Türkçüleri Eleştirirken

Türkçülüğün sistemleşmesinden bugüne kadar birçok Türkçü yetişmiş, farklı alanlarda Türklüğe hizmet vermeye çalışmıştır.
Özellikle, Atatürk’ün ölümünden sonra da Türkçülerin yolu hep dikenli olmuş, iktidar sahiplerinin haksızlığı ve baskıları ile uğraşmak zorunda kalmıştır.
Onca işinin arasında bir de iktidarın yanlış siyaseti ile, dalkavuklarla, namussuzlarla uğraşmak zorunda kalan Türkçüler, kimi zaman ekmeğini bile güç bela kazanmak durumunda kalmıştır.

Geçmişten bugüne Türkçüler;
Okuması gereken binlerce kitap, araştırması gereken yüzlerce konu, anlatması gereken onlarca mesele, yetiştirmesi gereken daha nice Türkçüler olduğu halde, bunun yanında; iktidarın baskılarına, dalkavukların saldırılarına ve gevşeklerin eleştirilerine cevap vermek zorunda kalmıştır.
Ne yazık ki bu, tüm samimi Türkçülerin kaderidir.

Her dönemin Türkçüleri as olan işlerinin yanında, bir dünya gereksiz insan yığını ile uğraşıp, davasını ve emeğini savunmak zorunda kalmıştır.

Her dönem Türkçülerin eleştirecek yönü, eksik olduğu tarafı olmuştur.
Bu dönem Türkçüleri de her dönemin Türkçülerinden fazla eleştiriyi hak etmekte, her dönemin Türkçülerinden daha eksik kalmaktadır.

Türkçülerin hangi yönlerinin eksik olduğu ya da, hangi konudan eleştirilmesi gerektiğine karar verecek olan, ve bunu eyleme dökebilecek olan; sade ve sadece, yine Türkçülerdir.
Zaten, hangi konuda eksik olduğunu bilmeyen, kendini eleştiremeyen kimseden Türkçü olmaz.

Hayatını davasına göre şekillendirmemiş, zevklerini ikinci plana atamamış, Türkçü mücadeleye elinden geldiğince destek olmamış kimse ya da kimselerin Türkçüleri eleştirmeye, haddi de çapı da yetmez.
Ucundan kıyısından Türkçülüğe muhabbeti olup, herhangi bir yaralı parmağa işemeyen, Türkçülerin mücadelesinde bir damla ter akıtmayan adamın eleştirisi, sokaktaki itin havlamasından değersizdir.

Bugünkü Türkçülerin okuyup, araştırdığı,yazdığı ve anlattığı; teşkilatta ya da başka alanlarda verdiği mücadele, olması gerekenden az da olsa; uzakta durup, “Türkçüler de şunu yapamıyor,şöyle yapmıyor…” diyen hadsizlere bir ömür yeter.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someone