Ötüken Dergisi Muğla Temsilciliği Türkiye’deki Eğitim Sisteminin Doğru Ve Yanlışları Üzerine Söyleşi Gerçekleştirdi

Ötüken Dergisi Muğla Temsilciliği, Atsız Ata’nın “Türk Gençliği Nasıl Yetişmelidir?” makalesinden yola çıkarak Türkiye’deki eğitim sisteminin doğru ve yanlışları üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Katılım gösteren dava arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on Google+Email this to someone