Ondokuz Mayıs Üniversiteli Türkçüler Öncülüğünde, “Türkiye’de Havacılık” Adlı Söyleşi Düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversiteli Türkçüler öncülüğünde, “Türkiye’de Havacılık” adlı söyleşi düzenlendi. Katılım gösteren soydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Ondokuz Mayıs Üniversiteli Türkçüleri takip için;
facebook.com/OMUTURKCU
twitter.com/omuturkcu
instagram.com/omuturkcu