Türkçülere Vaat Edilenler

Siyasi parti destekçisiyseniz; partiniz, oy verdiğiniz dalkavuk size oyunuz karşılığında pek çok vaatlerde bulunur. Yol yapacağını, asgari ücrete zam yapacağını, yaşam kalitesini arttıracağını, belli tüketim malzemelerindeki vergileri azaltacağını falan vaat eder.

Bu vaatlerinden %99,99’unu ise tutmaz. Vatandaş bunu bilir ama hala söz konusu partiye veya şahsa oy vermeye devam eder. Karşıt görüşlere ise oy verdiği dalkavuğun gerçek dışı ifadelerle savunmasını yapar. Bu kısır döngü yıllarca sürüp gider. Birileri cebini doldurup, yedi sülalesini ve yoldaşlarını milyoner yaparken olan muhakeme gücü elinden alınan, sorgulama becerisi köreltilen, adeta omurgasızlaştırılan vatandaşa olur.

Müslümansanız ve dini inancınızın davasını güdüyorsanız, hele birde herhangi bir cemaat veya tarikat üyesiyseniz dünyanız bir anda değişik fantezilerle renklenebilir, 3 kuruş maaşınızın 2,5 kuruşu + tüm amelelikleriniz karşılığında sizlere en az üç dünya büyüklüğünde cennetler, israf etmediğiniz ekmek kırığı adetince biner tane göğsü yeni tomurcuklanmış (günümüz hesabıyla 13-14 yaşlarında) huriler, cennetin helal şarapları, baldan ırmaklar, sütten nehirler, altından köşkler, inciden villalar vaat edilir. Sizi yoktan var eden ve şükretmeniz gereken sayısız nimetle donatan Yaratıcınızla bir çeşit çıkar ilişkisi kurarsınız; 50 sevap point kazanmak uğruna kertenkele avına çıkar, gecenin en kutsal vaktinde Tanrı’nın rızasını alma amacı güdeceğinize ondan binlerce sevap kazanma amacıyla kutsal teheccüt namazına kalkarsınız, Kuran’ı bilmediğiniz bir dille okuyarak yanlış harf başına 3 sevap alabilmeyi hedefler böylece kutsal kitabı ne demek istediğini anlamadan okur, ilahi mesajlarından, emir ve yasaklardan bir haber olursunuz. Hal böyle olunca akrabaya, komşuya yardımı zorunlu kılan ayetleri anlayamaz, dünyanın hangi köşesinde olduğunu bilmediğiniz, haritada dahi gösteremeyeceğiniz Mynmar’a, Somali’ye çoluk çocuğunuzun rızkını cemaatleriniz vasıtasıyla akıtırsınız. Bir de üstüne o paraların yerine ulaştığına inanıp ahmak yerine koyulursunuz.

Türkçü kardeşlerimize biz ne vaat ediyoruz?

Biz hükümeti ele geçirip, makam mevkiler dağıtmayı, ihaleleri bizden olanlara vermeyi, bizden olanların çoluk çocuklarını askerlikten muaf tutmayı, Edirne’den Hakkari’ye herkesi mutlu etmeyi, dünya barışını vaat etmiyoruz. Biz meclise atla girip 3. Göktürk Devleti’ni kurarak Turan’a koşmayı da vaat etmiyoruz.

Biz, bizle olanlara çileden ve Türk’ün varlığıyla başlayan, Türk’ün ezeli davasının kutlu bir neferi olmaktan başka bir şey vaat etmiyoruz. Biz Mete Han’la, Bumin Kağanla, İstemi Kağan’la Kürşat’la, Bilge Kağan’la, Bilge Tonyukuk’la, Gazneli Mahmut’la, Alparslan’la, Cengiz Han’la, Osman Gazi’yle, Timur’la, Fatih’le, Uluğ Bey’le, Yavuz’la, Şah Cihan’la, Kanuni’yle, Atatürk’le aynı safta olmanın gururunu yaşamayı vaat ediyoruz. Tarihe mâl olmayı, son durağın Tanrı Dağı olmasını, bin yıldır görmediğimiz kardeşlerimizin üzüntüsüne üzülebilecek, mutluluğuna sevinebilecek karakterli bir zihniyeti, göremeyeceğimiz nesillerin refahını vaat ediyoruz, görmediğimiz nesillerin ise anısını yaşatacak vefalı bir nesil vaat ediyoruz.

Bunları siyasetle, particilikle, hükümeti ele geçirmekle falan değil, topluma milli bilinçle birlikte milli ahlakı kazandırarak başaracağımıza inanıyoruz ve bu uğurda çalışıyoruz. Bize siyasi bir teşkilat muamelesi yapılıp politik bir kimlik yüklenmeye çalışılmasındansa son derece rahatsızlık duyuyoruz.

Oy dahi vermediğimiz bu sistemde bizim politikayla, yalanla dolanla, iki yüzlülükle işimiz yok. İşimiz olsa bile bunları becerebilecek, yüzü kızarmadan yalan konuşabilecek insanlar değiliz. Hiç bir şekilde parti falan kurmayacağız, aday falan olmayacağız. Bizim çalışmalarımız Türk toplumunun geneline yönelik “bilinç aşılama” çalışmalarından başka bir şey değildir. Bizim attığımız temellerle yetişen nesillerin Turan’ı gerçekleştirerek tüm Türklerin refah içerisinde yaşayacağı, adaletin hakim kılındığı bir dünya düzeni kurmasını amaçlıyoruz.