Putlarınızı Kıracağız!

Korkarak yaşıyorsunuz. Bunu da en iyi siz biliyorsunuz. Kendinize yarattığınız dünyanın ilahlarının arkasına sığınarak koskoca bir milleti, bin yıllık devleti mahvetmeye çalışıyorsunuz. Dün vardınız, yarın da var olacaksınız. Biz sizi, siz de bizi çok iyi tanıyorsunuz. Siz var oldukça biz de var olacağız ve bu mücadele sürüp gidecek. Fakat eninde sonunda ilah yerine koyduğunuz o putlarınızı tek tek kıracağız.

**

Okuması yazması olup olmadığı bile şaibeli olan. Bilmediği dilde ciltlerle kitap yazdığını iddia eden. ‘Ben’ demekten dili aşınan. Kendisini size ‘Allah’ın bir lütfu’ diye pazarlayan. Bütün dinî müktesebatınızı aldığınız. O deli saçması putunuzu kıracağız.

**

Neticenizden sıfatlar uydurduğunuz. Resmî evraklarda bile o sıfatla andığınız ve mağaranızdan hiç çıkmadığınızı belli eder şekilde herkes onu, o sıfatla anıyormuş gibi genelleme yaptığınız. Evrensel ahlak kurallarına mugayir her haltı yediği halde illa medet umduğunuz. Onunla alakalı bir tek düzgün cümle kuran dostu olmadığı halde ‘toplum nazarında saygı duyulup, güvenilen’ kişi ilan ettiğiniz. Putlarınızı kıracağız.

**

İşkembeden tarih yazdırdığınız. Tetikçi gibi kullanıp her sıkıştığınızda gündem yarattırdığınız. Milletin her kutsalına salyalarını saçarak saldırttığınız. Bu milletin kazandığı her değere düşman olan. İnsanlığa, medeniyete, kültüre düşman olan. Şehidine, gazisine saygısı olmayan. İlimsiz, bilgisiz, kültürsüz olduğu halde bilim yapıyor diye pazarladığınız putlarınızı kıracağız.

**

Gölgesine sığındığınız. Her şımarıklığınızın gücünü aldığınız. Hiç kırılmaz, hiç yıkılmaz, hiç sarsılmaz sandığınız. Size bir lütuf edip de kemik attığında havalara uçtuğunuz. Aynı fotoğraf karesine girebilmek için sağ bacağınızı kesecek kadar kendinizden geçtiğiniz. O yıkılırsa hepinizin yıkılacağını adınız gibi bildiğiniz en büyük putunuzu da yıkacağız.

**

Şehitlerin canlarıyla, gazilerin ıstıraplarıyla bedel ödediği bu yurt için bize kesilen diyet ne ise şimdiden feda olsun. Kendimize ‘Türkçü’ sıfatını vururken getireceğini de götüreceğini de önceden kabul ettik.

Arkasına sığındığınız ve düşmanı olduğunuz cumhuriyetin nimetlerinden faydalanabildiğiniz kadar faydalanın. En adil yargıç tarihtir. Adaletsiz davrandığı görülmemiştir. Sizi de bizi de layık olduğumuz yerlere o koyacak.

Bu sizinle ilk savaşımız da değil sonuncu da olmayacak. Fakat şunu iyi bilin; ne sokak savaşını ne kalem savaşını bizlere karşı bir kez bile kazanmış değilsiniz.

Yine kaybedeceksiniz!

Putlarınızı kıracağız!

And olsun!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someone