Ötüken Dergisi Muğla Temsilciliği Türkiye’deki Eğitim Sisteminin Doğru Ve Yanlışları Üzerine Söyleşi Gerçekleştirdi

Ötüken Dergisi Muğla Temsilciliği, Atsız Ata’nın “Türk Gençliği Nasıl Yetişmelidir?” makalesinden yola çıkarak Türkiye’deki eğitim sisteminin doğru ve yanlışları üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Katılım gösteren dava arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.