Hakkımızda

bozkurt

GENÇ ATSIZLAR

Genç Atsızlar adını Türkçülüğün öncü ismi Hüseyin Nihal Atsız’dan almaktadır. Türkçü ve Turancı olan gençlik hareketi farklı illerde bir araya gelen gençlerin birleşmesiyle oluşmuştur. Grubun yayın organı aylık olarak yayımlanan Ötüken Dergisi’dir. Grup 2014 yılında Türkçü Turancılar Derneği’ni kurarak, resmi örgütlenmesini buradan devam ettirmiştir.

TARİHÇE

11 Aralık 1975 yılında Türkçülüğün düşünce öncülerinden Hüseyin Nihal Atsız’ın ölümünün ardından Türkçülük, teşkilatlı halden yavaş yavaş bireysel bir biçime dönüşürken, 12 Eylül Darbesi ile birlikte Türk millîyetçiliğinde Türk-İslâm sentezini savunan Ülkücüler öne çıkmıştı. Farklı illerde birbirinden habersiz ve bağımsız Türkçüler farklı oluşumlar adını almasına rağmen, geniş çaplı bir oluşum 2000’li yıllara kadar yapılamadı. 2005’li yıllarda Ankara, Tarsus ve İstanbul’da farklı adlarda Türkçü dernekler kurulmuş olmasına rağmen, yurt geneli büyük bir kitle hareketi olmayı sağlayamamışlardı. 2005 yılında Genç Atsızlar hareketini başlatan Türkçüler, farklı illerde bir araya gelirken; 2009 yılında Ankara, Bursa, Adana, İzmir, Mersin, Samsun, Trabzon, Tekirdağ, Çorum, Kocaeli gibi illerin katılımıyla teşkilâtın adı Genç Atsızlar olarak belirlendi. Genç Atsızlar adı, Hüseyin Nihal Atsız’ın “Türkistan İhtilalcilerinin Türküsü” adlı şiirindeki “Biz, mezarsız ölüp giden genç atsızlarız; Yaramızı suyla yıkar, otla sararız; Kimsemiz yok, fakat gönüllerde biz varız.” dizelerinden esinlenerek ortaya çıkmıştır.

YAYINLAR

Genç Atsızlar teşkilatı Genç Atsızlar Dergisi, Kömen Dergisi ve Ötüken Dergisi olmak üzere birbirini izleyen üç yayın çıkartmıştır. 2010 yılının Ocak ayında “e-dergi” özelliğinde çıkan Genç Atsızlar Dergisi’nin ilk sayısı Hüseyin Nihal Atsız’a ithâf edilerek, yayınına başlamıştır. 10 sayı çıkan derginin yayını daha sonra sonlandırılmıştır.

Kömen Dergisi

Grup ilk resmi dergisi olan Kömen’i 25 Haziran 2011 târihinde yayın hayatına sokarak, Türkçü camiada uzun süren beklentiye cevap vermiştir. Altan Deliorman’ın idaresinde yayınını sürdüren Orkun Dergisi’nin 2006’da yayınının durdurulmasının ardından Türkçü dergi boşluğunu Kömen doldurmuştur. Kömen yine Atsız’ın aynı isimdeki şiirinden alınmıştır. Sözcük anlamı olarak ‘düş’ anlamına gelmektedir. Kömen 19 sayı çıktıktan sonra kapatılarak, yerini Ötüken’e bırakmıştır.

Ötüken Dergisi

Grubun çıkardığı son yayın olan Ötüken Dergisi 1 Ekim 2013 tarihinde çıkarılmıştır. Macaristan JOBBİK Partisi Başkanı Vona Gabor ile söyleşi başta olmak üzere Türk dünyasından çeşitli yazarların bulunduğu dergi, Türkçülüğe yeni bir soluk getirdi. Ötüken aynı zamanda Atsız’ın son ve 143 sayı ile en uzun süre çıkardığı dergi olmakla birlikte, yeni çıkan Ötüken’in kapağının alt kısmında sayı 143’ten devâm edilmektedir. Dergi çıktığı târihte Hüseyin Nihal Atsız’ın oğlu Yağmur Atsız’ın hedefi hâline geldi, tartışma daha sonra sona erdi. Yağmur Atsız, Ötüken adının isim hakkının kendilerine âit olduğunu savunurken,[1] Genç Atsızlar ise böyle bir iddianın gerçek olmadığını açıklayarak, yayınını sürdürdü.

Uzun yıllardır görüyoruz ve biliyoruz ki Türkçülük fikriyatını yüce milletimize anlatabilmek için ciddi girişimlerde bulunulmamıştır. Bunun neticesinde Türkçüler sadece şahsi gayretleri ve inisiyatifleriyle hareket etmişlerdir. “Kömen” olarak belirlediğimiz dergimizin yayın hayatına “Ötüken” olarak devam ediyor ve “Türkçülüğün sesi” olma yolunda belirlediğimiz hedefi yineliyoruz. Her türlü yasal zemini hazırlanmış, imkânlar doğrultusunda temsilcilik büroları açılmaya başlanmış, istikrarlı ve kararlı bir duruşla yayın hayatına başlayan dergimiz vasıtasıyla siz okurlarımıza ulaşabilmenin gururunu yaşıyor, kutlu olmasını diliyoruz.