Türkçülerin Okuması Gereken 130 Kitap

1-Hüseyin Nihal Atsız, Makaleler I
2-Hüseyin Nihal Atsız, Makaleler II
3-Hüseyin Nihal Atsız, Makaleler III
4-Hüseyin Nihal Atsız, Makaleler IV
5-Nejdet Sançar, Türkçülük Üzerine Makaleler
6-Hüseyin Nihal Atsız, Türk Ülküsü
7-Hüseyin Nihal Atsız, Dalkavuklar Gecesi – Z Vitamini
8-Hüseyin Nihal Atsız, Çanakkale’ye Yürüyüş – Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferleri
9-Hüseyin Nihal Atsız, İçimizdeki Şeytan – En Sinsi Tehlike – Hesap Böyle Verilir
10-Yücel Hacaloğlu, Atsız’ın Mektupları
11-Hüseyin Nihal Atsız, Bozkurtların Ölümü
12-Hüseyin Nihal Atsız, Bozkurtlar Diriliyor
13-Hüseyin Nihal Atsız, Deli Kurt
14-Hüseyin Nihal Atsız, Ruh Adam
15-Hüseyin Nihal Atsız, Yolların Sonu
16-Aptullah Ziya Kozanoğlu, Kızıl Tuğ
17-Necdet Sevinç, Türklerde Kadın ve Aile
18-Ziya Gökalp, Türk Töresi
19-Ali Bademci, Cengiz ve Yasası – Timur ve Tüzikatı
20-Ahsen Batur, 1200 Yıllık Sürgün
21-Edouard  Chavannes, Batı Türkleri
22-Laszlo Rasonyi, Doğu Avrupada Türklük
23-Lıu Mau-Tsaı, Doğu Türkleri
24-L. N. Gumilev, Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları I-II
25-L. N. Gumilev, Eski Türkler
26-Hasan Oktay, Ermeni Kaynaklarında Türkler ve Moğollar
27-Turgun Almas, Uygurlar
28-S. G. Agacanov, Oğuzlar
29-Alan Fısher, Kırım Tatarları
30-Mustafa Kalkan, Kırgızlar ve Tatarlar
31-Sercan M. Ahincanov, Kıpçaklar
32-R. G. Kuzayev, İtil-Ural Türkleri
33-L. N. Gumilev, Hunlar
34-Hasan Ferit Cansever, Türkçülük Nedir
35-Necdet Sevinç, Ülkücüye Notlar
36-Necdet Sevinç, Duruşmalar
37-Necdet Sevinç, Yazarını Kurşunlatan Yazılar
38-Necdet Sevinç, Osmanlı’dan Günümüze Misyoner Faaliyetleri
39-Necdet Sevinç, Tehcir
40-Hikmet Tanyu, İslamlıktan Önce Türkler’de Tek Tanrı İnancı
41-Yusuf Akçura, Türkçülük
42-Hikmet Tanyu, Türkçülük Davası ve Türkiye’de İşkenceler
43-Hikmet Tanyu, Atatürk ve Türk Milliyetçiliği
44-İsmail Hamdi Danişmend, Türklük ve Müslümanlık
45-Kerim Yund, Savaş Türküleri
46-Ziya Gökalp, Türk Ahlakı
47-Ziya Gökalp, Türk Medeniyeti Tarihi
48-Ziya Gökalp, Kızıl Elma
49-İlhan E. Darendelioğlu, Türkiye’de Komünist Hareketleri
50-İlhan E. Darendelioğlu, Büyük Kavga
51-Hikmet Tanyu, Niçin Komünist Oluyorlar
52-Remzi Oğuz Arık
53-Remzi Oğuz Arık, Meseleler
54-Remzi Oğuz Arık, İdeal ve İdeoloji
55-H. C. Armstrong, Bozkurt
56-Nutuk’un Kayıp Parçaları Saklı Kitap
57-Caner Kara, Karın Ağrısı
58-Caner Kara, Kara Beçkem
59-Caner Kara, Müslümanlar Dinleyin
60-Osman Turan, Komünizm ve Ahlak Buhranı
61-Türkçülerin Kaleminden Atsız
62-Mustafa Müftüoğlu, Çankaya’da Kabus
63-Abdülkadir İnan, Eski Türk Dini Tarihi
64-Afet İnan, Kemal Atatürk’ten Yazdıklarım
65-Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi I-II
66-Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları
67-Atatürk, Nutuk
68-Nejdet Sançar, Irkımızın Kahramanları
69-Nejdet Sançar, Türklük Sevgisi
70-Nejdet Sançar, Afşın’a Mektuplar
71-Nejdet Sançar, Gizli Komünist Belgeleri
72-Mustafa Necati Sepetçioğlu, Yaratılış ve Türeyiş
73-Mustafa Necati Sepetçioğlu, Karşılaştırmalı Türk Destanları
74-Nejdet Sançar, İsmet İnönü İle Hesaplaşma
75-Nejdet Sançar, Kızıl Cennet Masalı
76-Nejdet Sançar, Nazım Hikmet Masalı
77-Nejdet Sançar, Hasan Ali İle Hesaplaşma
78-Emine Işınsu, Sancı
79-Emine Işınsu, Azap Toprakları
80-Emine Işınsu, Ak Topraklar
81-Nejdet Sançar, Türk Kahramanları
82-Yavuz Bülent Bakiler, Irkçılık Turancılık Davasında Sorgular Savunmalar
83-Yavuz Bülent Bakiler, Türkistan Türkistan
84-Hüseyin Namık Orkun, Yeryüzünde Türkler
85-Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları
86-Hüseyin Namık Orkun, Türk Sözünün Aslı
87-Hüseyin Namık Orkun, Türk Efsaneleri
88-Hüseyin Namık Orkun, Türkçülüğün Tarihi
89-Necdet Sevinç, Ajan Okulları
90-Necdet Sevinç, Ordular Masonlar Komünistler
91-Necdet Sevinç, Pontus’ta Hesaplaşma
92-Necdet Sevinç, Sanık Yazılar
93-Necdet Sevinç, Tutanak
94-İlhan E. Darendelioğlu, Türkiye’de Milliyetçilik Hareketleri
95-İlhan E. Darendelioğlu, Nazım Hikmet Vatan Haini Mi? Vatan Şairi Mi?
96-İlhan E. Darendelioğlu, Türk Milliyetçilerinin Kalemiyle Atatürk
97-Mikail Bayram, Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren-Mevlana Mücadelesi
98-Yaşar Yücel, Timur’un Ortadoğu-Anadolu Seferleri ve Sonuçları
99-Muharrem Ergin, Orhun Abideleri
100-Tarık Demirkan, Macar Turancıları
101-Refik Korkud, Marksizme Karşı Atatürk
102-Refik Korkud, Komünizme Karşı Atatürk
103-Karoly Czegledy, Turan Kavimlerinin Göçü
104-Erol Cihangir, Papa Eftim’in Muhtıraları ve Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi
105-M. Necati Sepetçioğlu, Türk Destanları
106-Necmettin Sefercioğlu, Türk Milliyetçiler Derneği ve Kapatılış Davası
107-İlhan E. Darendelioğlu, Komünizm Nedir Komünist Kimdir
108-İlhan E. Darendelioğlu Devrim Nedir Devrimci Kimdir
109-Uğur Tekin, Türkiye’de Doğum Kontrolu ve Nüfus Meselesi
110-İsmet Bozdağ, Mustafa Suphi’yi Kim Öldürttü
111-Nejdet Sançar, Türk Moskof ve Komünist
112-Uğur Tekin, Erbakan’ın Günah Galerisi
113-Uğur Tekin, Ecevit’in Günah Galerisi
114-Vatandaş İçin Medeni Bilgiler
115-Basri Gocul, Oğuzlama
116-Atanas Manov, Gagauzlar
117-Cemal Oğuz Öcal, Olan Oldu Bizlere
118-Cemal Oğuz Öcal, Bir Millet Şahlanıyor
119-Cemal Oğuz Öcal, Her Şey Vatan İçin
120-Tevetoğlu, Faşist Yok Komünist Var
121-John F. Baddeley, Rusların Kafkasya’yı İstilası ve Şeyh Şamil
122-Necip Hablemitoğlu, Çarlık Rusyası’nda Türk Kongreleri
123-Nikolay İvanov, Osmanlı’nın Arap Ülkelerini Fethi
124-Günay Göksu Özdoğan, Turan’dan Bozkurt’a Tek Parti Döneminde Türkçülük
125-Emcet Olcaytu, Devlet Bahçeli’nin 9 Sabıkası
126-Rıfat N. Bali, Türkçülere Yapılan İşkence
127-Mahmut Esat Bozkur, Atatürk İhtilali
128-Akkan Suver, Hain Nazım Hikmet
129-Resmi Belgelerle CHP İktidarında İşkence Dosyası
130-Hüseyin Nihal Atsız, Türk Tarihinde Meseleler

-Listenin amacı bu 130 kitap dışındaki kitaplar okunmaz değildir.
-Listenin amacı bu 130 kitabı okumayan Türkçü olamaz değildir.
-Listenin amacı bu 130 kitap içine girmeyen kitaplar Türkçü kitap sayılmaz değildir.
-Listede kitabı önerilen her yazar Türkçü biridir gibi bir sonuç yoktur.
-Kitapların listedeki sırası sadece aklıma gelme sırasıdır. 1. kitap 50. kitaba göre daha önemlidir gibi bir sonuç yoktur.
-Listenin öneriden başka bir amacı yoktur.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someone