Ondokuz Mayıs Üniversiteli Türkçüler Öncülüğünde, “Türkiye’de Havacılık” Adlı Söyleşi Düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversiteli Türkçüler öncülüğünde, “Türkiye’de Havacılık” adlı söyleşi düzenlendi. Katılım gösteren soydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Ondokuz Mayıs Üniversiteli Türkçüleri takip için;
facebook.com/OMUTURKCU
twitter.com/omuturkcu
instagram.com/omuturkcu

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someone