3 Mayıs ve bitmeyen hezeyanlar

Bu işi her yıl düzeltmek ne kadar zor:

1- 3 Mayıs’taki dava, Atsız’ın Sabahattin Ali’yle arasındaki hakaret davasının ikinci duruşmasıdır. Irkçılık-Turancılık Davası’yla ve o davada yargılanan parti lideri, şair, asker, öğretmenle doğrudan alâkalı değildir.

2- 3 Mayıs, Atsız’ın Ankara’ya gidişi ve davanın bir hakaret davasından öte Türkçülüğe karşı haçlı seferi olduğunun bilinmesiyle devlet kadrolarındaki komünist emperyalizme karşı bir “dur” demektir!

3- Bu günün adı, Türkçüler Günü’dür. Bu günün baş mimarı Atsız böyle demiş ve sonraki yıllarda bu adla anmıştır. Diğer adlandırmalardan olan Türkçülük Günü, tıpkı “Babalık Günü” gibi abes; Milliyetçiler Günü ise “Türk’ten ve Türkçülükten” korkarak ürkmüş yaban eşekleri gibi kaçmanın bir sonucudur.

4- Bugün bir bayram değildir. Geçmişte elbette “bayram” olarak kutlanmış olabilir. Fakat yine Atsız’ın “3 Mayıs’ın bir bayram olamayacağı” çünkü Türkçülüğün Türk yurdu olan Türkiye’de çektiği ıstırapların başlangıcı bu tarihte başlaması önerisi çok doğrudur. Biz bunu “Atsız böyle dedi, böyle olacak” fikriyle değil, kanaatimizin de bunu desteklediği için doğru buluyoruz.

5- 3 Mayıs, dünün komünist artıkları tarafından anılacak bir gün de değildir. Hele hele terörist eliyle eli kirlenmiş, siyasî oryantalliğiyle nam salmış fosillerin pis ağızlarına bulaştıracağı gün hiç değildir! 3 Mayıs, Türklük ve Türkçülük için korkusuzca ve tavizsizce her fikirle ve her düşmanla çarpışmayı göze alabilmiş inanç ve karakter sahibi kişilerin günüdür.

Bu gerçekler ortadayken 3 Mayıs Türkçüler Günü’nün adını değiştirmeye çalışmak, kendi fırkasına mal etmeye girişmek, bugünün önüne bir siyasî lideri koymaya gayret etmek en hafif tabirle bir kışkırtmadır. Türkçüler bu kışkırtmaya cevabını verir de prim vermez!

Doğru dürüst Türkçülük diyemeyip “milliyetçilik” gibi umumî bir kavramı tercih edenlerin, Türklüğü aşağılayanlarla iş tutanların, komünist ve İslâmcı artıklarının, dünüyle bugünü arasında derin farklılıkları olanların derdini biliyoruz da biz o derdi çekecek dert babaları değiliz.

Lütfen kendinize başka uğraşlar bulun.

Saygılarımla…

Türkçüler Günü’müz kutlu olsun.