alper tunga

Köylüsünden, devlet başkanına kadar herkes için çıkarılacak bir sürü dersi içeren Kutadgu Bilig adlı eserinden hem orijinal dili olan Karahanlı Türkçesi’yle hem de günümüz Türkçesi’yle ele alacağımız bu öğütler yüzyıllar öncesinin mantığıyla yazılmasına rağmen üzerinde düşünüldüğünde hala her birinin (yazarın deyimiyle)  gümüşten değerli olduğu anlaşılmaktadır. Yusuf Has Hacib’in bilgiyi, aklı kullanmayı, anlayışı ve iyiliği her […]

Devamını Gör