Fikri, Milli ve Ulu Önder!

“Millet sevgisi kadar büyük sevgi yoktur. İstiklal harbinde benim de milletime ettiğim bir takım hizmetler olmuştur zannederim. Fakat bunlardan, hiçbirini kendime mal etmedim. Yapılanın hepsi milletin eseridir dedim. Aranacak olursa doğrusu da budur. Mazide sayısız medeniyet kurmuş bir ırkın ve milletin çocukları olduğumuzu ispat etmek için, yapmamız lazım gelen şeylerin hepsini yaptığımızı ileri süremeyiz. Bugüne ve yarına bırakılmış daha birçok büyük işlerimiz vardır. İlmi araştırmalar da bunlar arasındadır. Benim arkadaşlarıma tavsiyem şudur: Şahsımız için değil, fakat mensup olduğumuz millet için elbirliği ile çalışalım. Çalışmaların en büyüğü budur.”
Atatürk’ün bu sözlerinde hepimiz için bütün bir program mevcuttur. Millet sevgisi kaynağından ilhamını alan her fert, o büyük varlık için, birçok hizmetler yapmak kudretini kendinde bulur. Şahsi menfaatlerin üstünde elbirliği ile çalışarak vücuda getirilen işler, milletin bütünü için faydalı neticeler verir. Atatürk’ün bu sözlerindeki kuvveti benimseyerek kendimize rehber yaparsak milletimiz için değer sayılacak işlerin yapıcıları oluruz. Atatürk fikirleri ve prensipleri tatbik mevkiinde gördüğü zaman huzura kavuşurdu. O, millet sevgisinden ilhamını aldığı için, büyük işler başarabilmişti. Şahsiyetini, bu varlığın büyüklüğünde bulmuştu (Afet İnan).

O, bu konuyla ilgili şöyle demiştir:
“Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir milletler tarihinin binbir facia ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticelerdir.”
Bu büyük komutanı bize başkomutan kılan durum onun milletine olan sevgisidir. Çünkü millet sevgisinin büyüklüğü sayesinde bazı şeylerden vazgeçebilmiş ve vatanı kurtararak bu devleti kurmuştur. Ecdadının ne büyük işler başardığını okuyan dolayısıyla bunun bilincinde olan ulu önderimiz bizim de büyük işler başararak milletimize her bakımdan en üst seviyede yaşam sunmamız hususunda çalışmamızı amaçlamıştır. Bu konuda kendisine manevi güç sağlayan his elbette Türk olmanın verdiği yücelik hissidir.

Kendisi bugün pek çok sözde Atatürkçülerin rahatsız olacağı sözler söylemiş ve bu sözlerin bizim için de manevi güç telakki etmesini amaçlamıştır. İşte bu sözler çok iyi anlaşılmalı ve benimsenmelidir:

• Türkiye Türklerindir.
• Kanını taşıyandan başkasına inanma.
• Dünya üzerinde Türk’ten daha büyük, ondan daha eski, ondan daha temiz bir millet yoktur ve bütün insanlık tarihinde görülmemiştir.
• Bir gün ressamlar Türk’ün simasını kaybederlerse yıldırımı alsınlar yapıversinler.
• Türklerin yaşadıkları her yer misak-ı milli hudutları içindedir.
• Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz.
• Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir.
• Türk budur: Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.
• Eğer bende bazı fevkaladelikler görüyor buluyorsanız bunları sadece ve yalnızca Türk olmama, Türklüğüme bağlayınız.
• Bu ülke, tarihte Türk’tü, bugün de Türk’tür ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır.
• Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur.
• Taş kırılır, tunç erir. Ama Türklük ebedidir.
• Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir.
• Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
• Türk, Türk olduğu için asildir. Çoğumuz büyükbabamızın babasını hatırlamayız. Bütün soy gururumuzu, Türk olmanın bilincinde buluruz.
• Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağımdır.
• Ulusal varlığımıza düşman olanlarla dost olmayalım.
• Türk, çetin işler başarmak için yaratılmıştır.
• Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
• Bir Türk, cihana bedeldir.
• İstanbul’da çıkan bir dergiyi Kaşgar’daki bir Türk de anlayacaktır.

Son Başbuğ Mustafa Kemal ATATÜRK’ü saygı, rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz.
Aziz ruhu şad olsun.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someone