Türkçülük

Ahlak insan ilişkilerinin artması ve temel ihtiyaçlarını karşılayan insanoğlunun felsefe ile uğraşmaya başladığı günlerden beri üzerinde tartışılan bir konu. Ahlak Felsefesi başlığı başlı başına bir anabilim dalıdır. Soruları, cevapları ve görüşleri kendine hastır. İnsanlığın akıl ve mantığa dayalı olarak kurduğu her fikrin temelinde ahlak vardır. İlahi yahut gayri ilahi her din ve öğretinin temeli yine […]

Devamını Gör

Türk yurdunun rahata kavuşması ve Türk milletinin Kızıl Elma hedefinde yoluna devam edebilmesi için 100 yıldır başımıza bela edilen terörün kökünü kazımamız elzemdir. Ne var ki bu millete yıllardır “terörle yaşamaya alışmak” diye son derece tehlikeli bir söylem dayatılıyor. Bu söylemi dayatanlar bir de kalıplaşmış “demokrasi” zırvalarını öne sürerek terörü koruma altına alıyor. Bir kısım […]

Devamını Gör

Türkçülük, Türk milleti ile aynı yaştadır. Dünya milletleri içinde en eskisi Türklerdir. O halde en eski milliyetçilik Türkçülüktür. Tarihsel süreci içinde Türkçüler belli başlı tehlikelere karşı mücadele etmişlerdir. Programlı Türkçülüğün yani 1911 sonrasındaki Türkçülük hareketinin ilk mücadelesi Osmanlı Devletinin dağılmasını engellemektir. Dönemin Türkçüleri bu ülküye hizmet eden yayınlar yapmışlardır. Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Ömer Seyfettin […]

Devamını Gör

Vaktiyle Sırp, Bulgar, Yunan, Hırvat ayaklanmaya hazırlanırken Türkçüler uyardı. Fakat dikkate alınmak şöyle dursun Osmanlı tebaasını bölmekle suçlandılar. Tefrikacı, tedhişçi oldular. Sultan; ‘Ben tebaamın farkını cami, kilise, havra da görmek isterim’ diyordu. Sonuç birkaç yıl içinde bütün Rumeli’nin elimizden çıkması oldu. Ermeniler isyanlarına başladı Türkçüler önlem alın dedi. Cevap; ‘Onlar millet-i sadıkadır’ oldu. Sayısız masum […]

Devamını Gör

Ötüken Dergisi Kütahya Temsilciği haftalık toplantısını gerçekleştirdi. Necdet Sevinç’i andık. “Genç Türk milliyetçilerinin adla unutmamaları gereken biricik ilke, mücadelenin, Türklerle, Türk …olmayanlar arasında bütün şiddetiyle devam ettiğidir. Ve bu düşünce, gerek kültürel, gerek doktriner olsun, Türk Milliyetçiliğinin ilk temel kanunun ilk hareket noktasını özetler… Önemle tekrar ediyorum: Ecdadımızdan devraldığımız dünkü mücadele buydu. Bugün insafsız ve […]

Devamını Gör