Doğu Türkistan

“Tabgaç bodun sabı süçig agısı yımşak ermiş. Suçig sabın yımşak agın arıp ırak bodunug anca yağutır ermiş. Yağuru kondukda kisre aynı bilig anda öyür ermiş.” (Çin milletinin sözü tatlı, ipeğ yumuşak imiş. Tatlı sözle yumuşak ipekle aldatıp uzak milleti öylece yaklaştırır imiş. Yakın konduktan sonra kötü şeyleri o zaman düşünürmüş.” (Köl Tigin, Güney) *** Türk […]

Devamını Gör

Rus Çarlığının Kafkasya’da hakimiyet kurmasında Rus nüfusundan ziyade Ermeni nüfusunun rolü daha büyüktür. Ruslar, 19.asrın başlarında imzalanan Edirne Anlaşması ile Türkiye’de yaşayan Ermenileri, Türkmençay Anlaşması sonrası da İran Ermenilerini Karabağ’a getirip yerleştirmiştir. Güney Kafkasya’da öteden beri Ermeni nüfusu olmasına rağmen özellikle Karabağ’da Türklerden daha kalabalık bir sayıya ulaşamamıştır. Türklerin ataları en aşağı İskit Gogar’dan[1] beri […]

Devamını Gör

Kırgızistan’da bulunduğum dönemde tanıştığım iki Uygur arkadaşımdan öğrendiklerim sayesinde, Doğu Türkistan’da yapılan zulmü ilk defa soydaşlarımızdan dinlemiş oldum. Güvenlikleri için ikisinin de ismini vermeyeceğim. İlk tanıştığım Uygur, bana şunları anlatmıştı: Bir gün Türkiyeli arkadaşlarından biri kendisine telefon ediyor. Gelirken Doğu Türkistan bayrağı getirmesini istiyor. Bizim Uygur da panikle küfür edip kapatıyor telefonu. Nedeni çok basit… […]

Devamını Gör

Türkistan’ımızın, ana yurdumuzun en doğusunda kalıyor. Kadim Türk toprakları bugün Çin’in işgali ve zulmü altında… Artık bu durum herkesin malûmu. Türkiye’de ülkeyi yönetenlerin ya da yönetenleri destekleyenlerin söze her başladıklarında “Türkiye artık güçlü bir ülke” dediğine sıkça rastlıyoruz. Güç bu mudur ki soydaşın, kardeşin canını verirken, işkencelere maruz bırakılırken susuyorsun. Çağın uyduruk dış ilişkilerine, siyasî […]

Devamını Gör

Çin’in işgali altındaki Doğu Türkistan’a yönelik zulümler sürüyor. Zulümlerin yanı sıra Doğu Türkistan’ın şu anki en önemli sorunu, Türkiye’nin siyasî olarak desteğini çekmesi. Bu durum karşısında Çinlilerin tek yaptığı ise ellerini ovuşturmak oluyor. Çin’in bu konudaki tavrını ilk kez, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Doğu Türkistan davasının önemli mücadele isimlerinden Doç. Dr. Erkin Emet’in konferansta […]

Devamını Gör

Doğu Türkistan, Türk Dünyası’nın kanayan yarası hâlinde… Ne yazık ki… Çin’in işgali altında bulunan kadim Türk topraklarında yaşayan Türkler, büyük bir zulüm, baskı, işkence, asimilasyon altında… Doğu Türkistan’da yaşayan Türklerin millî ve dinî kimlikleri hedef alınıyor. Ne yazık ki Türkiye’nin savrulduğu nokta, bu konuda gerçekçi bir adım atmanın önünde engel teşkil ediyor. 24 Haziran seçimlerinden […]

Devamını Gör