kutadgu bilig’den öğütler

Köylüsünden, devlet başkanına kadar herkes için çıkarılacak bir sürü dersi içeren Kutadgu Bilig adlı eserinden hem orijinal dili olan Karahanlı Türkçesi’yle hem de günümüz Türkçesi’yle ele alacağımız bu öğütler yüzyıllar öncesinin mantığıyla yazılmasına rağmen üzerinde düşünüldüğünde hala her birinin (yazarın deyimiyle)  gümüşten değerli olduğu anlaşılmaktadır. Yusuf Has Hacib’in bilgiyi, aklı kullanmayı, anlayışı ve iyiliği her […]

Devamını Gör

Ölümsüzlük kavramı ulu bilgenin çokça değindiği kavramlardan birisidir. Yusuf Has Hacib, İnsanın ömrünün sınırlı olduğunu, bu sınırlı ömrünü sermaye olarak kullanması gerektiğini, kişinin yaptıkları, sözleri eğer iyi olursa ölümsüzlüğü yakalayabileceğini söylemiştir. Bin yıl sonra biz hala onu ve eserini konuşuyorsak bu kendisinin de ölümsüzlüğü yakaladığını gösterir. Bu yüzden sözlerine kulak vermek faydalı olacaktır: “Her yaşayan […]

Devamını Gör

Her insan gibi kendisinin de yanılabileceğini söyleyen Yusuf Has Hacib, eski Türkçe’de halk dilinde insan manasına gelen “yalnguk” kelimesini yanılma manasına gelen “yangluk” kelimesiyle güzel bir ses oyunu yaparak öğüdünü akılda kalıcı bir şiirsellikle söylemiştir: “Bu insan adı yanıldığı için verildi, / bu yalnguk atı boldı yangluk üçün Yanılmak insan için yaratıldı. / bu yangluk […]

Devamını Gör

Hikayelerindeki kahramanları 4’e ayırmıştır Yusuf Has Hacib. Bunlardan Kün Togdı hükümdarı, kanunu ve adaleti temsil eder; Ay Toldı mutluluğu, Odgurmış akıbeti, Ögdülmiş ise aklı ve zekayı temsil etmiştir. Bu karakterlerin hikayelerine geçmeden önce Yusuf Has Hacib öğütlerine insanoğlunun değerinin bilgi ve akıldan geldiğini anlatarak başlar: “Bilgiyi büyük bil ve anlayışı ulu; / biligni bedük bil […]

Devamını Gör