Uzun Soluklu Planlar

Dünkü yazımda etnik terör dışında gelişen yıkıcı faaliyetlerin sebeplerini yazmıştım. Bugün dış kaynaklı, etnik tabanlı meselelerin çözümüyle alakalı görüşlerimi yazacağım.

 

Türkçe’nin ilk gramer kitabı 1832 yılında Londra’da, Arthur Davids tarafından yayımlanmıştır.

İlk Türkoloji kürsüsü, 1795 yılında ‘Ecole des Languages Orientales Vivantes’ adıyla Fransa’da kurulmuştur.

Rusya’da 1814 yılında Türkoloji kürsüsü kurulmuştur. Rusların Türkistan’ı işgale başlamaları 1856 sonrasındandır.

Arkeoloji bilimiyle ilgilenenler ilk kazılarını 18.yy da Vezüv yanardağının patlaması sonucu yıkılan Pompei şehrinde yapmışlardır. Osmanlı coğrafyasında Alman ve Fransız arkeologların kazıları 19.yy da başlar. Doğrudan kendimizin başlattığı ilk kazı 1931 senesinde Türk Tarih Kurumu’nun başlattığı kazıdır. Osman Hamdi Bey’in kazıları yabancı arkeologlar ile ortaktır.

Gertrude Bell ismi birçoğumuzun hiç bilmediği bir isimdir. Fakat Ortadoğu ülkelerinin sınırlarını çizen kişidir. İngiltere’de arkeoloji bölümünden mezun olan ilk kadındır.

CIA, MI6, KGB, MOSSAD, BND gibi istihbarat örgütlerinin tamamının Ortadoğu Şefliği var.

Hem ABD hem Avrupa Üniversitelerinde Ortadoğu Enstitüleri var.

Bu bilgiler ışığında günümüzü inceleyelim.

Batılıların bölgemizle alakalı en yeni planı 100 yıllıktır. Türkoloji, Oryantalizm gibi ilmi çaba gibi görünen faaliyetler bu planların birer aşamasından başka bir şey değildir. Misyoner Örgütleri hakeza aynı hedefe hizmet etmiş kurumlardır.

Batılı, düşmanı olan Türk’ü yok etmek için dilini, kültürünü, inançlarını tek tek incelemiş buna göre hareket etmiştir. Hareketlerinin başarısız olduğunu söylemek safdillik olur.

Peki biz ne yapıyoruz?

Avrupa Birliğine katılım başvurusu yaptığımızdan beri Ermeni meselesiyle uğraşıyoruz. Ermeni Enstitümüz var mı? Ermeni dilini bilerek, Ermeni Meselesini inceleyen kaç tarihçimiz var? Ermeni dilini yozlaştıran etkenleri inceleyip bu etkiyi daha üst noktalara nasıl taşıyacağımızı araştıran dil bilimcimiz var mı? Ermeni toplumunun buhranlarını inceleyen sosyolog yetiştiriyor muyuz? Ermeni Enstitüsü sadece soykırım meselesi için önemli değildir. Turan’a giden yolda Ermenistan meselesini çözmek gerekir. Bu enstitü aynı zamanda bu amaca hizmet edebilir.

Bakınız; ‘Biz Ermeni öldürmedik, onlar bizi katletti’ diyerek bu mesele çözülmez. Uzun soluklu tahkikat ve çalışma gerekir.

1800’lü yılların sonundan bu yana Kürt isyanları ile karşı karşıyayız. Son 30 senedir ‘toplumsal bütünleşme’ sağlamaya çalışıyoruz. Peki bu amaca yönelik kurulmuş Kürt enstitümüz var mı? ‘Kürtçe diye bir dil yok. Arapça, Farsça ve Türkçe’nin karışımıdır’ demek Kürt sorununu çözmez. İtiraz kabul etmeyecek, bilimsel kitaplar hazırlanmalıdır. Azerbaycan Türkçesi ile Anadolu Türkçesi arasındaki fark, İstanbul ağzı ile Erzurum ağzı kadardır. Fakat bugün Azerbaycan okullarında ‘Azeri Dili’ diye ders okutuluyor. Bu durum, bizim yapmadığımız çalışmaların nasıl sonuçlar doğurduğunu gösterir. Her aşireti kendi başına cumhuriyet olan Kürtler arasında yapılacak benzer bir faaliyetin sonuçlarını siz düşünün.

Yıllardır Ortadoğu liderliğini ele almaya çalışıyoruz. Ortadoğu’nun etnik, dini, mezhepsel ve kültürel haritalarını çıkartabildik mi? Hangi bölgede hangi dil konuşuluyor biliyor muyuz? Bölgemizde cirit atan istihbarat elemanlarına karşı ne gibi faaliyetlerde bulunuyoruz? Hatırlayın, Hakan Fidan; ‘Gerekirse Suriye tarafından iki bomba atar ülkeyi savaşa sokarım’ demişti. Böyle hassas konuların konuşulduğu odalarımıza kadar sızanlara karşı ne gibi faaliyetler yürütüyoruz?

 

 

Eskilerin bir lafı vardır; ‘Lafla peynir gemisi yürümez’ derler. Çok da doğru derler. Söylem türeterek, lobi faaliyeti yaparak bu tarz meseleler çözülmez. Çözülse bile çok geçmeden tekrar karşımıza çıkar. Madem bu coğrafyada uzun soluklu yaşamaya niyetliyiz, en azından Ermeni, Kürt ve Ortadoğu Enstitülerini bir an önce kurmalıyız.

Bu enstitüler süreç içinde bölgede dış etkenli faaliyetleri tespit edip, hükümeti uyaracak, birçok bela peyda olmadan yok olacaktır.

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someone