Turan Alternatif Değildir!

Bugünün gündemini Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı konuşma belirledi. Son zamanlarda cereyan eden hadiselere değindikten sonra konuyu AP’nin aldığı kararlara getiren Bahçeli, bu birliğe alternatif bir öneride bulundu.

Bu önerisi; ‘Turan, yani Türk Birliği’ydi. Konuya değinmeden önce bahsetmek istediğim birkaç nokta var.

Öncelikle Turan alternatif değil, Türk milletinin tek ülküsüdür. AB, Şangay, NATO gibi her fırsatta reddedildiğimiz veya ihanetini gördüğümüz örgütlerden kaçmak için kullanılacak imdat çekici değildir. Yahut hükümet sıkışınca muhalefetin yardım önerisi de değildir.

Hükümetlerin veya muhalefetlerin zırt pırt yaptığı Turan çıkışı, Türk cumhuriyetleri ve Türkiye arasında bağları güçlendireceği yerde çürütmektedir. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kıbrıs ve bağımsız olmayan Türk zümrelerinin zekâsıyla dalga geçmektir.

Kendinizi Azerbaycanlı bir Turancının yerine koyup olayları öyle değerlendirin. Türkiye’den gelen bu lakırdılar hakaret hükmünde olur.

Bundan başka Türkiye’nin bütün sıkıntılarının başı Devlet Politikası denilen kavramdan yoksun olmasındandır. Eğitim, Dış Politika, Ordu, Sanayi başta olmak üzere akla gelen hemen her konuda devlet politikasından yoksun olmanın sıkıntılarını görüyoruz.

Defalarca yazdığım gibi her ülkenin hükümetlerine göre değişmeyen politikaları vardır. Bizimse tam tersi hükümete göre belirlenen politikalarımız. Turancılık ise bu oyuna alet edilemeyecek kadar kutsal bir davadır.

Bir diğer husus kurtuluş reçetesidir. Mademki Türkiye’nin kurtuluşu AB veya Şangay’da değil, Türk Birliğindedir, o halde bu reçete neden diğer kapılar yüzümüze kapanınca aralanmaya çalışılmaktadır?

Türkçülerin, yani Turancıların, yani gerçek Türkçülerin yüzyıldır anlatmaya çalıştığı şeyi her fırsatta reddedip, hor, hayal, fantezi görüp, çıkış kalmayınca seçmen gazı almak için gündeme getirmek ne derece doğrudur?

Bunların kararını seçen verecek.

Sonuç olarak Turan, Türk Birliği gibi kavramlar ilk kez ortaya atılmış gibi coşmanın âlemi yok. Bunlar yüzyıldır hatta yüzyıllardır var olan kavramlar.

Ayrıca en başta söylediğim gibi Turan alternatif değil yazgıdır. Her millet kendisini öne geçirecek, güçlü kılacak politikaları belirlemiş, buna göre hareket etmektedir. Türk milletini dünya milletleri arasında birinci yapacak ülkünün adı Turancılıktır. Yani bu ülkü yazgıdır.

Bu yazgının maiyetini gittiği her kapıdan tekme yiyenler anlayamaz. Ülkü ve millet ilk defa buhran yaşıyor sanarak, çelik çomak oyunu sonrası kenetlenenler anlayamaz. Siyasi manevralar uğruna Türk milletine kardeş yamayanlar da anlayamaz.

Turan kelimesi ‘o’ meclisin kürsüsüne yakışmayan bir laf oldu. Nice yalanların söylendiği o kürsülere, nice pazarlıkların döndüğü o odalara girecek son kelimeydi.

Bu milletin ihtiyacı dolar yükselince, AB kapısından kovulunca Turancı olmak değil, milli devlet politikasıyla Turancı olmaktır. Bunun dışında Turancılıkla ilgili edilecek her söz lakırdıdan ibarettir.