Terörün Ekonomiye Etkisi

Terörün olumsuz etkileri kapsamında konu ele alınırken bu etkiler doğrudan ve dolaylı etkiler olmak üzere iki aşamalı görülebilir.

Terörün doğrudan etkisi, insan hayatı ve verilen maddi kayıplardır. Bir terör eylemi yaşandıktan hemen sonra kurulacak olan kriz yönetimi, arama ve kurtarma çalışmaları önemli maliyetler doğurur. Bu sayılan olaylar doğrudan olan ve hemen gerçekleşen olaylardır.

Devletin bölgeye hizmet götürdüğü alanlar da ele alınırsa; okullar, sağlık ocakları, demiryolları, köprüler, yollar, hastaneler, belediye otobüsleri, karakollar vb. sürekli terör eylemlerine maruz kalmaktadırlar. Saldırı sonrasında zarar gören binalar devlet gözünden bakıldığında birer maliyet niteleğindedir ve anında yenisinin yapılması mümkün değildir. Terörle mücadele kapsamında olağandışı olaylar için bütçede pay ayrılmış olsa dahi onarımda geçen zamanda hizmetlerin aksaması kaçınılmaz olacaktır.

Terörle mücadele de mali olarak devlete yük olan bir durumdur. Teröristlerin ne zaman nereye saldıracaklarının bilinmemesi bir anlamda maliyetleri arttırır. Örneğin, devlet güvenlik görevlisi sayısını arttırır, kontrolleri sıklaştırır (havaalanı,gümrük vs…), teknolojik olarak yeni ürünler alır (bomba imha malzemeleri, mayın dedektörü vs…) ve bu tarzda örnekler çoğaltılabilir. Bu durumlarda kaybedilen zaman ile de işlemler yavaşlar ve ekonomi olumsuz yönde etkilenir.

Terörün ekonomik maliyetlerinin en kötü noktası ise terörün ekonomide yarattığı belirsizlik ortamıdır. Belirsizlik durumu, ekonominin bütün sektörlerinde kendisini hissettirir.

Dış turizm gelirleri, gelişmekte olan birçok ülke ekonomisinin temel döviz kaynağı niteliğindedir. Turizm sektörünün yüksek çarpan etkisi nedeniyle bu sektörde ani bir daralma yaşandığında, ekonominin genelinde daha sert etkiler gözükmektedir.

‘’Terör, dış ticareti çeşitli şekillerde etkileyebilir. İlk olarak, terör dolayısıyla zedelenen güven ortamı nedeniyle ticaret yapmanın maliyeti artacaktır. İkinci olarak, artan güvenlik önemleri  dolayısıyla işlem maliyetleri artacaktır. Üçüncü olarak, ticarete konu olan malların doğrudan zarar görme riski bulunmaktadır.’’

Terör olaylarının olumsuz etkileri kapsamında daha birçok örnek verilebilir:

Terör olaylarının yoğun olduğu bölgelerde, devlet ve özel sektör eleman çalıştırmak adına yüksek ücret uygulamasına başvurur; dolayısıyla zarara dönüşebilecek durumlar ortaya çıkmaya başlayacaktır. Özellikle özel sektör böyle bölgelerden uzak durmaktadır; zorunda kaldığında ise güvenlik maliyetleri çok artacağından sektörden çıkma aşamasına gelecektir.

Dış ticaret olarak güven kaybı yaşanması, borsada kötü bir etki oluşması daima belirsizlik durumunda olan ülkenin kaderi niteliğinde olan durumlardır. Ülkeye sıcak para girişinin yavaşlaması ya da ülkede olan sıcak paranın gidişi döviz kurlarında artışa neden olacaktır. Fiyat istikrarı sağlanamayacaktır.

‘’Terörün diğer etkilerinin yanı sıra ekonomik etkilerini anlamak da önemlidir. Zira başarılı bir terörle mücadele politikasının ön şartı, terörün niteliğini, yapısını ve etkilerini doğru anlamaktan geçer’’

TAYMA’nın kaleminden şu sözlerle bitiriyoruz:

‘’En büyük Türk devleti cennetin 7. katıdır. Biz oraya herkesten çok asker gönderdik.’’