Doğu Türkistan’ın bekası ne olacak?

Türkistan’ımızın, ana yurdumuzun en doğusunda kalıyor. Kadim Türk toprakları bugün Çin’in işgali ve zulmü altında… Artık bu durum herkesin malûmu.

Türkiye’de ülkeyi yönetenlerin ya da yönetenleri destekleyenlerin söze her başladıklarında “Türkiye artık güçlü bir ülke” dediğine sıkça rastlıyoruz.

Güç bu mudur ki soydaşın, kardeşin canını verirken, işkencelere maruz bırakılırken susuyorsun. Çağın uyduruk dış ilişkilerine, siyasî meselelere saklanıyorsun?

Yine sıkça rastlıyoruz “beka, beka” sözlerine. Doğu Türkistan’ımızın bekası ne hâlde fark ediyor musunuz?

İsmet İnönü döneminin yanlışlarından söz açılır, Boraltan olayından dem vurulur. Şu anda Doğu Türkistan’daki kardeşlerimiz nasıl satıldıysa Boraltan’daki kardeşlerimiz de öylece satılmıştır!

Ama aynı İnönü döneminde bile Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Behiç Erkin, Alman işgalindeki Fransa’dan binlerce Yahudi’yi bile Nazi kamplarından kurtarıp Türkiye’ye getirmiştir. Ancak bugün bizim Çin Büyükelçimiz bırakın elin yabancısını, Türkleri kurtaramıyor.

Türkler bir yana ünlü ozan Abdurehim Heyit, Çin kamplarında işkenceyle öldürülüyor. Haberi dahi olmuyor. Türkiye’ye mesaj gönderip “kurtarmamız gerek” demiyor.

Evet, büyük sanatçı Abdurehim Heyit’in şehit edildiği haberleri ortada. Üzülüyoruz, kahroluyoruz. Bizim hükûmetimizse Uygur Türklerine parmak sallıyor.

Türkistan’daki soydaşlarımız “Türkiye, Türkiye” diye bekliyor. Hangi mazlumların Allah’tan sonra en büyük sahibi sen değil miydin Türk milleti? Neredesin?

Saygılarımla…

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someone