Tarih

Uzun zaman önce, Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın, “Sümerler Türklerin Bir Koludur” eserinde, “lu.keng.ir” kelimesine rastlamıştım. Muazzez Hanım, bu kelimeden yola çıkarak, Türkçedeki “Kenger” kelimesiyle bağlantı kuruyordu. Eser şu anda elimde bulunmadığından, çok ayrıntıya giremeyeceğim. Kısa bir araştırma yaptım ve farklı Sümer araştırmacılarının, bu kelimeyi biraz daha farklı şekillerde okuduğunu gördüm. Bekmurat Gerey, “5000 Yıllık Sümer-Türkmen […]

Devamını Gör

Sosyal medyanın, birçoğumuzun da fark ettiği üzere, olumlu ve olumsuz pek çok yanı vardır. Yoğun bir bilgi kirliliği, palavracılarla sağır duymaz uydururcuların bir araya geldiği bu ortamda, gerçeği arayan, yanlışı gösterip doğruyu bulma çabasına giren insanlar da vardır. Bu iki durum, tıpkı gerçek dünyadaki gibi birbirine geçmiş durumdadır. İyi ve kötü, doğru ve yanlış, olumlu […]

Devamını Gör

Üniversitede bir Hocamız, ders sırasında konu oraya geldiği için, “od” kelimesinin Farsça mı, Türkçe mi, olduğu üzerine bir soru sordu. Zannederim bu konuda kendisinin de bir fikri yoktu. Çünkü bir anda birçok öğrenci Farsça ya da Türkçe diye görüş bildirirken, muhafazkar bir arkadaş çıkıp “Arapça” dedi. Hoca da “Arapça mı? Tamam öyleyse” dedi ve konu […]

Devamını Gör

Türk tarihi bu uydurmak meselesiyle en çok Cumhuriyet döneminde karşılaştı. Dil, tarih, edebiyat gibi alanlarda, bazı kimseler sanki bir misyonun vazifelisi gibi çalışarak bu uydurma işine kuvvet verdi. Din alanı uydurma merkezlerinden bir diğeri oldu. Dil alanında kısa süren tasfiye hareketi uzun soluklu sıkıntılar meydana getirdi. Arınmış, öz Türkçe hepimizin istediği bir şey ama bu […]

Devamını Gör

Tarih, herkesin hakkında fikir sahibi olduğu, herkesçe milli bir kaynak olduğu kabul edilen, geçmişi araştırmaktan ziyade geleceğe yön veren bir bilimdir. Birçok farklı tanımı olan bu bilim kimisine göre bilim bile değildir. Ne olduğu bir kenarda dursun her ulusun kendine has bir tarih kültürü olduğu gerçektir. Kimisi yazarak, kimisi anlatarak, kimisi somut abideler ile tarih […]

Devamını Gör