Değildir

Yerel olan her şey milli değildir.

Çoğunluğun hükmü her zaman hak değildir.

Bütün azınlıklar mazlum değildir.

Her Türkçüyüm diyen Türkçü değildir.

Her Türk’üm diyen Türk değildir.

Bütün Türkler Oğuz değildir.

Bütün Kuzey Türkleri Kıpçak değildir.

Soner Yalçın okursan göreceksin, yüksek ihtimalle haklı değildir.

Bütün Balkan Muhacirleri Konya’dan göçmüş değildir.

Doğru yolun yolcusu her zaman doğru değildir.Doğru yolda oluşu ona özgürce saçmalama hürriyeti veriyor, değildir.

Üretilen her şey sanat değildir.

Araştırmacı-Yazar kalıbındaki araştırmacı tabiri çoğunlukla doğru değildir ama yazar, bu durum ona engel değildir.

Yiğitlik; klavye, dövüş, erkeklik ve karizma ile ilgili bir kavram değildir.

Türkçüler ve Türkçülük devrimci değildir.

Din dönüşen, ayak uyduran bir olgu değildir sözü doğru değildir.

Her kişi saygıyı hak eder sözü mantıklı değildir.

Hüseyin Nihal Atsız, eski bir Facebook kullanıcısı değildir.

Kimse kimseyi sevmeye mecbur değildir.

Kültür durağan değildir.

Her Türkçü her konuda fikir üretmek zorunda değildir.

Her Türkçü her konuda fikrini belirtmek zorunda değildir.

Bir yerde; -Fikirdir dinleyelim! deniyorsa yüksek ihtimalle vakit kaybından başka bir şey değildir.

Laiklik bir fikir sistemi değildir.

Türkçülük bir ideoloji değildir.

Bütün Yunanlar filozof değildir, bütün Yunan filozofları haklı değildir.

Caner Kara, 15-25 yaş aralığı için sosyal medya içerik üreticisi değildir.

Bir şeyin hayal oluşu, küçümsenmesi için yeterli değildir.

Çoğu Türk çekik gözlü değildir.

Eşitlik ile adalet aynı şey değildir. 

İttihat-Terakki partisi bir Türkçü teşekkül değildir.

2. Abdülhamid, toprak kaybetmedi sözü tarihi değildir.

Semavi dinler evrensel değildir.

Turan hayal değildir.

Sevgi-Şefkat gibi duygular zaruriyet içeren mefhumlar değildir.

Sümerler Türklerin ataları değildir.

Çoğu üniversiteli, okumuş değildir.

Her il, şehir değildir.
Her şehir Alperen Arı’nın tabiriyle ‘kültür yaratıcısı’ değildir.

İzmirliyim diyenlerin çoğunluğu İzmirli, Ankaralıyım diyenlerin büyük bölümü Ankaralı ve İstanbulluyum diyenlerin hiçbiri İstanbullu değildir.

Orta Asya Moğolların, Doğu Anadolu Farsilerin, Rumeli Rumların değildir.

Ötüken bir şehir değildir.

Kete ve keşkek yalnızca bu yazıyı okuyan kişinin memleketine ait bir ürün değildir.

Osmanlı bir İslam devleti değildir.

Arabesk, Türk Müziği değildir.

Doğu Perinçek Kürt değildir.

Muhafazakarlık dindarlık değildir.

Sağlığa yalnızca sigara zararlı değildir.

Kimse kimsenin mesajına cevap vermek zorunda değildir.

Afro-Türk tabirinin, tarihte Mısır ve Libya’da hakim olan Türkler dışında bir kitle için kullanılması doğru değildir.

Sevgi ve saygı aynı şey değildir.

Karadeniz’in %5’i dahi Laz değildir.

Cinsiyet sahibi olmak, sosyal kimlik değildir.

Girişimcilik meslek değildir.

Her Adanalı serseri değildir.

Kudüs, bütün dinler için kutsal değildir.

Ulusalcılık milliyetçilik değildir.

Her söz anlam ifade ediyor değildir.

Çoğu Kafkasyalı Çerkes değildir.

Bir ülkenin rejim sahibi olması demek bağımsız olması demek değildir.

Her Elazığlı her Trabzonlu her Erzurumlu ve her Sivaslı vatanperver değildir.

Atatürk saygısı taşıyan herkes Kemalist değildir.

Sosyal medyada karşılıklı takip yapmak ilahi bir emir, namus borcu veya sosyal iletişimin bir zorunluluğu değildir.

Moğollar Türk değildir.
Moğollar Türk müdür sorusu çok da gerekli bir soru değildir.

Karakter durağan değildir. Dolayısıyla bir insan yedisinde ne ise yetmişinde de odur sözü doğru değildir. 

Ne yapıyorsun sorusunun cevabı – iyiyim değildir.

Tüllü sert plastik, plastik tabak ve çatal geleneksel Türk düğününün öğeleri değildir.

Her tarihçi bütün tarihi dönemlere hakim değildir.

Tarihi bilmek demek tarihi hadise bilmek demek değildir. 

Demokrasi her zaman halkın iktidarı değildir.

Araplar köleliği kaldırmış değildir.

Caner Kara peygamber değildir, öyle bir iddia sahibi de değildir.

Komunizm bilim değildir.

Yahudiler dünyayı yönetiyor sözü doğru değildir.

Bütün vatan hainleri mason değildir.

Bütün Anadolu cefakar, bütün Trakya sarhoş değildir.

Bütün Suriyeliler Müslüman değildir.

Bu yazının içeriği, adıma instagram görseli yaratmak için yazılmış değildir. 

Bu yazıyı yazan Türkçüdür, belki her söylediği de doğru değildir.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someone