kimine göre nöronlar (nörologlar), kimine göre de kalptir (tasavvufçular).

“Psikoloji” kelimesi eski Yunanca’da “psykhe” (ruh) ve “logos” (bilgi) kelimelerinden meydana gelir. Yani “ruh bilimi”dir. Ancak her şeyden önce bu bir bilim olduğu için deney ve gözleme dayanan ölçümlenebilen kavramları gerçek olarak kabul eder ve teorilerini ona göre oluşturur. Ruh, deney ve gözlemle varlığı ispatlanmış bir olgu değildir. Dolayısıyla psikoloji bilimi köken olarak ruh bilimi olsa da günümüzde “insan davranışlarını inceleyen” bir bilim dalı olarak kabul edilir.

Psikoloji metafiziksel bir varlık olan ruh yerine “bilinci” koymuştur ve beden ötesi durumları bilinç olarak nitelendirir. Bilinç ise canlının “farkında olma” durumudur. Yani canlı yaşamındaki fiillerin (yeme, içme, konuşma, düşünme,…) farkındaysa bilinçlidir.

O zaman, farkındalık olmadan bilinç olmaz. Bilinç ile ruh aynı şeyse farkındalığa sahip olmayan zihinsel engellilerin ruhları var mıdır?

Beden makine ise, bu makineyi çalıştıran elektrik bilinç ise yukarıdaki mantığa göre zihinsel engellilerin ruhu yoksa ve ruhla bilinç aynı şeyse zihinsel engellileri yaşatan mekanizma nedir?

Beyinsel fonskiyonları düzgün çalışmayan bu kişileri şöyle ele alacak olursak;

Dr. Hamilton’a göre beyin TV, bilinç TV’de yayınlanan program demiştik. TV bozuk ise, programı düzgün göstermez. Bu durum programın hatalı yapıldığını, teknik kusurları olduğu anlamına gelmez. TV’deki bozukluklar yüzünden biz programı düzgün izleyemiyoruz demektir.

O zaman beyinle ruh yani bilinç hem aynı şeyler oluyor hem de olmuyor öyle değil mi?

Yukarıdaki sorular ışığında Ruh-Beyin-Bilinç denklemini en doğru şekilde açıklayan ilk kişiye kitabımı hediye edeceğim. Sayfadaki gönderinin altına yorum olarak veya bana mail atarak açıklamalarınızı paylaşabilirsiniz.

[email protected]