Türkçülerin Okuması Gereken Kitaplar-1

Okumaya, öğrenmeye meraklı, aklındaki ve çevresinden kendisine yöneltilen soruları cevaplama arzusunda olan, bilgi edinmenin dışında kendisine hitap eden romanlar, şiirler ve hikayeler okuma arayışında olan kardeşlerimize aşağıdaki eserleri okumalarını tavsiye ederim.

Bu yazımda tarih kitaplarının listesini yapacağım. Bahsedeceğim kitapların tamamı belgelere dayalı olarak yazılan ve bilimsel anlamda kabul gören eserlerdir. Bunlara ek olarak yazılabilecek pek çok kitap daha vardır fakat ben tarihin bilinmesi gereken dönemleriyle ilgili genel hat oluşturabileceğini düşündüğüm kitapları listeledim. “Lozan Barış Konferansı” haricinde geri kalan kitapları okuduğum, içeriğinden emin olduğum için listeme aldım. Kitapların bir çoğu Türk Tarih Kurumu’ndan çok cüzi fiyatlara edinilebilir.

Tarih kitapları:

Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi: Büyük hocalardan Bahaeddin Ögel’in iki cilt halinde hazırladığı ve Asya Hunları ile ilgili kitabı, konusuyla ilgili Türkiye’de yayınlanmış, belgelere dayalı ilk akademik kitaptır.

Kök Tengri’nin Çocukları: Ahmet Taşağıl’ın bu kitabını duymayan yoktur herhalde.

Oğuzlar: Faruk Sümer’in 1972 yılında yayınladığı çalışması, Anadolu ve Azerbaycan Türklüğü’nün önemli kısmını oluşturan Oğuz Türkleri’nin tarih sahnesine çıkmalarıyla, ticari ilişkilerini, İslam’la tanışmasını ve göç yollarını ele almıştır. Konusuyla ilgili “tek” ciddi kitap olma özelliğini de taşımaktadır.

On Üçüncü Kabile: Arthur Koestler’in yazdığı araştırma kitabının çevirisi Belkıs Dişbudak tarafından yapılmış ve eser Alfa Tarih’ten çıkmıştır. Alt başlığı “Orta Asya’nın Yahudi Türkleri” olan eserde, eldeki veriler ve dönemin yazılı neşriyatları ışığında Hazar Türkleri’ni en ince ayrıntılarıyla anlatmış ve unutulmaya yüz tutmuş büyük bir Türk imparatorluğunun ihtişamını gün yüzüne çıkarmıştır. Üstelik dili oldukça anlaşılır ve anlatımı da gayet akıcı.

Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti: Selçuklu tarihinin en önemli hocalarından biri olan Osman Turan tarafından yazılan bu eser, Selçuklu ile ilgili pek çok esere kaynak oluşturmakla birlikte o dönemi en düzgün ve geniş açılardan ele alan çalışmalardan biridir.

Sorularla Haçlı Seferleri: Cüney Kanat ve Devrim Burçak’ın hazırladığı kitap, akademik dili bir kenara bırakarak popüler tarzda diyebileceğimiz yani herkese hitap eden bir üslupla yazılmıştır. Dünya tarihini şekillendiren Haçlı Seferleri ile ilgili en konsantre bilgilerin bulunduğu çalışma, o dönemi merak edenlerin kesinlikle sıkılmadan okuyabileceği bir eserdir.

Cengiz ve Yasası Timur ve Tüzükatı: Ali Bademci tarafından yazılan bu eserde, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük iki komutanı ve Türklerin iki büyük başbuğu ile ilgili bilgiler akademik bir bakış açısıyla derlenmiş ve Cengiz Han’ın Türklüğü de dahil olmak üzere pek çok konu hakkında bilimsel veriler ışığında bilgiler verilmiştir.

Aşık Paşazade Tarihi: Fatih döneminde yazılan ve orjinal nüshaları Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan eserin çevirisi Nihal Atsız tarafından yapılmış ve 1949 yılında yayınlanmıştır. Osmanlı’nın kuruluşuyla ilgili bildiğimiz Osman Gazi’nin rüyası, Bilecik’in, İnegöl’ün fetihleri gibi devletin kuruluş aşamasına dair pek çok bilginin kaynağı bu eserdir.

Mufassal Osmanlı Tarihi: Mustafa Cezar’ın ilk dört cildini hazırladığı, ömrünün yetmemesinden dolayı son iki cildini Midhat Sertoğlu’nun tamamladığı en derli toplu Osmanlı tarihi ansiklopedisidir. (Ansiklopediler baştan sona okunacak diye bir kaide yoktur. Bir konuyla alakalı öğrenmek istediğiniz bir hususu açar ansiklopediden okursunuz. Ansiklopedilerin olayı budur. Dolayısıyla “ben bunu nasıl okuyacağım” düşüncesine kapılmaya gerek yok)

Devlet-i Aliyye: Tarih yazımına yeni anlayış getirerek eski ve yeni bilimadamları arasında bir köprü vazifesi gören, tüm zamanların büyük tarihçilerinden rahmetli Halil İnalcık’ın yarım asırlık çalışmaları neticesinde hazırladığı üç ciltlik bu eseri, çeşitli kaynakları ve belgeleri bilimin ışığında yorumlayarak oluşturulmuş bir hazinedir. Osmanlı’nın kuruluş tarihi olmak üzere Balkanların tarihini de değiştiren bu eser, konuya ilgi duyan ve Osmanlı tarihinin derinlerine inmek isteyen okuyucular için alternatifsiz bir seridir.

Sorularla Osmanlı İmparatorluğu: Erhan Afyoncu’nun yazdığı eser, akademik anlatımın dışında soru cevap olarak Osmanlı tarihinde pek çok noktaya değinerek her kesimden okuyucunun anlayabileceği bir dilde yazılmıştır.

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı: İlber Ortaylı tarafından yazılan eser; bir türlü bitmek bilmeyen, imparatorluğu çöküşe sürükleyen 19.yy’daki olayları, savaşları, toprak kayıplarını, padişahları, ıslahatları, isyanları ve devlet teşkilatını belgelerin dilinden anlatmaktadır. Hocanın kendi yorumunu da kattığı bu eser, günümüzde hala tartışma konusu olan pek çok olaya da bilimsel yönden ışık tutmaktadır.

Millet-i Sadıka’dan Milli Düşmanlığa-Ermeniler: Bu muhteşem eserlerin arasına kendi yazdığım kitabı sıkıştırmasam olmazdı. Ermeni milletinin sadık bir tebaadan nasıl düşman bir millete dönüştüğünün psikolojik ve tarihi arka planını anlattığım kitabımda, Ermeni olaylarının çıkış noktalarından, gelişiminden, halkı teröristlerle iş birliği yapmaya iten sebeplerden, dış güçlerin özellikle misyonerlerin etkilerinden bahsettiğim kitabımın bu konuya ilgi duyanlara, 1915 olaylarının gelişim sürecini merak edenlere hitap edeceğini düşünüyorum.

Şah Baba: Murat Bardakçı tarafından yazılan ve Vahdettin’in torunu rahmetli Neslişah Sultan’ın onayıyla yayınlanan eser, vakti zamanında Atatürk’ü karalamak için Vahdettin’i kahramanlaştırmaya çalışan bugünün Abdülhamit pazarlamacılarına ve Atatürk’ü ilahlaştıran Osmanlı düşmanlarına adeta tokat etkisi yapmıştır ve bu iki grubun da sesini okunduğu ölçüde kesmeyi başarmıştır. Vahdettin hain mi, Atatürk’ü Samsun’a gönderen bir güç var mı, Vahdettin memleketi nasıl, niye terketti gibi sorulara belgelerin diliyle karşılık veren bu kitap okunmadan yaşananlar hakkında yorum yapılması son derece yanlıştır.

Lozan Barış Konferansı: Eski TDK başkanı rahmetli Seha Meray tarafından dilimize çevrilen Lozan görüşmelerine ait tutanaklar ve anlaşma metni sekiz ciltten oluşmaktadır. Anlaşmanın vücut bulması haftalar sürmüş ve her bir toplantıda tarafların neredeyse öksürmelerine kadar tüm konuşulanlar, tepkiler kayda alınmıştır. Bu kayıtların ve Lozan Anlaşması’nın aslı Fransızca’dır. Yabancı milletler olmayan kahramanlarla şanlı tarih yazmaya çalışırlarken, biz zaferlerimize bile çamur atar olduk. Bir takım iddialarda bulunmadan önce tamamen belge niteliğinde olan bu tutanakları okuyarak bir kanıya varabilecek seviyeye gelebilmemiz temennisiyle…

Çanakkale 1915: İşbankası’ndan çıkan bu muhteşem eser biraz pahalı olmasının yanında Çanakkale kara savaşlarından başlayarak, 9 Ocak 1916’ya kadar olan tüm olayları Genelkurmay’daki belgelerden de yararlanarak, resimlerle destekleyerek anlatmış. O dönem hem düşman kuvvetleri hem de Osmanlı tarafından çıkarılan gazetelerin, afişlerin, haritaların tıpkı basımlarını da kitabın içerisindeki zarflara koyarak adeta Çanakkale’yi tüm gerçekliğiyle okuyucalara yaşatmayı hedeflemişler.

Tek Adam: Şevket Süreyya Aydemir’in üç cilt olarak yazdığı bu eser Atatürk’ün en düzgün biyografisi olarak günümüze kadar değerini korumuştur.

Bozkurt Atatürk: Bora İyiat tarafından Atatürk’ün ve Türk milliyetçiliğinin yükselişini anlatan bu eser, Atatürk’ün Türkçülüğünü belgelere dayalı olarak işleyebilen tek eser olma özelliğini gösteriyor.

Enver Paşa: Şevket Süreyya Aydemir’in üç cilt olarak yazdığı ve Enver Paşa’nın Türkistan öncesi yıllarını anlattığı bu eser, konusuyla ilgili okunması gereken tek eserdir.

Enver: Paşanın torunları tarafından Murat Bardakçı’ya verilen Enver Paşa’nın Naciye Sultan’a yazdığı mektuplarla ve TTK’daki mektuplarıyla oluşturulan bu eser, paşanın İstanbul’dan ayrıldığı günden itibaren yaşadıklarıyla ve Türkistan macerasıyla ilgili yazılmış belgelere ve paşanın birinci elden mektuplarına dayanan tek kitaptır.

Nutuk: Başbuğ Atatürk tarafından yazılan ve Samsun’a çıkışından itibaren gelişen olayları anlattığı, her Türk gencinin mutlaka okumuş olması gereken bir kitaptır.

Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi’nin Meşrutiyet, Büyük Harp ve Mütareke Günlükler: Abdülhamit, İttihat Terakki ve 1. Dünya Savaşı yıllarının önemli isimlerinden Hayri Efendi’nin günlüklerinin torunu Ali Suat Ürgüplü tarafından doktora tezi olarak yayınlanmasıyla oluşan 1128 sayfalık bu dev eserde bizim bu zamana kadar bilmediğimiz pek çok olayın perde arkası kaleme alınmıştır. Bab-ı Ali baskınının Sultan Reşat tarafından önceden bilinmesi, Sultan Abdülhamit’in geceleri uyumadan önce rom içmesi, şehzadelerin genç yaşta gizli gizli sigara içmeye çalışmaları, büyük harbe giriş, Ermeni Tehciri’nin perde arkası gibi konulara değinen eser, şeyhülislamın günlüklerinin çevirisi olarak yayınlanmıştır. O dönemin derinlerine inmek isteyenler için bulunmaz bir hazine olan bu kitabın bir özelliği de Türk tarihinde günlüklerden oluşan iki kitaptan biri olmasıdır. Diğeri de günlük tutan bir sadrazamın günlüklerinin yayınlandığı bir kitaptı fakat şu an ayrıntısını hatırlayamıyorum.

Devamı yarın…