Sürünüze Bereket (!)

Türk dünyasının her metrekaresine bir siyasi parti düşmektedir. Kuzey Irak gibi küçük bir coğrafyada çok sayıda siyasal parti Türkmenleri bölmüş ve birleşemez hale getirmiştir. Aynı şekilde yine Türk dünyasında ve İslam ülkelerinde adım başına bir de cemaat düşmektedir. Eğer bu hızla giderse parti sayısı Türklerin, cemaat sayısı da Müslümanların sayısını geçecektir.

Herkesin kendi cemaatinin şeyhi, kendi ordusunun komutanı olduğu bir dünyadan sonraki aşama herkesin Tanrı olduğu bir dünyadır. Bilimin ilerlemesi ya da (sözde) dindarlığın artması sizi yanıltmasın. İnsanların tüm bu egoist hareketleri cehaletten kaynaklıdır.

Eğer bir düşünce ve bir fikir adamı ya da bir din ve bir peygamber doğru bilinmiyorsa, olması gerektiği gibi anlaşılmıyorsa o düşüncede, o dinde mutlaka bir bölünme vardır. Atsız’ı okumadan sadece Komünistlerin önyargılarına dayanarak onu kafatasçı bir şaman zanneden çok sayıda ruh hastası vardır. Rehberinin Atsız olduğunu iddia eden bu ruh hastalarının kimisinin başbuğu Hitler, kimisinin peygamberi kendisidir. Kim ne kadar kızarsa kızsın, öfkelenirse öfkelensin, ne ithamda bulunursa bulunsun, şunu açıkça söyleyeceğim: Fırkalara bölünme, ancak ve ancak doğru yoldan, öz yoldan sapmayla olur. Mezhepler, siyasi partiler, cemaatler hep özyoldan sapıp kendi yolunu tutturmanın, yeni putlar, yeni şeyhler piyasaya sürmenin bir sonucudur.

Türkiye’de 4 Şubat-14 Mart 2016 kayıtlarına göre etkin 97 siyasi parti vardır. Artmış olması muhtemeldir. Her köyden, her köşe başından bir cemaat fışkırdığı için cemaatlerin sayısı tam olarak belli değildir. Ancak onların önemlilerinin listesini de gruplarına göre vereceğim:

Aşırı Sağ Terör Örgütleri:

-Hizbullah Örgütü,

-İBDA-C Örgütü (İslami Büyük Ortadoğu Doğu Akıncılar Cephesi. Fikir babası Necip Fazıl Kısakürek’tir.)

-ICB/AFID (İslami Cemaatler Birliği/Anadolu Federe İslam Devleti Örgütü)

-IHÖ (İslami Hareket Örgütü)

-Vasat Örgütü

Dini Gruplar:

-Milli Görüş

-Nurcular (Yeni Asya grubu, Mehmet Kurdoğlu grubu, Med-Zehra grubu, Acz-i Mendi grubu, Şura grubu, Fethullah Gülen grubu.)

-Süleymancılık

-İskender Evrenesoğlu grubu

-Adnan Oktar grubu

Diğer radikal grupların listesi uzayıp gidiyor. (Malatyalılar, Hizbullah, Vahdet, Tekfir, Yeryüzü vs.)

Tarikatlar:

-Nakşibendi Cemaati (İskenderpaşa cemaati, Erenköy cemaati, İsmailağa cemaati, Adıyaman-Menzil dergahı.)

-Kadiri tarikatı (Galip Hasan Kuşçuoğlu grubu)

-Halveti tarikatı

-Haznevi tarikatı

-Rifaiyye tarikatı1

Bütün grupların listeleri uzadıkça uzuyor. Sonra bu uzadıkça uzayan tarikatlar, cemaatler, gruplar da milletin manevi vücudunun bir yanından tutup çekiştiriyor. Milli birliğin önündeki en büyük engel işte bu tutup çekiştiren odaklardır. Milletin bilinci paramparça edilmiştir.

O parçaları birleştirecek yegane güç de Türkçülüktür.

1Liste, Dr.Nazmi Çora’nın “İrtica ve Terör” adlı çalışmasından özetlenmiştir.